tanken

Hoe zit het? Hoe gevaarlijk is het om te bellen tijdens het tanken?

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe zit het? proberen wij elke week het antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: hoe gevaarlijk is het om te bellen tijdens het tanken?

Bellen tijdens tanken verboden

Tanken en bellen, dat wordt nou niet echt als een goede combinatie gezien. Sterker nog, bij veel pompstations is het verboden. Al zijn er geen landelijke wetten voor. Oliemaatschappijen bepalen zelf of ze het verbieden. De reden voor een eventueel verbod is dat er een mogelijkheid is dat mobiele telefoons tijdens het tanken een explosie veroorzaken. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat mobieltjes het vermogen hebben om vonken te produceren. In de nabijheid van gassen en licht ontvlambare benzine kan dat tot gevaarlijke situaties leiden, is de veronderstelling. In de praktijk is dat echter nog nooit gebeurd. Is het gevaar dan wel zo groot?

Theoretisch gevaar

Theoretisch is de kans aanwezig dat er een gevaarlijke situatie ontstaat tijdens het bellen bij een tankstation. Tegenover Radio EenVandaag legt Paul de Waal, voorlichter van Bovag, uit waarom. “Het is theoretisch, omdat het in de praktijk nog nooit gebeurd is en dat willen we zo houden. Maar toch, als je telefoon valt kunnen er bijvoorbeeld vonken ontstaan. Die kunnen ontbranden en dat wil je voorkomen,” aldus De Waal. Tim Schoenmaker, woordvoerder van de Belangenvereniging Tankstations (BETA) beaamt dat het om een theoretisch gevaar gaat. “Het is zo dat er altijd wat damp van de brandstof afkomt, en er is nog zoiets als statische elektriciteit. Als je je auto aanraakt en met een elektrisch apparaat in je hand staat, dan kan het theoretisch zo zijn dat de damp kan ontvlammen. Daar ken ik alleen geen voorbeelden van,” zegt hij.

voltanken
Lees ook: Niet voltanken bij warm weer: wat is daar van waar?

Risico onderzocht

Het Amerikaanse programma Mythbusters heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van smartphones bij tankstations. Daaruit is gebleken dat van alle autobranden bij tankstations die zij onderzocht hebben, er geen enkele is veroorzaakt door het gebruiken van een mobiel tijdens het tanken. Het AD schrijft dat het Amerikaanse Petroleum Equipment Institute nog nooit incidenten heeft kunnen herleiden tot het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het tanken. “Sterker nog, veel onderzoekers hebben geprobeerd brandstofdampen te ontsteken met een mobiele telefoon, maar het is nog nooit gelukt,” aldus het brandstofinstituut tegenover USA Today. Ook de Volkskrant heeft onderzocht hoe groot de kans is dat bellen tijdens het tanken brand veroorzaakt. Hun eindoordeel uit 2019 is dat de kans daarop extreem klein is. Zo vertelt Peter Notten, batterijdeskundige van de TU Eindhoven, onder andere dat ontploffingen tijdens het bellen erg onwaarschijnlijk zijn. Zulke explosies doen zich volgens Notten namelijk vooral voor tijdens het opladen.

Wat in het geval van vonken?

Zelfs wanneer er vonken van een smartphone komen, is het nog niet gezegd dat die brand of zelfs een explosie veroorzaken. Dat vertelt Philip de Goey, hoogleraar verbrandingstechnologie van de TU Eindhoven aan de Volkskrant. Dit, doordat benzine niet zo brandgevoelig is als vaak wordt gedacht. “Benzine in vloeibare vorm ontsteekt niet, het moet gasvormig zijn. Het gasmengsel moet bovendien brandstof en zuurstof bevatten in de juiste verhouding, “aldus De Goey. Bij een te grote hoeveelheid zuurstof of brandstof brandt het niet. Ook in het geval van een te klein vonkje gebeurt er niet zo snel iets.

Bellen tijdens het tanken toch af te raden

Ondanks dat het risico verwaarloosbaar is, wordt het door de experts toch afgeraden om te bellen tijdens het tanken. Een telefoon die per ongeluk valt vergroot het gevaar bijvoorbeeld weer. En zoals een woordvoerder van Shell aan het AD laat weten: “het gebruik van een mobiele telefoon leidt af. Daarom is het bij onze tankstations niet toegestaan om deze te gebruiken tijdens het tanken, voor je eigen veiligheid en die van anderen.” Ook de BETA stelt dat het gevaar slechts theoretisch is, maar woordvoerder Tim Schoenmakers onderschrijft ook hoe belangrijk het is dat mensen zich tijdens het tanken concentreren. “Ze werken immers met brandgevaarlijke stoffen,” zegt hij tegen de Volkskrant.

(Bron: AD, Radio EenVandaag, de Volkskrant, Metro. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord