pensioen

Wat kunt u doen voor uw pensioen?

Op 31 oktober en 1 en 2 november 2017 is het de Pensioen3daagse. Tijdens deze dagen staat ons pensioen centraal. Op verschillende manieren kunt u zich laten informeren over uw pensioen. Het is de 7e keer dat deze 3-daagse wordt georganiseerd. Dit jaar staat centraal wat u kunt doen voor uw pensioen. Want in een mensenleven gebeurt er nog wel eens wat, bijvoorbeeld een scheiding over arbeidsongeschiktheid, en al die gebeurtenissen hebben invloed op uw pensioen. 

Elk jaar maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek de cijfers bekend voor de onze levensverwachting. Op basis van deze cijfers wordt een pensioenleeftijd berekend. Deze cijfers worden 5 jaar van tevoren bekend gemaakt. Voor 2022 is de AOW-leeftijd 67 en 3 maanden. Op jouwaowleeftijd.nl kunt u binnen een paar minuten zien op welke leeftijd uw recht heeft op AOW.

Scheiden

Over het pensioen wordt bij een scheiding nauwelijks gesproken. Velen vinden het ’te ingewikkeld’.  Zonde, want het verdelen van het ouderdomspensioen, ofwel verevenen, bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap of echtscheiding is een wettelijk recht. De afspraken die partners bij een scheiding over de verdeling van hun ouderdomspensioen maken moeten zij zelf binnen 2 jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dit kan met het formulier: Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie heeft platform Wijzer in geldzaken daarom het benodigde formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het is korter en eenvoudiger in taalgebruik.

Wie dit formulier niet invult en na 2 jaar aanspraak wil maken op een deel van het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet de ex-partner bij pensionering vragen het pensioen uit te betalen. Dat betekent dat ex-partners weer van elkaar afhankelijk worden en leidt in de praktijk vaak tot conflictsituaties. Deze procedure is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze wet wordt momenteel geëvalueerd, het eindresultaat wordt eind dit jaar verwacht.

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, verandert er al veel. Naast de fysiek en emotionele veranderingen, heeft het ook invloed op uw pensioen. De pensioenopbouw gaat door, maar soms maar voor een deel. Dat heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Uw pensioenopbouw is dan vaak minder dan wanneer u niet arbeidsongeschikt bent. In uw pensioenregeling staat vermeld hoe uw pensioenopbouw doorloopt als uw arbeidsongeschikt bent.

Sommige pensioenuitvoerders vullen de WIA-uitkering aan. Dit heeft een arbeidsongeschiktheidspensioen. Of u daar recht op heeft kunt u navragen bij uw pensioenuitvoerder. Of uw pensioenopbouw doorloopt tijdens uw arbeidsongeschiktheid kunt u zien op mijnpensioenoverzicht.nl 

Deeltijdpensioen

Wijzer in geldzaken heeft onderzoek gedaan onder 55-plussers naar hoe zij toewerken naar hun pensioen. En wat blijkt, veel mensen weten niet wanneer hun AOW in gaat. Naar mate ze dichter bij de pensioenleeftijd komen, zijn zij zich er meer van bewust. Volgens Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken is het belangrijk dat mensen wel weten wanneer hun AOW in gaat. Dan kunnen ze een plan maken hoe ze de laatste 10 tot 15 jaar van hun werk gaan invullen. Bijvoorbeeld omscholen of al met deeltijd pensioen. Hoe u dit wordt ingevuld is een verantwoordelijkheid van de werknemer en van de werkgever.

Bij deeltijdpensioen gaat u eerder dan de AOW-leeftijd een paar dagen minder werken. U laat een deel van uw pensioen vast uitkeren. Dit betekent wel dat u over de rest van uw pensioen, minder uitgekeerd krijgt. In de praktijk is dit veel minder. Want voor elk jaar dat u eerder met pensioen gaat dan de AOW-leeftijd, krijgt u 8 procent minder pensioen. Maar gaat u bijvoorbeeld 1 dag minder werken, dan scheelt u dat ongeveer 2 procent minder pensioen. Voor veel mensen is dit financieel goed te doen. Het grote bijkomende voordeel is door minder te gaan werken u het vaak veel langer volhoudt en daarnaast meer tijd overhoudt voor andere dingen.

Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken is maandag 30 oktober 2017 te gast Tijd voor MAX.

Stel uw vraag aan Olaf Simonse

U kunt van maandag 30 oktober tot donderdag 2 november 12.00 uur hieronder vragen stellen aan Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken over uw pensioen. Andere vragen worden niet beantwoord. Na donderdag 2 november 2017 mag u uiteraard een reactie achterlaten, maar deze wordt niet meer beantwoord. 

