zaaien

Meer bloemen voor vlinders en bijen in uw tuin? Wij hebben tips voor het zaaien

Het aantal bijen en andere insecten is de afgelopen jaren dramatisch afgenomen. Wel is te merken dat door een ander maaibeleid en meer bloeiende planten de omstandigheden verbeterd zijn. Met de Landelijke zaaidag, die op 22 april 2020 voor de 7e keer plaatsvindt wordt opgeroepen het voedselaanbod opnieuw te vergroten door bloemzaden te zaaien. Wij hebben zaaitips voor u.

Bloemenlint

Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen, zodat er 1 groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Als u een tuin heeft kunt u daar ook aan meedoen.

Geschikte bijenbloemen

Kies zoveel mogelijk voor enkelbloemige typen. Het enkelbloemige afrikaantje is bijvoorbeeld een prima voedselbron voor de bij en allerlei andere insecten. En voor bloemen die gemakkelijk kiemen en lang in bloei staan, zoals Phacelia, boekweit, witte mosterd, koriander, alexandrijnse klaver, inkarnaatklaver, goudsbloem, karwij, bladrammenas, korenbloem, komijn, dille, wilde malve, venkel en bernagie. Daarnaast is het belangrijk dat de zaden niet met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld, dus bij voorkeur van biologische (onbehandelde) teelt afkomstig zijn. Als het zaad van de planten is gecoat met neonicotinoiden, wat nog regelmatig gebeurt, dan kunt u de bijen die erop af komen juist schaden.

Phacelia

Phacelia

Kies een geschikte plek

Kies een zonnig stukje grond uit, waar niet gemaaid wordt. Naast de eigen tuin komt ook bijvoorbeeld een gemeenschappelijke (buurttuin) in aanmerking, die u mag gebruiken. Een mooie vaste plant met veel bloemen laat u natuurlijk wel staan, maar een stukje gras of een paar tegels verwijderen is een prima optie om zaaigrond te creëren. Vermijd natuurgebieden, zo verstoort u de natuurlijke balans daar niet. FLORON, de organisatie die zich inzet voor het behoud van de wilde planten, maakt zich daar ernstig zorgen over. Het streekeigen karakter gaat verloren als we in de natuur bloemenmengsels zaaien, ook als het mengsel met zorg is samengesteld. Daarnaast bevatten sommige bloemenmengsels soorten die van nature niet in Nederland voorkomen, zogenaamde exoten. Het gaat dan om soorten als Inkarnaatklaver, Boekweit, Bladrammenas, Cosmea en Phacelia. Ook het inzaaien van inheemse soorten die het overal goed lijken te doen als Knoopkruid, Gewone margriet, Peen en Gewone pastinaak, zorgt ervoor dat het streekeigen karakter van regio’s in Nederland verloren gaat. Kortom, houd het bij het zaaien dus bij uw eigen tuin.

Werkwijze zaaien

Ontdoe het stuk grond van eventueel onkruid en haal ook alle wortels daarvan weg. Zo hoeven uw bloemen niet met andere planten te concurreren om voedingsstoffen en zonlicht. Is de grond erg arm (zandgrond), strooi er dan een laagje potgrond over. Deze grond is vrij van onkruidzaden. Bewerk de grond verder zo min mogelijk, maar maak de bovenste laag van de grond (enkele centimeters) los met bijvoorbeeld een schoffel en strooi de zaden uit. Kijk op de verpakking hoeveel zaden er nodig zijn per m² en zaai het zaad dun uit. Om het strooien te vergemakkelijken kunt u het zaad ook eventueel met vochtig zand mengen. Hark voorzichtig in, druk de grond licht aan en geef water als er geen regen voorspeld is. Blijf de plantjes vervolgens geregeld water geven als het niet uit de lucht komt. Komen er weer onkruid of grassen op, haal die dan weer weg om uw bloemen de meeste kans te geven. Geen (ruimte in de) tuin, maar toch ook graag bloemzaden zaaien? Ook in een ruime pot kunt u bloemzaden laten opgroeien.

Jaarrond meer bloemen

Door nu te zaaien voorziet u de bijen, vlinders en overige insecten in uw tuin van de zomer van meer voedsel, maar wilt u nou jaarrond meer bloemen in uw tuin, dan kunt u dat bereiken door:

  • (Meer) vaste planten in uw tuin te zetten.
  • Bloeiende struiken te planten, met verschillende bloeitijden. Sommige kwekerijen en tuincentra geven extra aan wat echte vlinder- en bijenlokkers zijn.
  • Voorjaarsbloeiende bollen te planten.

Bekijk ook: 11 lentebloeiers voor vrolijkheid en geur in de tuin.
11 terrasplanten voor een kleurrijke tuin en balkon.
11 herfstbloeiers die kleur brengen in de tuin.
11 winterbloeiers voor een vroege bloei in de tuin.
Uw eigen pluktuin maken.
En Krijns groentips voor de tuin.

(Bron: Bijenstichting, Nature Today, archief)

Geef een reactie