Vervroegd pensioen

Vervroegd pensioen, met welke zaken moet u rekening houden?

Blijft u doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd of gaat u met vervroegd pensioen? Die laatste optie biedt veel aantrekkelijke voordelen. Maar er zijn ook een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

Wanneer kunt u uw AOW in laten gaan?

De AOW-leeftijd zal vanaf 2028 op 67 jaar en 3 maanden liggen. Per jaar dat u in Nederland woont en/of werkt, bouwt u 2 procent van uw pensioenuitkering op, gedurende 50 jaar. Een paar maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u te horen hoe u de uitkering aan kunt vragen. Uw AOW-uitkering ontvangt u pas als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Een vervroegde AOW-uitkering aanvragen is dus niet mogelijk. De hoogte van uw AOW-bedrag verandert ook niet als u vervroegd met pensioen gaat.

Wel kunt u onder voorwaarden een overbruggingsuitkering (OBR) ontvangen. Met deze inkomensafhankelijke uitkering overbrugt u de periode waarin u niet meer werkt en ook nog geen AOW-uitkering ontvangt. Of u in aanmerking komt voor de OBR, kunt u via de website van de Sociale Verzekeringsbank controleren. Is dat niet het geval, ga dan goed na of u eventueel recht heeft op algemene bijstand.

Pensioenwet
Lees ook: Nieuwe pensioenwet: wat verandert er voor u?

Wanneer kunt u uw aanvullend pensioen in laten gaan?

Als inwoner van Nederland heeft u sowieso recht op AOW, maar daarnaast kunt u via uw werkgever pensioen opbouwen. Op welke leeftijd u met vervroegd pensioen kunt gaan, hangt mede af van de sector waarin u werkzaam bent en hoe zwaar uw beroep is. Zo kan KLM-personeel op 55-jarige leeftijd al met (deeltijd)pensioen gaan. Het Pensioenfonds Notariaat biedt die mogelijkheid 10 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. In meerdere sectoren kunt u, minstens 3 jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt, gebruik maken van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU).

Het belangrijkste gevolg van vervroegd pensioen is een lagere pensioenuitkering per jaar. U moet uw totale opgebouwde pensioen immers over meer jaren spreiden. Kunt u daar nog steeds mee rondkomen? En heeft u genoeg over in de periode voordat u AOW ontvangt? Het zijn belangrijke vragen om te stellen, mocht u overwegen om met vervroegd pensioen te gaan. Neem dan ook gerust contact op met uw pensioenfonds(en) en raadpleeg mijnpensioenoverzicht.nl. Zo weet u hoe hoog uw maandelijkse uitkering uit kan vallen en wat de mogelijkheden voor uitbetaling zijn. Voor extra aandachtspunten bij een (vervroegd) pensioen kunt u bij vakbond FNV terecht.

Wie betaalt mijn pensioen?
Lees ook: Rogier de Haan: ‘Wie van de 3 betaalt mijn pensioen?’

Heeft een vervroegd pensioen invloed op uw nabestaandenpensioen?

Let er daarnaast op dat een vervroegd pensioen gevolgen kan hebben voor het nabestaandenpensioen van uw partner en u. Heeft u een nabestaandenpensioen op risicobasis? Dan verdwijnt de dekking zodra u stopt met werken en dus geen premies meer betaalt. En dan krijgen uw partner en/of kinderen geen nabestaandenpensioen, mocht u onverhoopt overlijden voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Heeft u een nabestaandenpensioen op opbouwbasis, dan krijgen uw nabestaanden wel een uitkering als u overlijdt. Het totale potje dat u opbouwt is uiteraard wel kleiner, wanneer u voortijdig stopt met werken.

Hoe weet u of u het budget voor een vervroegd pensioen heeft?

Kunnen uw partner en u leven van de pensioenen die u op heeft gebouwd, is de belangrijkste vraag om te stellen. Zorg dus dat u weet hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoe hoog uw jaarlijkse vaste lasten zijn. Renée Lamboo van besparingsplatform PorteRenee heeft hier een formule voor. “Die kosten per jaar doe je keer 25. En dat is het bedrag wat je nodig hebt, als je helemaal geen pensioen hebt, om met pensioen te kunnen van je eigen geld”, vertelt ze in De Tweede Hans Pensioenpodcast. “Stel, je geeft met je gezin 3.000 euro per maand uit. Doe je dat keer 12, heb je je jaarbedrag. Doe je dat keer 25, dan heb je je bedrag.” Let wel: Lamboo zet ook een deel van haar opgebouwde pensioenpot opzij, om te beleggen. Dit kan voor extra inkomsten zorgen, maar is uiteraard niet zonder risico’s.

