Bijentelling

Doe mee aan de eerste Nationale Bijentelling!

In Nederland leven 360 soorten bijen, maar ruim de helft hiervan is bedreigd. Dit heeft grote gevolgen voor ons, want 75 procent van alle voedselgewassen kan niet groeien zonder bestuiving. Om de bijen te helpen is het belangrijk om meer over ze te weten te komen en daarom vindt op 21 en 22 april de eerste Nationale Bijentelling plaats. U kunt ook meedoen.

De bij in het nauw

Dat het slecht gaat met de bij, is niets nieuws onder de zon, want dit is al jaren het geval. De reden? De manier waarop in Nederland de landbouwgrond is ingericht. Deze gronden bestaan vooral uit gras en de bosjes rondom zijn vaak verdwenen. Daardoor is het leefgebied van de bij een stuk kleiner geworden, maar dat is niet het enige. Ook voedselbronnen zijn er steeds minder. Bijen leven van nectar en stuifmeel, wat geproduceerd wordt door bloemen. Met name wilde bloemen zijn een goede voedingsbron voor bijen, maar die zijn er niet zoveel. Dit heeft erin geresulteerd dat de helft van de 360 bijensoorten die in Nederland voorkomen bedreigd worden.

Dit is de bedoeling

Inmiddels zijn er al heel wat projecten gestart die de bij moeten helpen en nu is er ook een Nationale Bijentelling. Iedereen die mee wil doen, wordt op 21 of 22 april 2018 uitgenodigd om een half uur in de tuin of op het balkon in de gaten te houden welke bijensoorten er allemaal langskomen. Op het telformulier, dat u kunt downloaden op Nederlandzoemt.nl, kunt u bijhouden welke bijen u allemaal ziet. Het geeft niet als u de soorten niet uit elkaar kunt houden, want op het telformulier kunt u ook de optie ‘bij onbekend’ aanvinken. De informatie die u na een half uur tellen heeft verzameld, kunt u invoeren op de site. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen in het landelijke databestand bijen. Daarin wordt bijgehouden hoe vaak welke soorten voorkomen en waar. Door dit te doen draagt u bij aan meer kennis over de bij. Het idee is om de telling jaarlijks te herhalen, zodat het duidelijk is welke soorten er voor- of achteruit gaan.

Meedoen? Geef u dan nu op via de website van de telling.

(Bron: nederlandzoemt.nl, ANP, redactie Hallo Nederland)

Geef een antwoord