oudere mannen werken parttime

Oudere mannen werken vaker parttime

Bij parttime werken wordt vaak gedacht aan vrouwen. Maar dat is een misverstand. Want steeds meer mannen werken deeltijd. Vooral ouderen mannen werken niet meer voltijds. Van de vooroorlogse generatie 60-plussers werkt tegenwoordig 1 op de 6 parttime, meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Minder werken

Deeltijd werken is iets van alle tijden. Maar naarmate de AOW-gerechtigde leeftijd nadert, kiezen steeds meer mensen ervoor om nog minder te gaan werken. De grootste groep van 62 jaar en ouder werk tussen de 20 en 32 uur per week. Van de leeftijd van 67 jaar wordt vaker gekozen om minder dan 12 uur per week te werken. Tussen de 12 en 20 uur per week werken is onder vrouwen vooral gangbaar.

Voltijds versus deeltijd

Werken mannen voor de Tweede Wereldoorlog nog grotendeels voltijds, tegenwoordig werkt 1 op de 6 parttime. De stijging van het aantal mannen dat deeltijd werkt geldt overigens voor alle opleidingsniveaus hoewel hogeropgeleiden vaker parttime werken dan lager opgeleiden. Het CPB zegt dat de opmars van het parttime werken niet uitzonderlijk is maar gelijk opgaat met de groei van de arbeidsparticipatie.

(Financiële) mogelijkheden

Veel van de 60-plussers die deeltijd gaan werken hebben geen aanvullend inkomen of een inkomen uit een tweede pijler pensioen. Dit is een pensioenregeling die is aangeboden door de werkgever die niet is aangesloten bij een pensioenfonds. Maar van regelingen om vervroegd met pensioen te gaan wordt nog onvoldoende benut. Veel ouderen willen wel minder werken, maar doen het niet. Mogelijk doordat zij niet goed weten wat de (financiële)mogelijkheden zijn. Daarnaast speelt de houding van werkgevers en sociale normen ook nog een rol. Die gaan uit van uittreding in 1 keer wat het gebruik van deeltijdpensioen waarschijnlijk afremt.

Langer volhouden

En dat is zonde, wan geleidelijke uitreding kan helpen om het werken langer vol te houden. Het is vanuit meerdere opzichten zelfs een logische weg richting voltijds pensionering. Voorkeuren van mensen veranderen niet van de ene op de andere dag en ook gezondheid en de fitheid om te werken veranderen vaak geleidelijk.

(Bron: CPB/NU.nl)

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. hansvanmax says:

    Eerder stoppen? Pasop je centjes. Ik ben ook een jaar eerder uitgestapt, dat kon in overleg met personeelszaken. Ik dacht alles goed te hebben en zou een jaarsalaris meekrijgen. Dat is ook zo, alleen de fiscus wil daar meteen de helft van hebben. En PZ was verplicht dit in te houden, daar hoorde ik ze eerder niet over. Dus zorg dat je alles zwart op wit hebt staan. Na een halfjaar was bij mij het geld op en moest weer wat gaan bijverdienen. De aow, en extra pensioen, ja dat was nog een halfjaar later, dus…

  2. oosterwijck says:

    Parttime werken voor ouderen, is één van de experimenten om de AOW leeftijd te kunnen verhogen. Eerst hadden we de VUT, die bedoeld was om de overheid te helpen van oudere (lees duurdere) werknemers af te komen. De pot werd gevuld door de loonslaven, die echt arbeid verrichten. Toen wilde de overheid de AOW leeftijd verhogen, waarbij alleen de loonslaven langer zouden moeten werken. De lamzakken bij de overheid, konden nog steeds jonger met pensioen, met zelfs ook een oprotpremie. Echter kwamen de werkgevers in verweer, omdat die niet opgescheept wilde worden met oude versleten loonslaven. Terwijl de overheid zelf doorgaat met vervroegd uittreden.