Boos-worden

Boos worden is gezond en dit is waarom

Boosheid is een negatieve emotie. Toch heeft boos worden een positieve invloed op uw gezondheid. Maar waarom is boosheid een nuttige emotie? En hoe kunt u uw woede op de juiste manier benaderen?

De oorzaak

Boosheid komt vaak voort uit een gevoel van onrechtvaardigheid. Als u vindt dat u onrechtvaardig wordt behandeld, zal boosheid als gevolg optreden. Dit geldt ook wanneer er niet wordt voldaan aan uw behoeften. Psycholoog Robert Haringsma vertelt dit ook aan Quest: boosheid is eigenlijk een signaal dat u aanvoelt dat u niet eerlijk behandeld wordt. Het is dan ook een soort beschermingsmechanisme voor uzelf. Daarnaast is het een eerste teken om iets te veranderen aan uw huidige situatie.

Dit geldt ook voor andere mensen. Als een ander oneerlijk behandeld wordt, kunnen veel mensen zich opwinden hierover. U wordt in dit geval dan niet gemotiveerd om iets aan uw eigen situatie te veranderen, maar juist om iets aan de onrechtvaardige situatie waar een ander zich in bevindt te doen.

de invloed van emoties op ons eetgedrag
Lees ook: Zo beïnvloeden emoties ons eetgedrag én bent u ze de baas

Boos worden is gezond en maakt gelukkig

Uit een onderzoek van de Hebrew University in Jeruzalem blijkt dat het ervaren van negatieve emoties belangrijk is om op lange termijn gelukkig te worden. Emoties zoals boosheid en haat hebben namelijk wel een positieve invloed op u, zolang ze op dat moment voor u als de geschikte emotie voelen. Uiteindelijk zijn zowel positieve als negatieve emoties nodig om u gelukkig te voelen.

Daarnaast zijn gelukkige mensen vaak ook mensen die emoties ervaren die ze zelf willen ervaren. Het helpt dus niet om andere, positievere emoties te forceren wanneer u boos bent, omdat dit u uiteindelijk alleen maar ongelukkiger maakt.

Ook uw gezondheid heeft baat bij de emotie. Niet boos worden en het niet uiten van deze emotie kan namelijk nadelig zijn. Als een persoon situaties bijvoorbeeld niet als onrechtvaardig inziet, zal de emotie boosheid niet optreden. Hierdoor zal er bij die persoon een gevoel van minderwaardigheid ontstaan. Dit kan dan weer leiden tot depressie.

Tips om ‘goed’ boos te worden

Het is dus belangrijk om uw gevoelens en emoties te uiten. Maar hoe kunt u dit op de juiste manier doen? Boosheid met agressie uiten helpt meestal niet. Spullen kapot maken of mensen pijn doen uit woede voegt namelijk niets toe en het is alleen maar nadelig voor u en uw omgeving. Quest heeft een aantal tips op een rij gezet die u kunnen helpen om ‘goed’ boos te worden. Wij lichten hier een paar van uit.

Lees ook: Zuchten is van levensbelang en dit is waarom

Denk na voor u handelt

Voordat u losbarst, is het handig om uzelf eerst tot bedaren te brengen. Neem de situatie nog eens door. Wellicht heeft u het verkeerd geïnterpreteerd en is het niet nodig om boos te worden. Als u eerst nadenkt en dan tot actie komt, is er een grotere kans dat uw benadering goed afloopt.

Compromissen sluiten

Als u boos bent op een persoon of meerdere personen, loont het doorgaans om een compromis te sluiten. Vaak heeft niemand het echt compleet goed of fout, dus de kans is groot dat u de situatie slechts anders ziet dan de persoon waar u boos op bent. Als een persoon dan niet vindt dat hij of zij verkeerd gedrag vertoont, zal dit gedrag niet snel aangepast worden. Het is daarom in dit geval beter om samen erover te praten en het op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door een compromis te sluiten.

Uitleggen waarom u boos bent

Het is belangrijk om duidelijk te communiceren wanneer u boos bent. Niet alleen is het handig voor de ander om te weten dát u boos bent, maar ook waarom u boos bent. De ander zal waarschijnlijk geen moeite in het gesprek willen stoppen als u niet duidelijk aangeeft wat er precies aan de hand is. Probeer daarom uw behoeftes te uiten zonder naar de ander te verwijzen. Als u niet vanuit uzelf praat, door ‘ik’ te gebruiken, maar de ander beschuldigt, zal de ander zich waarschijnlijk defensief opstellen. Zo kunt u de situatie natuurlijk niet oplossen. Door tijdens de uitleg bij uzelf te blijven kunt u dit meestal voorkomen.

(Bron: Quest, Women’s Health en Trouw. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reactie

    hafeelabdullah201 says:

    Ik dacht niet dat het goed was om boos te zijn