vogeltrek

Wat is vogeltrek?

Vogeltrek is een enorme verhuizing van vogels van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden en omgekeerd. Maar trek is ook verplaatsing…

Meer & reageer