Meer gemeenten willen statiegeld op flesjes en blikjes

Recycling Netwerk Benelux is in november 2017 de statiegeldalliantie gestart. Zij willen het heffen van statiegeld uitbreiden naar flesjes en blikjes om zo het zwerfafval terug te dringen. Aan hun oproep is gehoor gegeven, want inmiddels staan 29 Nederlandse gemeenten achter dit initiatief.

Toename aantal leden alliantie

Bij de start van de statiegeldalliantie staat het aantal leden op 21. De gemeente Weert, Rotterdam en Utrecht zijn de eersten die zich bij de alliantie aansluiten. Maar het aantal leden is sinds november 2017 forst gegroeid. Het aantal leden in Nederland en België is gestegen naar 101. Daarvan zijn 29 Nederlandse gemeenten, waaronder Haarlem en Amsterdam.

Verminderen zwerfafval

Onderzoeksbureau CE Delft heeft in opdracht van toenmalig Milieustaatssecretaris Dijksma onderzoek gedaan naar het heffen van statiegeld op flesjes en blikjes. Daar uit blijkt dat met het doorvoeren van de heffing het zwerfafval met 70 tot 90 procent afneemt. Dat is aanzienlijk, want jaarlijks komen in Nederland 50 tot 100 miljoen plastic flesjes en 100 tot 160 miljoen blikjes op straat of in de vuilnisbak terecht. In ons land wordt momenteel alleen statiegeld geheven op grote petflessen, glazen flessen, bierflesjes en kratten bier. Dit zou volgens de alliantie uitgebreid moeten worden met kleine plastic flessen en blikjes. Het doorvoeren van de uitbreiding kost tussen de 10 miljoen en 110 miljoen euro. De hoogte is afhankelijk van het aantal inzamelingspunten. Maar het levert ook geld op. Want gemeenten besparen op opruimwerk en het efficiënter verwerken van afval.

Uitspraak

De supermarkten zijn niet enthousiast en vertrouwen niet op de uitkomst van het onderzoek. Zij zien geen oplossing in het heffen van statiegeld op flesjes en blikjes en blijven pleiten voor vrijwillig afval inzamelen. In maart van dit jaar wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.

(Bron: NOS/Trouw)

Geef een reactie