slapeloosheid

Mensen met slapeloosheid in 5 typen te onderscheiden

Slaapproblemen, het is iets waar heel veel Nederlanders mee te maken hebben. Maar liefst 1 op de 10 heeft last van slapeloosheid. Niet iedereen is gebaat bij dezelfde behandeling, maar nieuw onderzoek kan hier wellicht verbetering in brengen. Daaruit is namelijk gebleken dat er 5 typen mensen met slapeloosheid bestaan, elk met hun eigen karaktereigenschappen.

Karaktereigenschappen bepalend bij onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut. Niet de slaapproblemen, maar de karaktereigenschappen van de slechte slapers zijn hierbij bekeken. Daarvoor zijn gegevens geanalyseerd uit het Nederlands Slaap Register, waarin duizenden vrijwilligers vragenlijsten hebben ingevuld. Los van zaken als snurkoverlast of de overgang is zo bekeken of iemand emotioneel stabiel is of juist heel gevoelig en lang van slag na bepaalde gebeurtenissen.

De 5 typen

De 5 verschillende groepen die uit het onderzoek gekomen zijn:

  • Dit type slechte slaper is emotioneel instabiel, heeft last van neuroses, somberheid, voelt zich vaak hyper en is lang van slag. (19 procent van het totaal is van dit type).
  • Dit type is matig stressgevoelig en sterk beloningsgevoelig. (31 procent).
  • Dit type is ook minder stressgevoelig en daarnaast emotioneel vrij vlak. (15 procent).
  • Dit type lijkt het meest op goede slapers. Is ook weinig stressgevoelig, maar de slaap raakt sterk en langdurig verstoord als er iets belangrijks gebeurt. (20 procent).
  • Dit type wordt nauwelijks beïnvloed door gebeurtenissen, heeft weinig last van stress en heeft last van slapeloosheid zonder dat er iets belangrijks gebeurt. (15 procent).

Behandelingen

Slapeloosheid is een grote risicofactor voor de gezondheid. Het kan leiden tot depressies en omgekeerd zijn psychische klachten vaak een aanjager van slaapproblemen. Het is dus zeer belangrijk slapeloosheid effectief aan te pakken. Over specifieke behandelingen van de 5 typen wordt nog gespeculeerd door de onderzoekers. Zo kan meditatie effectief zijn bij mensen van type 1, 2 en 3. Bij type 3 en 5 kan een behandeling die zich richt op positiviteit wellicht goed kunnen aanslaan. Type 1 en 4 met slaapproblemen samenhangend met een nare jeugd kunnen misschien doeltreffend met traumatherapie behandeld worden.

Verder onderzoek

De 5 typen slapeloosheid uit dit onderzoek, moeten nog verder onderzocht worden. De onderzoekers sluiten niet uit dat er uiteindelijk meer dan 5 typen slaapproblemen bestaan, maar hopen dat met deze resultaten al gerichter behandeld kan worden.

Lees ook: we slapen lang, maar niet goed en vrouwen slapen het slechtst en 10 tips om beter te slapen.

(Bron: NRC, RTL Nieuws)

Geef een reactie