U moet zich eerst registreren en inloggen om uw vraag te stellen. Uw e-mailadres is niet zichtbaar voor anderen en u kunt een fictieve naam opgeven. De naam die u achterlaat is wel zichtbaar. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u persoonlijke gegevens niet te vermelden in uw bijdrage.

Geef een antwoord

Reacties (24)

  HCjongeneel says:

  Ik ben met mijn 56e met de FLO gegaan en moet op mijn 63e al mijn pensioen naar voren halen. Dit zou voor 2 jaar zijn zo was berekend. Blijft er nu weinig over nu ik moet wachten totdat ik 67 en 3 maanden ben of komt hiervoor een regeling? Ik ben nu 61 jaar.

   Olaf Simonse says:

   Beste HCjongeneel,

   Vervelend om te lezen dat u met functioneel leeftijdsontslag bent gegaan in de veronderstelling dat u een bepaalde tijd uw pensioen moest vervroegen. En dat blijkt nu in de praktijk veel langer te zijn. Door het opschuiven van de AOW leeftijd zijn inderdaad veel mensen in vergelijkbare situaties geraakt.
   Functioneel leeftijdsontslag is een regeling van uw werkgever en die is niet verantwoordelijk voor het opschuiven van de AOW-leeftijd. Werkgevers kennen dan ook in de meeste gevallen geen aanvullende regelingen hiervoor. Maar u zou eens bij uw oud-werkgever kunnen informeren. Sommige werkgevers bij de overheid kennen overigens wél een compensatie. Informeert u dus zeker bij uw oud-werkgever!

   Voor mensen die door het opschuiven van de AOW-leeftijd (en het eerder stoppen van hun uitkering) in de problemen komen kent de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ook een Overbruggingsuitkering. Aan deze Overbruggingsuitkering zijn wel veel voorwaarden gekoppeld, waardoor het lastig is om daadwerkelijk een Overbruggingsuitkering te krijgen. Meer informatie kunt u hier terugvinden: https://www.svb.nl/int/nl/aow/contact/contact_aow_pensioen/antwoord/overbruggingsuitkering.jsp of u informeert bij de SVB voor meer informatie.

   Hartelijke groet,
   Olaf

  puk1980 says:

  De opmerking over de verpleegster die 1 dag minder gaat werken: BELACHELIJK!!!!! Ten eerste zijn er vrouwen die nooit oma zijn geworden, ten tweede zijn er ook vrouwen met een eigen leven!!!!!!!

   Olaf Simonse says:

   Beste puk1980,

   Beste puk1980,
   Het voorbeeld van de verpleegster heb ik in de uitzending gebruikt ter illustratie en gaat over iemand in mijn nabije omgeving. De mogelijkheid om een persoonlijke afweging te maken om wel of niet met deeltijdpensioen te gaan kan natuurlijk voor ieder andere werkende persoon gelden.

   Hartelijke groet,

   Olaf

  Rijksweg says:

  Mijn pensioenfonds heeft in 2013 de pensioenleeftijd van 65 verhoogd naar 67. De tot dan opgebouwde rechten blijven bestaan en komen met 65 tot uitkering en dat is bij mij volgend jaar. Ik krijg op dit moment een wia vervolguitkering van het UWV die doorloopt tot mijn AOW leeftijd. Mijn vraag is nu: Kort het UWV de uitkering op mijn ouderdomspensioen bij 65?

   Olaf Simonse says:

   Beste Rijksweg,
   U schrijft dat u een WIA vervolguitkering ontvangt. Dat is voor mijn antwoord belangrijk, want elke arbeidsongeschiktheidsuitkering kent eigen regels. Normaliter wordt het ouderdomspensioen niet gekort op de WIA vervolguitkering. Maar in uw situatie denk ik dat het goed is dat u ook het UWV nog dezelfde vraag stelt. Het UWV is immers de instelling waarvan u uw uitkering ontvangt.

   Hartelijk groet,
   Olaf

  Lucass says:

  Als schilder zzper zie ik mijzelf niet tot 68 jaar op de ladder staan gezien mijn lichamelijke gesteldheid (artrose knie).mijn vraag: wordt er nog iets gedaan met eerder pensioen voor zware beroepen?

   Olaf Simonse says:

   Beste Lucass,
   Je stelt een actuele vraag, je leest over dit onderwerp de laatste tijd regelmatig berichten in de krant. Op dit moment bestaan er géén pensioenregelingen die werknemers met een fysiek inspannend beroep eerder met pensioen laat gaan. Wel is het zo dat dit al een paar jaar een terugkerend onderwerp is in de politiek. Op dit moment zijn echter (nog) geen concrete plannen om fysiek inspannende beroepen in de pensioenregeling te ontzien.

   Hartelijke groet,
   Olaf

  Gary1954 says:

  Over pensioen voor zware beroepen zoals verpleegthuiszorg staat niets in het regeeraccoord maar er wordt wel enorm op bezuinigd, hoe kan dat?

  Gary1954 says:

  Waarom wordt er in het regeerakkoord totaal niets genoemd over pensioenen voor de zware beroepen zoals de verpleegthuiszorg, maar er wordt wel enorm bezuinigd, hoe kan dat?

   Olaf Simonse says:

   Beste Gary,

   Tsja, hoe dat kan, dat is een lastige vraag om concreet te beantwoorden. Feit is wel dat het onderwerp pensioen wél onderdeel uitmaakt van het regeerakkoord. Alle betrokken bij het onderwerp pensioen zullen zich de komende jaren inzetten om een pensioenstelsel te maken dat past in de huidige tijd. Overigens is het zo dat de politiek geen directe invloed heeft op de pensioenregeling van bijvoorbeeld de zorg. Daar zijn de werkgevers en werknemers van de sector voor verantwoordelijk.

   Hartelijke groet,
   Olaf

  heuvi says:

  Ik lees op mijn pensioenoverzicht dat ik bij de leeftijd van 62 en 1 maand een bedrag krijg tot mijn 65ste van een pensioenfonds en als ik 62 jaar en 11 maanden nog een bedrag tot mijn 65ste van een ander pensioenfonds. Dit is omdat ik tot 2004 vut betaald heb. Men heeft het hier over netto bedragen. Mijn vraag: Gaat men hier uit van een gunstige belastingpercentage(dat je niet meer werkt) en betekent dat als je nog gewoon doorgaat met werken een hoger belastingpercentage moet rekenen waardoor de netto bedragen een stuk minder worden. En moet ik dan uitgaan van het belastingpercentage dat ik nu betaal op mijn salaris of wordt dat dan nog hoger omdat het extra uitkering is! Ik ben nu 60 jaar en 8 maanden.

   Olaf Simonse says:

   Beste Heuvi,

   Elk inkomen wordt voor de loonbelasting apart bekeken. En eigenlijk zit het grootste verschil in de belastingtarieven die je betaald vóór en na de AOW-leeftijd. Ook is er verschil of je inkomen loon is of een pensioen of uitkering. Maar dat laatste verschil is minder groot. Elke instelling waarvan jij een inkomen krijgt houdt daar rekening mee.

   Maar misschien nog belangrijker is het volgende; In Nederland kennen we een progressief belastingstelsel. Dat wil zeggen dat de belastingtarieven hoger worden naarmate je meer inkomen hebt. In de praktijk kan dat in jou situatie betekenen dat, als de belastingdienst aan het einde van het jaar bij je opgave Inkomstenbelasting alle bedragen bij elkaar optelt, blijkt dat er te weinig loonheffing is ingehouden. Daar kun je in principe niets aan doen. Maar het is goed om daar rekening mee te houden. Hoeveel dat precies is kun je uitrekenen, maar gemakkelijk is dat niet. Op internet kun je rekentools vinden om te berekenen hoeveel je eigenlijk zou moeten betalen aan loonheffing. Dat vergelijk je met de loonheffing die wordt ingehouden en zo weet je hoeveel je aan het einde van het jaar nog zult moeten bijbetalen.

   Hartelijke groet,
   Olaf

  Gonnie Gaas says:

  Ik heb 2 vragen. De AOW leeftijd is sinds 1 april 2017 66 jaar. De komende tijd wordt deze leeftijd 2 keer per jaar verhoogd (ieder jaar 2 keer op andere data). Ik kom dan op 67 jaar per 1 mei 2019 en per 1 januari 2020 op 67 en 3 maanden. Echter in de media wordt de datum gehanteerd dat je daadwerkelijk AOW ontvangt. Zo wordt vermeld dat de AOW in 2021 op 67 jaar staat (in plaats van 1 mei 2019). Dit geeft veel verwarring! Waarom communiceert de overheid niet helder naar de burgers?
  Als je AOW ontvangt, houd je netto meer inkomen over. Stel je bereikt de AOW leeftijd op de 30e van de maand. Je ontvangt dan de volgende maand de eerste AOW. Echter ontvang je al in de maand van de bereikte AOW leeftijd netto meer pensioen?

