nieuw advies

Nieuw advies voor als u veel zit: sta elk half uur op

Dat zitten ‘het nieuwe roken’ is, heeft eerder onderzoek al aangetoond, maar er is hoop voor mensen die bijvoorbeeld door hun werk hele dagen moeten zitten. Door elk half uur op te staan wordt het risico op vroegtijdig overlijden verminderd.

Zitten dodelijk

Nieuw, langdurig onderzoek onder bijna 8.000 Amerikanen van 45 jaar en ouder heeft bevestigd dat veel zitten dodelijk is. Zowel de periode dat iemand zit als de tijd dat iemand achter elkaar zit verhogen het risico op voortijdig sterven. Het hoogste risico lopen mensen die meer dan 12,5 uur per dag zitten. Bij de testgroep zijn na 4 jaar 5 keer meer mensen uit deze groep overleden dan degenen die het kortst per dag zitten.

Sta elk half uur op

Ook is nu duidelijk geworden dat mensen die 2 uur achter elkaar zitten zonder tussentijds te bewegen een grotere kans hebben op vroegtijdig overlijden dan degenen die tussendoor opstaan en bewegen. Mensen die veel zitten maken meer kans op onder andere diabetes, hartziekten, depressies en rugpijn. Dat risico is echter te verminderen is nu gebleken. Het advies is om elk half uur even op te staan om te bewegen.

Slechtere gezondheid

In tegenstelling tot eerdere onderzoeken is er gebruik gemaakt van een bewegingsmeter en niet van zelf opgegeven zittijden. Het onderzoek is hiermee betrouwbaarder. Overigens is ook gebleken dat de groep mensen die het meest en het langst achter elkaar zit gemiddeld 10 jaar ouder is, een slechtere gezondheid heeft, vaker rookt een lagere opleiding heeft. Het is daarmee dus niet geheel bewezen dat het zitten op zich de oorzaak is van de voortijdige sterfte. Al is door de onderzoekers wel getracht deze invloeden er uit te filteren.

In Nederland maakt onder andere de Gezondheidsraad zich hard voor meer bewegen.

(Bron: nrc.nl, nu.nl)

Geef een reactie