Pensioengat

Hoe voorkomt u dat u een pensioengat krijgt?

Het aantal AOW-gerechtigden met een onvolledige pensioenuitkering is fors toegenomen in Nederland. En dat kan uiteindelijk leiden tot een pensioengat. Hoe ontstaat zo’n pensioengat en wat kunt u eraan doen?

Steeds meer onvolledige AOW-uitkeringen?

Het uitbetalen van AOW-uitkeringen loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In augustus 2023 meldt de SVB dat het 677.000 onvolledige AOW-uitkeringen heeft uitbetaald in het 2e kwart van 2023. Dat zijn er ongeveer 5.000 meer dan in dezelfde periode in 2022. Het totaalaantal AOW-gerechtigden loopt sowieso al langer op, als gevolg van de vergrijzing in Nederland. Maar steeds meer van hen kunnen dus ook geen aanspraak maken op de maximale AOW-uitkering.

Pensioenwet overgangsfase 2028
Lees ook: Nieuwe pensioenwet op komst: waarom is hij zo omstreden?

Hoe ontstaat een pensioengat?

De AOW-uitkering is een percentage van het minimumloon, 70 procent voor ongehuwden en 50 procent voor samenwonenden. Tijdens uw werkzame leven bouwt u het recht op een latere AOW-uitkering op. Maar elk jaar waarin u niet in Nederland woont en/of werkt, kost u 2 procent van die AOW-uitkering. Als dat voor u geldt, kunt u dit voorkomen door vrijwillig een verzekering voor de AOW af te sluiten. Anders riskeert u een pensioengat, een situatie waarin uw pensioeninkomsten niet altijd toereikend zijn om in uw basisbehoeften te voorzien.

Naast uw AOW bouwt u een aanvullend pensioen op, als u tenminste in loondienst bent en uw werkgever een pensioenregeling heeft. Zo niet, dan kunt u ook een pensioengat krijgen. Een zzp’er moet namelijk zelf zijn of haar aanvullende pensioen opbouwen. En u bouwt uiteraard geen aanvullend pensioen op als u tijdelijk geen werk heeft. Als u van baan wisselt, kan het gebeuren dat u onder een andere pensioenregeling valt. Als de oude en nieuwe pensioenregeling niet op elkaar aansluiten, gaat een deel van uw opgebouwde pensioen verloren, met een pensioenbreuk (en dus een pensioengat) tot gevolg. Ook een scheiding kan tot een pensioengat leiden, als uw ex-partner recht heeft op een deel van uw opgebouwde pensioen.

Tot slot kan inflatie de boosdoener zijn, wanneer u met uw pensioen minder kunt besteden dan vooraf verwacht. Veel Nederlanders verkijken zich hierop, schrijven we in 2018 al. Volgens een vaak gebruikte vuistregel volstaat 75 procent van uw laatst ontvangen loon om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar wees erop bedacht dat dit levensonderhoud meer geld kan kosten dan verwacht, ook door invloed van inflatie en prijsstijgingen.

Verpleeghuis AOW
Lees ook: Wat gebeurt er met uw AOW als uw partner naar het verpleeghuis moet?

Hoe voorkomt u een pensioengat?

U kunt voorkomen dat u voor dit soort verrassingen komt te staan, als u eenmaal met pensioen gaat. Verschillende banken hebben een online rekenhulp, om in kaart te brengen hoe hoog uw eventuele pensioengat uitvalt. Daarvoor kunt u ook een pensioenadviseur inschakelen. Uiteraard kan het ook helpen om tijdens uw werkzame leven verstandig met uw geld om te gaan. Zorg bijvoorbeeld dat u voldoende spaargeld achter de hand heeft, om eventueel uw pensioengat te dichten. En als u van baan wisselt, let er dan op dat de waardeoverdracht van uw pensioen in orde is. Want dat is niet altijd het geval, blijkt uit deze tragische casus van MAX Ombudsman Rogier de Haan.

(Bron: Archief, MAX Ombudsman, ANP, SVB, Rijksoverheid, Margriet, Nederlandwereldwijd.nl, Nationale Nederlanden, FNV. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

    Heer Bommel says:

    Het lijkt mij wel logisch dat het aantal AOW-gerechtigden met een onvolledige uitkering stijgt.
    Niet alleen doordat sommige mensen een aantal jaren buiten Nederland werkzaam zijn (en zich vergeten vrijwillig door te verzekeren voor AOW) maar ook omdat een aantal werknemers pas op latere leeftijd in Nederland arriveerde. Dan heb je dus per gemist jaar 2% minder opgebouwd tegen de tijd dat je de AOW-gerechtigde-leeftijd bereikt.