   Olaf Simonse says:

   Beste Gonnie,
   Ik begrijp je verwarring en het is ook niet altijd gemakkelijk. Vandaar dat ook in de diverse media soms niet exact de goede informatie staat. Maar…op de website van de Sociale Verzekeringsbank hebben ze het gemakkelijk gemaakt. Door het invullen je geboortedatum zie je exact op welke datum je een AOW-uitkering krijgt. Kijk maar eens op: https://www.jouwaowleeftijd.nl

   Dan je tweede vraag. Inderdaad houd je van een inkomen ná de AOW-leeftijd meer over dan daarvoor.
   De maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt, bepaalt de hoogte van het belastingtarief. Dat wil dus in jouw voorbeeld zeggen dat je die hele maand al te maken krijgt met het (gunstigere) AOW-belastingtarief.

   Hartelijke groet,
   Olaf

  dvhaaren says:

  Er is veel over de pensioenen te doen en er wordt veel over gesproken. Bijv. a.s. 15 nov in Den Haag middels Netspar. Verdere info op website van Netspar. Kijk ook meteen even naar de partners. Geen vertegenwoordigers van degene die de premie betalen en ontvangen van een der fondsen. Hier wordt niet met ons gesproken maar over ons en waarschijnlijk ook nog op uw en mijn kosten. Er zijn veel belagers op de kust van de pensioenfondsen aangekomen en de media laten veelal de belagers aan het woord zodat het huidige systeem in een vernietigend daglicht komt te staan. Jong wordt tegen oud opgezet zodat tweedracht ontstaat en er een situatie ontstaat dat de belagers er met de buit vandoor gaan. De verwevenheid van de fondsen met DNB, verzekeraars, banken, politiek enz. wordt in mijn beleving willens en wetens verzwegen. Ook het art 60 van de Europese pensioenrichtlijnen die op een namiddag, zonder een debat in 2e Kamer, door VVD,D66, PVDA en Groenlinks blind werd getekend. Niets daarover in de media laat staan uitvoerig. Laat de premiebetalers en ontvangende van de pensioenfondsen eens wakker worden. De manipuleerders slapen niet en een manipuleerder heeft veel agenda’s. Pensioen gaat jong en oud aan en daarom deze website. red-ons-pensioenstelsel.nl

   Olaf Simonse says:

   Beste dvhaaren,

   Ik denk dat uw bericht voor zich spreekt en geen nadere uitleg van mij behoeft.

   Hartelijke groet,
   Olaf

  Bramsterdam says:

  Momenteel wordt ik veel als werknemer op projectbasis ingehuurd door bedrijven. Dan krijg ik wel eens een pensioenregeling maar dat is niet altijd het geval. Waarom is het toch niet mogelijk dat ik bij penioenregelingen van vorige werkgevers zelf zorg voor de premie-inleg? Nu zijn dat allemaal slapende pensioenpotjes.

   Olaf Simonse says:

   Beste Bram,
   Dit heeft te maken met het feit dat pensioen opbouwen aan strikte regels is gebonden. Een van die regels is dat er een werkgever/werknemer relatie moet zijn. Op het moment dat je project eindigt, stopt deze relatie en daarmee in principe ook de pensioenopbouw. In sommige pensioenregelingen is het -onder strikte voorwaarden- mogelijk om daarna vrijwillig pensioen te blijven opbouwen. Maar de regels daarvoor zijn bij elk pensioenfonds anders. Waar je wel gebruik van zou kunnen maken is het recht op waardeoverdracht waarbij je alle ‘slapende’ pensioenpotjes samenvoegt bij je laatste pensioenfonds en vervolgens je pensioen telkens met je meeneemt. Dat is zeker geen gemakkelijke en ideale oplossing, maar meer is er op dit moment niet mogelijk. Dit is een van de redenen waarom er nu wordt gesproken over het aanpassen van het Nederlandse pensioenstelsel aan de moderne eisen en wensen. Jouw situatie is daar een voorbeeld voor.

