Dit kunt u doen voor een beter klimaat

In Parijs is het nieuwe klimaatakkoord aangenomen. Een overeenkomst met belangrijke maatregelen om ons milieu te sparen. Bijna 200 landen stemden met het nieuwe beleid in. Maar wat kunt u zelf doen?

Belangrijkste punten

De belangrijkste punten uit het akkoord zijn opwarming van de aarde beperken tot maximaal 2 graden met 1,5 graden als streefwaarde, forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en investeren in arme landen die moeite doen om klimaatdoelstellingen te behalen. Het verbruik van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool wordt flink teruggedraaid en bedrijven en overheden zullen over schakelen naar alternatieve energiebronnen.

Effecten in Nederland

Elke investering in fossiele brandstoffen is na het klimaatakkoord risicovol voor banken. Volgens Pier Vellinga van de universiteit van Wageningen krijgt Nederland het nog moeilijk met de maatregelen aangezien wij een van de meest fossiel-intensieve landen ter wereld zijn. Maar het akkoord betekent ook een groei voor bedrijven in zonne- en windenergie en elektrische auto’s.

Wat kunt u zelf doen voor een beter klimaat met oog op het akkoord?

  • Kies voor een elektrische auto.
    Als u elektrisch of hybride rijdt, draagt u bij aan een schonere lucht en minder CO2-uitstoot. De meeste elektrische auto’s kunnen als ze opgeladen zijn een afstand van 170 kilometer afleggen. Grotere afstanden zijn ook mogelijk met een hulpmotor op benzine. Hybride auto’s rijden op een combinatie van een zuinige benzinemotor en stroom. Deze zijn daarom minder milieubelastend dan de normale benzineauto. Het aantal elektrische en hybride auto’s neemt steeds verder toe en de Nederlandse overheid stimuleert de aanschaf ook door belastingvoordeel te geven op deze wagens.
  • Schaf zonnepanelen aan.
    Sommige daken zijn al voorzien en u zult ze in de toekomst steeds vaker gaan tegenkomen in het straatbeeld. De zonnepanelen zetten energie van de zon om in stroom. Het hoeft hiervoor niet heel zonnig te zijn, zelfs door het wolkendek heen vangen de panelen energie op. De prijs van zonnepanelen daalde de afgelopen jaren al en door schaalvergroting en technische ontwikkelingen worden ze steeds goedkoper. Ook geven sommige gemeentes of provincies subsidies als u er voor kiest om zonnepanelen te nemen. Of dit ook in uw woonplaats het geval is, kunt u eenvoudig bekijken op de Energiesubsidiewijzer.
  • Stook thuis niet meer op aardgas.
    Een heel groot deel van de energie die we thuis gebruiken is afkomstig uit fossiele bronnen. Bij de verbranding van deze brandstoffen komt CO2 vrij en ook wordt ons milieu vervuild. Een alternatief volgens Milieu Centraal is ‘schoon-fossiele’ brandstoffen. Dit is een techniek waarbij de CO2-uitstoot in een gasvormige of vloeibare vorm doorstroomt naar een afgesloten plek in de aardlaag. In Nederland gebeurt het transport van CO2 alleen nog in Rotterdam bij de gewassenteelt en op projectbasis voor onderzoeken en dergelijken. Deze manier wordt gezien als tussenoplossing, tot er een volledig duurzame energievoorziening is. Windenergie is daarentegen altijd een schone en duurzame keuze.

Geef een reactie