80/90/100-regeling

Minder uren werken, verantwoord afbouwen, toch volledig pensioen opbouwen? Dit is de 80/90/100-regeling

De pensioengerechtigde leeftijd is jarenlang 65 geweest, maar sinds 2024 bent u pas op 67-jarige leeftijd AOW-gerechtigd. Alleen is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om tot op deze hoge leeftijd door te werken. Maar er is een manier om af te bouwen en minder uren te draaien, terwijl u wel een volledige pensioenopbouw behoudt. Maak kennis met de 80/90/100-regeling, ook beschikbaar met andere cijfercombinaties.

Wat is de gedachte achter de 80/90/100-regeling?

Het principe van deze regeling is eenvoudig. De 80/90/100-regeling staat voor 80 procent van uw contractueel vastgestelde uren werken, wat in de praktijk meestal neerkomt op 1 extra vrije dag per week. Tegelijkertijd ontvangt u 90 procent van uw loon, maar blijft u wel 100 procent pensioen opbouwen.

Varianten hierop zijn de 60/80/100-regeling en de 70/85/100-regeling. Het principe is hetzelfde, maar deze regelingen hanteren dus andere percentages. Of uw werkgever gebruik kan maken van deze regelingen, ligt aan de cao-afspraken. Voor de cao Metaal en Techniek, die is ingericht op fysiek zware beroepen, is de 60/80/100-regeling bijvoorbeeld gebruikelijk.

Vakbond FNV gebruikt de 80/90/100-regeling voor het zogeheten generatiepact, waar zowel ouderen als jongeren van kunnen profiteren. Oudere werknemers kunnen verantwoord toewerken naar hun pensioen, maar blijven nog een paar jaar behouden voor hun bedrijf. Tegelijkertijd krijgen jongeren meer mogelijkheden om werkervaring op te doen en in hun rol te groeien. Het gedeelte van het salaris dat de oudere werknemer inlevert, kan bovendien ten goede komen aan de jongere, die in een lagere salarisschaal zit.

Vakantiegeld AOW 2024
Lees ook: Vakantiegeld voor AOW-gerechtigden: hoeveel krijgt u in 2024?

Komt u zelf in aanmerking voor deze regeling?

Wel is er een aantal voorwaarden verbonden aan de 80/90/100-regeling. Ten 1e kunt u er pas na een bepaalde leeftijd gebruik van maken. In de ene cao is dat vanaf 61,5 of 62 jaar, maar er zijn ook sectoren waar werknemers op hun 57e al af kunnen bouwen. Het 57e levensjaar is sowieso belangrijk, omdat u dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd zit. Wat er dan in financieel opzicht voor u verandert, leggen we in dit artikel uit.

Ten 2e kunnen er in uw geval aanvullende voorwaarden gelden. Om een voorbeeld te noemen: in de eerder genoemde cao Metaal en Techniek zijn er 6 van dit soort voorwaarden. Hieronder vallen onder andere een maximum van 296 niet opgenomen vakantie-uren en een aanvraagtermijn van minstens 6 maanden.

Heeft de sector waarin u werkt een 80/90/100-regeling en komt u hiervoor in aanmerking? Ga in dat geval dus goed na welke voorwaarden in uw sector gelden. FNV benadrukt dat deze regeling ook bereikbaar moet zijn voor degenen met een lager inkomen. ‘Soms kunnen uren vanuit een bestaande ouderenregeling of een levensfasebudget ingezet worden’, legt de vakbond uit. ‘De oudere werknemer kan zijn inkomen eventueel aanvullen met een stukje deeltijdpensioen. Het is echt ‘maatwerk’.’

Nadenken over pensioen
Lees ook: Patrick Wessels: ‘Waarom denken we nog liever niet te veel aan ons pensioen?’

Hoe zit het met de RVU?

Vooral voor oudere werknemers met een fysiek veeleisend beroep kan het interessant zijn om naar de mogelijkheden van deze regeling te kijken. Er is op het moment van schrijven nog een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), een uitkering die 3 jaar voor uw pensionering ingaat. Maar de RVU is tijdelijk en komt per 31 december 2025 te vervallen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga heeft medio 2023 al zijn zorgen geuit over het aflopen van de RVU. Maar 1 jaar na dato is er nog steeds geen alternatieve regeling. En het lijkt er niet op dat die er voor eind 2025 gaat komen.

(Bron: Archief, Margriet, Algemeen Dagblad, FNV, Mijnafbouw.nl, De Telegraaf. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

    xinixx says:

    Waar ik voor gekozen heb en misschien ook interessant is voor anderen. Een 36 uur contract, maar we werken er 40 dus 4 uur atv. en een werkdag, normaal gesproken van 8 uur. Waar ik werk is het mogelijk om 4×9 uur te werken zonder ADV .is ook 36 mijn vrije wekelijkse dag is zodoende de donderdag. Om privé redenen de donderdag gekozen, omdat je op deze dag zelden voor een gesloten deur of loket staat (vanwege verlof personeel ed), maar dit terzijde. Sinds enige jaren ben ik ook begonnen met mijn verlof op te snipperen op vrijdagen, daarbij zie ik wel af van langdurige vakanties, hoeft ook niet meer met een praktische werkweek van 3 dagen en 4 dagen verlof(incl. weekend) is dit voor ons De ideale combinatie tussen werk en prive. Je hebt toch een volledige werkweek administratief bezien. premies ed loopt gewoon door. Ja een vakantie naar ver weg zit er niet in, maar een lang weekend naar Berlijn Parijs of ergens in Nederland zeker wel (waar we volop gebruik van maken als het er aan zit) en ach als die vrije vrijdag een keer moeilijk is dan werk ik die gewoon toch. Als je je flexibel opstelt wordt die vrije vrijdag ook goed geaccepteerd door je collega”s