   Hartelijke groet,
   Olaf

  marc duyols says:

  Ik ben Belg en lees hier dezelfde bekommernissen als in België. Discussies over pensioenleefdtijden, discussies over zware beroepen etc .
  Ik stopte met werken toen er nog geen sprake was van de leefdtijdgrens maar ik sta nu wel voor voldongen feiten.
  Hoe lang gaan wij nog toe laten dat onze verworven rechten worden afgenomen? Hoelang gaan we nog toelaten dat men onze statuten zomaar wijzigt. Zijn er dan echt geen vakbonden en politieke partijen meer die echt gaan strijden voor de mensen. Of heeft het kapitalisme de mensen, de vakbonden en politici zo in hun greep, dat ze niet meer kunnen reageren.
  En dan gaan we met z’n allen de schuld op de immigranten schuiven, alsof zij het zijn die de schandalige premies en lonen opstrijken.
  In Griekenland heeft men de griekse overheid tot caputilatie gedwongen, en in Catalonië gaat men dezelfde weg op. Want er is maar één doel , een kapitalistisch Europees ideaal, alles voor het kapitaal en voor de afbraak van de sociale zekerheid.
  Eén verenigd Europa is al door de hele geschiedenis gedoemd om te mislukken. Denk maar aan het romeinse rijk, of Napoleon, en het Nazi-rijk …. allen droomden om één groot europese staat en gelukkig zijn ze allemaal mislukt en ook nu zullen ze falen, en al die miljarden zullen allemaal verdwenen zijn ( in the pockets ), maar niet in de zakken van de vluchtelingen en de immigranten, en niet bij de gepensioneerden of de hardwerkende mensen …

   Olaf Simonse says:

   Beste Marc,
   Ik denk dat uw bericht voor zich spreekt en geen nadere uitleg van mij behoeft.
   Hartelijke groet,
   Olaf

  NAMM says:

  Ik ben 66 jaar en sinds vorig jaar augustus officieel met pensioen. Na mijn pensioendatum heb ik een 0-urencontract gekregen van mijn werkgever. Dat contract is inmiddels voor de 3e keer verlengd. Ik hoef niet te werken omdat ik een laag pensioen heb, maar werk omdat ik het leuk vind en ik blij ben mijn collega’s te kunnen helpen, die het moeilijk hebben i.v.m. een tekort aan personeel.
  Ik werk met dit contract vaak fulltime of soms zelfs meer dan fulltime. U zult wel begrijpen, dat ik mijn hart vasthoud, als ik mijn belastingaanslag over 2017 ontvang.
  Ik weet wel, dat ik in een lager belastingtarief val dan vóór mijn pensioen, maar ik vraag me af hoe het zit met de bovengrens wat inkomen betreft. Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden. Misschien heeft u nog tips voor me. Bij voorbaat dank.

   Olaf Simonse says:

   Beste NAMM,

   U ontvangt pensioen en werkt daarnaast op basis van een 0-urencontract. U werkt fulltime of zelfs meer. We gaan er vanuit dat uw werkgever loonbelasting inhoudt op het salaris dat hij aan je uitbetaalt.

   Door uw werkinkomen en pensioen bij elkaar op te tellen, bestaat de kans dat u in een hoger belastingtarief komt. Hierdoor moet u mogelijk belasting bijbetalen. Dat wordt duidelijk als u aangifte inkomstenbelasting doet. Om u een idee te geven of u al dan niet moet bijbetalen, vindt u hieronder de belastingschijven voor 2017:

   Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
   schijf 1 € 0 t/m € 19.982 18,65%
   schijf 2 € 19.982 t/m € 34.130 22,90%
   schijf 3 € 34.130 t/m € 67.072 40,80%
   schijf 4 € 67.072 of meer 52,00%

   Wilt u voorkomen dat u in één keer een groot bedrag aan belasting moet betalen? Dan kunt u ook om een voorlopige aanslag vragen. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.

   Hartelijke groet,
   Olaf

  Leentje78 says:

  Beste mijnheer, mevrouw,

  Mijn vader wees mij een tijdje geleden op dit artikel;
  https://www.maxvandaag.nl/blogs/pensioenopbouw-bij-arbeidsongeschiktheid/

  Ik zou graag willen weten of dit ook voor mij geldt? Ik weet van veel dingen wat af, maar van pensioenen weet ik echt he-le-maal niets helaas.

  In het kort en algemeen mijn situatie:
  41 jaar
  Sinds 2001 gedeeltelijk arbeidsongeschikt
  Sinds ongeveer 2009- arbeidsongeschiktheid 80-100%
  In 2012 onslag van werk

  Mijn pensioen is ondergebracht bij Aegon . Naast mijn UWV uitkering ontvang ik een kleine aanvulling (ook vanuit Aegon) op mijn uitkering. Waarschijnlijk een arbeidsongeschiktheidspensioen afgesloten toen ik 20 was.

  Er wordt sinds mijn ontslag geen pensioen meer opgebouwd.

  Kunt u mij helpen? Ik ben een Max-lid, maar bellen is vanwege ernstige concentratie en wat geheugenproblemen lastig voor me. Liever per mail.

  Alvast bedankt

  Marleen