plastic inzamelen

Manier van plastic inzamelen moet op de schop

De huidige manier van plastic inzamelen levert veel te weinig op. Er is nauwelijks winst voor het milieu. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Veel ingezameld plastic is van zo’n matige kwaliteit dat het alsnog verbrand wordt.

Beter sorteren

Het planbureau pleit ervoor om het ingezamelde plastic beter te sorteren, waardoor de kwaliteit van de gerecyclede kunststof omhoog gaat. “Dit leidt weliswaar tot hogere kosten, maar ook tot meer milieuwinst”, aldus het CPB. Volgens de onderzoekers wordt het ingezamelde plastic verwerkt tot een nieuw basisproduct van “matige kwaliteit dat beperkt bruikbaar is”. Dat leidt uiteindelijk tot het alsnog verbranden van het gescheiden afval.

Plasticsoep

De bijdrage van het recyclen van plastic aan het verminderen van de CO2-uitstoot is volgens de onderzoekers beperkt. Het gaat om hooguit 0,15 procent van de totale uitstoot in Nederland. “Er is ook geen directe relatie te leggen tussen het recyclen van kunststof en het terugdringen van zwerfafval en plastic in het oppervlaktewater. De zogeheten plasticsoep.” In Nederland bestaat restafval voor ongeveer 14 procent uit kunststof. Kunststof zwerfafval bestaat voor ruim 90 procent uit verpakkingen.

Afvalfonds nuanceert het onderzoek

Het Afvalfonds Verpakkingen, dat de inzameling voor bedrijven regelt, stelt dat slechts 15 tot 20 procent van het ingezamelde plastic verbrand wordt. “Het rapport van het CPB beoordeelt het effect van recycling ten onrechte vooral op CO2-uitstoot”, aldus de organisatie. Het Afvalfonds is het wel eens met het planbureau dat er winst te behalen valt in het verder professionaliseren van het recyclen. “Daardoor kunnen ingezamelde verpakkingen beter gesorteerd en gerecycled worden tot kwalitatief hoogwaardigere grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.”

Statiegeldsysteem uitbreiden

Om minder plastic verpakkingen tussen het zwerfafval te krijgen raadt het CPB uitbreiding van het statiegeldsysteem aan. “Dat geeft gebruikers een prikkel om afval in te zamelen in plaats van weg te werpen”. Ook bij het tegengaan van andere bronnen van de plasticsoep kan overheidsbeleid helpen. Bijvoorbeeld op het terrein van regelgeving. Vooral als dat internationaal aangepakt wordt, zoals het tegengaan van het gebruik van kunststof in cosmetica.

Technologische ontwikkelingen

Andere manieren om het plasticprobleem in te dammen zijn het verbeteren van de technieken die kunststof uit afvalwater filteren en het terugdringen van de vervuiling door kunststof in het groente-, fruit en tuinafval. Technologische ontwikkelingen kunnen daarnaast de kwaliteit van het gerecyclede kunststof verbeteren. De overheid kan innovatie vanuit het bedrijfsleven, maar ook de samenleving stimuleren met subsidies, green deals of fiscale regelingen.

Lees ook: Afval scheiden hoe (goed) doen we het in Nederland.

(Bron: ANP, cpb.nl)

Geef een reactie