Duur 02:02
Gepubliceerd op 7 december 2016

Een klimaatneutraal Nederland in 2050

In 2050 stoken zo min mogelijk Nederlanders thuis nog aardgas, worden er alleen nog duurzame auto’s verkocht en telt de Noordzee veel meer windmolens. We pakken nog vaker de fiets, vrachtwagens rijden op biobrandstof en vliegtuigen vliegen op schonere kerosine. Dat is het streven van minister Henk Kamp (Energie), die woensdag 7 december 2016 zijn plannen onthulde om Nederland binnen 35 jaar ‘klimaatneutraal’ te maken.

Overgang naar duurzame energievoorziening

Volgens de door Nederland ondertekende afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs mag er in 2050 nauwelijks nog CO2 worden uitgestoten. Dat lijkt ver weg, maar bijna helemaal afscheid nemen van fossiele brandstoffen in ruim 30 jaar tijd vergt een nieuwe industriële revolutie. Zonder aanvullend beleid zal de CO2-uitstoot als gevolg van economische groei zelfs toenemen. “Het vereist grote investeringen”, aldus minister Kamp. Het kabinet probeert de overgang naar een duurzame energievoorziening zo efficiënt mogelijk te maken. Zo wil minister Kamp meer voorzieningen voor fietsers aanleggen en de industrie ‘krachtig stimuleren’ zuiniger en schoner te werken. De CO2 die de industrie toch nog uitstoot, wil hij opslaan in lege aardgasvelden in de Noordzeebodem.

Nieuwe elektrische auto’s

In 2035 moeten daarnaast alle nieuwe auto’s op elektriciteit of waterstof rijden, schrijft het kabinet. Benzine- en dieselauto’s mogen dan niet meer worden verkocht. Ook dat lijkt ver weg, maar de elektrische auto zou wel eens veel sneller voor de deur kunnen staan dan we denken. Niet door overheidsmaatregelen, maar omdat de auto-industrie na het dieselschandaal bij Volkswagen in hoog tempo het roer omgooit. De grote automerken plannen vanaf volgend jaar een groot aantal nieuwe elektrische auto’s, die ook snel goedkoper worden. Binnen een paar jaar kan een elektrische middenklasser goedkoper zijn dan een benzineauto, is de verwachting.

Uitbannen van gas

De snelste winst valt te behalen door het uitbannen van gas in nieuwe woonwijken. Vanaf 2018 wordt de verplichting voor gasaansluitingen op nieuwe wijken geschrapt. Gemeenten moeten bij de overstap naar andere vormen van verwarming, die bijvoorbeeld kan komen van (restwarmte van) de industrie, een voortrekkersrol gaan spelen. Het doel is om in 2050 zo min mogelijk huizen nog met gas te verwarmen, maar een hard verbod komt er vooralsnog niet.

Wind en zonne-energie

De elektriciteit waarmee auto’s moeten gaan rijden en waarmee huizen verwarmd moeten worden, komt in de nabije toekomst dus niet langer uit kolen of gas, maar uit wind- en zonne-energie. Na de bestaande windmolenparken en de aangekondigde aanleg van de parken Borssele 1, 2, 3 en 4 moeten er nog veel meer grote windmolenparken voor de Nederlandse kust komen. Er is echter heel veel geld nodig om alle huizen op een andere manier te verwarmen en alle auto’s elektrisch te kunnen laten rijden. “We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist”, zei VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken bij de presentatie van de Energieagenda. Adviesbureau McKinsey heeft deze kosten geraamd op 10 miljard euro per jaar tussen 2020 en 2040.

Hulp van burgers

Kamp hoopt ook op de hulp van burgers. Hij wil het voor hen aantrekkelijker maken zelf opgewekte schone energie op te slaan. Zo hebben ze die achter de hand voor momenten dat ze zelf extra energie nodig hebben of kunnen ze die verkopen wanneer de vraag naar energie groot is. “Iedereen moet verantwoordelijkheid voelen voor de energietransitie”, benadrukte de minister.

Milieudefensie is te spreken over de plannen van het kabinet, maar vindt dat er sneller veranderd moet worden. Met name het tempo waarmee huishoudens ‘gasvrij’ gemaakt worden, moet volgens de actiegroep omhoog. “Als Kamp echt ambitieus zou zijn, en zich zou houden aan het klimaatakkoord van Parijs, zou heel Nederland rond 2030 gasvrij moeten kunnen zijn”, laat Milieudefensie weten.

Hier Verwarmt

Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we dus over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Dat is een mega-operatie. Meer informatie hierover vindt u op de website Hier Verwarmt. Hier kunt u ook de plannen voor uw buurt bekijken.

Hallo Nederland besteedt op woensdag 7 december 2016 om 18.30 uur op NPO 2 ook aandacht aan dit onderwerp.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een reactie

Reactie

  1. harrie geenen says:

    vrachtwagens stoten niet alleen co2 uit, maar ook fijnstof en stikstofoxiden. De overgang naar biobrandstoffen is uit dat oogpunt geen goede keuze. naar mijn mening moet het elektrisch en net zoals bij treinen met een daartoe aangepast leidingsysteeem.

    Woningverwarming via warmwaternetten, een soort stads centrale verwarming. De kosten voor dergelijke leidingnetten zijn erg hoog. Bij vergaande woningisolatie is deze stadsverwarming voor de bewoners veel te duur. Doen ze echter niet mee, dan wordt het voor de overblijvers een probleem.

    particuliere autos. Verkeersintensiteitsregelsystemen ontbreken nog volledig en dat geldt ook voor het denken daarover. Je kunt systemen ontwikkelen waarbij het weggebruik voorbehouden is aan nader te bepalen categorien van voertuigen.

Bekijk ook

Meer