AOW

Wordt mijn AOW lager als ik bij mijn dochter ga wonen?

“Wordt de AOW gekort als je bij je dochter inwoont? Mijn dochter heeft een eigen inkomen.”Elly v.d. Bijl

U denkt natuurlijk aan de verfoeide kostendelersnorm uit 2015. Die houdt in dat als je met meerdere mensen samenwoont, je uitkering daarop aangepast wordt. Deze norm is bij allerlei uitkeringen zoals de IOAW, IOAZ en bijstand ingevoerd. Maar bij de AOW stuitte deze maatregel op veel verzet; in de volksmond werd het al snel de mantelzorgboete genoemd. Kinderen die hun ouders in huis nemen, zouden indirect beboet worden voor hun gastvrijheid, omdat de ouders een stuk van hun AOW zouden moeten inleveren. Voorlopig heeft het kabinet ingezien dat dit geen wenselijke weg was in een tijd dat steeds meer kinderen voor hun ouders zorgen. U houdt dus uw AOW voor alleenstaanden als u bij uw dochter gaat wonen, ook al heeft ze gewoon een eigen inkomen.

Bron: MAX Magazine, editie 32, 2018.

Geef een reactie