aardgas

Zijn de alternatieven voor aardgas echt zo milieuvriendelijk?

Per 1 juli 2018 mogen nieuwbouwhuizen niet meer aangesloten worden op het aardgasnetwerk. Aardgas is niet milieuvriendelijk en bovendien moet de gaskraan in Groningen dicht. Tijd voor alternatieve energie-opwekkers die beter zijn voor het milieu, maar is dit wel echt zo?

Stadsverwarming

Nu nieuwbouwprojecten geen gebruik meer mogen maken van het aardgasnetwerk, is stadsverwarming voor veel gemeenten dé oplossing. Het werkt ongeveer zo: via leidingen in de grond zijn huizen aangesloten op een fabriek of andere grote energieverbruiker in de buurt. De restwarmte die daar vrijkomt, wordt door de leidingen gepompt om de huizen te verwarmen. Heel handig, dat hergebruik, maar niet bijster goed voor het milieu. Er is immers nog steeds een grote verbrander nodig die de energie opwekt. Zo worden de leidingen van de Amsterdamse stadsverwarming deels gevuld door restwarmte van staalfabriek Tata Steel uit IJmuiden, een fabriek die gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Daarnaast is stadsverwarming ook vrij duur en is overstappen naar een andere energiebron een lastige aangelegenheid.

Warmtepomp

Naast stadsverwarming, is het laten installeren van een warmtepomp ook een optie. Er zijn veel verschillende soorten types, waaronder de variant die via een buizensysteem het grondwater verwarmt. Het warme grondwater wordt vervolgens door de buizen naar de warmtepomp in huis gestuurd en zo kan het huis verwarmd worden. Dit proces herhaalt zich continu.

In principe is hier niets milieuonvriendelijks aan, maar een woning verwarmen door water aan de grond te onttrekken, is discutabel. Het is al vaak voorgekomen dat woningen, en zeker nieuwbouwwoningen, verzakken door wijzigingen in de grondwaterhuishouding. Daarnaast is dit systeem vrij duur en lang niet voor elk woningtype geschikt. Zo kunnen bestaande woonhuizen die slecht geïsoleerd zijn er geen gebruik van maken.

Elektriciteit

Daarnaast zijn er ook nieuwbouwprojecten waarbij elektriciteit wordt gebruikt om woningen te verwarmen. Dit is bijvoorbeeld het geval in Utrecht, maar is die elektriciteit wel zo groen? Niet echt, want volgens verschillende milieuorganisaties is een groot deel van de stroom die wij gebruiken nog steeds afkomstig uit fossiele brandstoffen. Overigens is een woning volledig laten draaien op elektriciteit ook een dure aangelegenheid, want het elektriciteitsnet in Nederland is hier niet op berekend. Aanpassingen zijn dus nodig om dit te realiseren.

Zonnepanelen

En dan zijn er nog de zonnepanelen, die energie opwekken uit zonlicht. Steeds meer mensen kiezen ervoor om deze te laten installeren op hun dak en er zijn inmiddels ook zogenoemde zonneparken. Dit zijn grote velden waar zonnepanelen liggen die aangekocht kunnen worden. De leverancier zorgt ervoor dat de energie die de panelen opwekt, bij de consument komt. Zonnepanelen kunnen niet alleen stoom of warmte opwekken, maar dit ook vasthouden voor een later moment. Dit is een duurzame optie, maar nog niet voor iedereen betaalbaar.

Naast nieuwbouwhuizen, moeten ook bestaande woningen op den duur punt van het aardgas af. Het kabinet wil dat er vanaf 2021 geen nieuwe cv-ketels meer worden geplaatst. Lees hier ons artikel ‘Geen nieuwe cv-ketels meer na 2021’.

(Bron: archief, Milieu Centraal, Radar, NRC, RVO, rekenkamer, gemeente Utrecht, gemeente Amnsterdam, Nuon, Essent)

Geef een reactie

Reactie

  Wim Stevenhagen says:

  Direct Eigen Energie/Warmte in huis.
  Een muisstille Windside Windturbine bij het woonhuis. (0-5dB)
  Dag & Nacht, Zomer & Winter, betrouwbare Energie & Warmte, direct in huis.

  Een WS-2CityG of WS-2B levert ca.1500kWh/jaar en een WS-4B het dubbele.
  In 2005 ben ik door Parijs uitgenodigd voor de Gouden Europese EEP-Award.

  Een eigen Windside Windturbine maakt de gebruiker minder Energie Afhankelijk.
  De Windside turbine levert de Energie direct in huis voor Uw Energie Meter.
  Vooral straks als de Saldering is afgeschaft en de 4 Winter maanden vragen om
  extra Energie.
  De PV-panelen hebben dan hun Winterslaap, maar de Windside turbines niet.
  Door juist op deze momenten direct betrouwbare Energie en/of Warmte in huis
  te leveren, wordt het Distributie Net ontlast , wat andere Energie gebruikers
  meer ruimte geeft.