nabestaandenpensioen

Is uw nabestaandenpensioen geregeld?

4 op de 10 Nederlanders denken dat de uitkering die de partner ontvangt wanneer men zelf komt te overlijden vóór de pensioendatum, gelijk is aan 70 procent van het laatst verdiende salaris. Volgens Olaf Simonse van het platform Wijzer in Geldzaken is dat een optimistische gedachte. “Veel Nederlanders overschatten het nabestaandenpensioen.”

AnW

Een nabestaandenpensioen, ook wel partnerpensioen genoemd, is het pensioen dat in veel gevallen levenslang wordt uitgekeerd aan de partner van een overleden deelnemer van een pensioenfonds. Dit pensioen bestaat uit de Algemene nabestaandenwet (Anw), een uitkering van het Rijk, aangevuld door een nabestaandenpensioen van de werkgever van de partner.

Nabestaandenpensioen

Vroeger bestond er een partnerpensioen en een wezenpensioen. Dit is nu samen het nabestaandenpensioen. Bent u getrouwd of woont u samen dan heeft de partner recht op een nabestaandenpensioen. Dit pensioen gaat meteen in na overlijden, ook als de pensioenleeftijd nog niet is bereikt. Wie getrouwd is, is automatisch aangemeld bij het pensioenfonds. Wie samenwoont moet de partner zelf aanmerken als nabestaande. De dekking is van verschillende factoren en kan verschillen per pensioenfonds.

Niet goed op de hoogte

Uit onderzoek door het platform Wijzer in Geldzaken blijkt dat lang niet iedereen op de hoogte is van hoogte van het nabestaandenpensioen. 29 procent van de ondervraagden weet niet eens of de huidige werkgever een nabestaandenpensioen aanbiedt. Over de hoogte van de uitkering bestaan misvattingen. Veel mensen schatten de uitkering die ze na het overlijden van hun partner krijgen veel te hoog in, zegt Simonse tegen Trouw. Bijna 40 procent van de ruim 1.000 ondervraagden denkt dat de partner maandelijks 70 procent van zijn of haar laatst verdiende loon krijgt. Onterecht, zegt Simonse. “Vaak blijft die uitkering steken op zo’n 50 procent van het loon van de partner.”

Financiële consequenties

Een partner die overlijdt heeft financiële consequenties. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat wegvalt, kan het inkomen na overlijden behoorlijk dalen. Een nabestaandenpensioen vangt deze inkomensdaling gedeeltelijk op, al zal in veel gevallen het uitgavenpatroon wel aangepast moeten worden. Zeker voor diegene die een hypotheek en hoge maandlasten hebben.

Wat kunt u doen?

Naast dat een groot deel van de ondervraagden onvoldoende op de hoogte is van het nabestaandenpensioen en de consequenties na het overlijden van een partner, weet meer dan de helft ook niet wat ze kunnen doen om het wegvallen van een inkomen door overlijden op te vangen. Voor wie zich verder willen verdiepen in hun nabestaandenpensioen bieden de Pensioenfederatie en SVB in samenwerking met het Nibud sinds 1 november 2019 een hulpmiddel om u verder op weg te helpen. Ook op de website  van Wijzer in Geldzaken kunt u terecht met vragen over het nabestaandenpensioen.

Elk jaar vraagt platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van financiën, via de Pensioen3daagse aandacht voor het pensioen. In 2019, van 5 tot en met 7 november, is het thema het nabestaandenpensioen.

Lees ook: Nabestaandenpensioen

(Bron: Wijzer in Geldzaken/Trouw)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Het nabestaandenpensioen is een wassen neus, waar heel veel premie voor gevraagd wordt. In de praktijk zijn de helft van de Nederlandse werkenden alleenstaand, dus hebben geen nabestaandenpensioen nodig. De andere helft, die wél in een relatie zitten, van de werkende Nederlanders, zijn tweeverdieners, dus hebben ook géén nabestaandenpensioen nodig. Maar iedereen, van de werkende Nederlanders, betaald wél premie voor een nabestaandenpensioen. Dus ook de alleenstaanden, die geen nabestaanden hebben en ook de tweeverdieners, die beiden een eigen pensioen hebben, betalen beiden, voor een wassen neus. Kinderen hebben meestal nog één ouder na overlijden van een partner. En hoe weinig komt het voor, dat beiden ouders ontvallen? De kosten overtreffen de baten, op een ongekende manier. … Afschaffen dat nabestaandenpensioen. Dan hebben beide ouders, elk, een hogere pensioenopbouw. Ook als ze samen bij elkaar blijven en beiden blijven leven. Zo kunnen ze met hun hogere gezamenlijke pensioen, nog meer aan de kinderen schenken. In plaat van, aan het pensioenfonds schenken.