Minimumuurloon AOW
Lees ook: Minimumloon per uur wordt nieuwe standaard: waarom stijgt de AOW niet mee?

Wat kunt u doen als u juist langer door wil werken?

Een goed inzicht in uw inkomsten en uitgaven is in elk geval onmisbaar, als u aan een vervroegd pensioen denkt. Als u eerder stopt met werken, gaat uw inkomen vrijwel altijd omlaag. Zorg er dus voor dat u genoeg middelen heeft om dit op te vangen. Overigens is er ook de mogelijkheid om juist later met pensioen te gaan of extra geld te verdienen naast uw pensioenuitkering. Wat hier allemaal bij komt kijken, leest u in dit artikel.

(Bron: Archief, Sociale Verzekeringsbank, KLM Grondfonds, FNV, Pensioenfonds Notariaat, Rabobank, UWV Pensioen, Nibud, CNV, De Tweede Hans Pensioenpodcast. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

  Heer Bommel says:

  Het is wel iets complexer dan het artikel beschrijft.

  Voor de meerderheid der AOW-ontvangers is die AOW-uitkering een aanzienlijk deel van het inkomen.
  Omdat je de AOW-uitkering niet eerder kunt laten ingaan, zou je dus voldoende middelen moeten hebben uit b.v. je bedrijfspensioen en eventueel spaargeld om de tijd te overbruggen tot de start van je AOW-uitkering.
  Daar moet je dus wel goed naar kijken, voordat je die beslissing kunt nemen.

  Eigenlijk komt het erop neer dat je het aantal maanden dat je eerder met pensioen wilt, moet vermenigvuldigen met de netto AOW-uitkering die je gaat krijgen en dat bedrag moet je als spaargeld of uit een andere bron (b.v. levensverzekeringspolis) (netto) kunnen halen over de periode tot je AOW.-leeftijd.
  En uiteraard rekening houdend met de (wat) lagere bedrijfspensioenuitkering vanwege de eerdere start.

  Sommige pensioenregelingen laten ook een hoog-laag-uitkering toe. Dat houdt in dat je eerst een aantal jaren een hogere uitkering dan de nominale krijgt en vervolgens, de rest van je leven, een lagere. Daarmee kan je ‘spelen’ om een door de jaren enigszins stabiel en/of bij je verwachte uitgaven passend inkomen te hebben.
  Ik heb dit zelf gedaan, er vanuitgaande dat ik, als ik nog ‘jong’ ben, meer geld aan b.v. reizen uitgeef dan b.v. 10 jaar later.

  Omdat de AOW- en pensioeningangsdatum van je partner meestal niet gelijk is aan de jouwe en zijn of haar pensioenregeling wellicht weer andere mogelijkheden omvat, moet je ook dat betrekken in de financiële toekomstplannen.

  Zelf heb ik ruim 10 jaar geleden besloten mijn rijtjeshuis te verkopen. Het was uiteraard veel te groot voor met z’n tweeën en op die manier kwam er natuurlijk ook geld vrij vanwege de overwaarde.
  Ook heb ik besloten geen huis meer te willen bezitten want elk bezit geeft zorg. En werk, c.q. kosten aan onderhoud en defecten. En naarmate je ouder wordt, wordt zelf klussen minder doenbaar.
  Bovendien heb je bij een aankoop ook zo’n 10% kosten die je eigenlijk weggooit. Want je leeft in dat huis niet per sé 30 jaar of meer om die kosten over uit te smeren. Zeer waarschijnlijk niet, denk ik.
  (En je kunt denken dat de verkoopprijs uiteindelijk altijd hoger zal zijn dan waarvoor je dat huis koopt, maar dat is, zeker over een relatief korte periode, niet altijd het geval.)

  Kortom, we zijn verhuisd naar Duitsland en huren daar al jaren een fijn appartement voor, vergeleken met Nederland, weinig geld. En als er iets defect is, is het het probleem van de verhuurder.

  Veel succes bij het puzzelen.