Dit voorjaar besteedden we op deze plek en op televisie in Meldpunt aandacht aan de zogenoemde samenlooptoeslagen van Rail & OV.

Rogier de Haan: ‘Pensioenfonds Rail & OV overspoeld met aanvragen achterstallig pensioen

Dit voorjaar besteedden we op deze plek en op televisie in Meldpunt aandacht aan de zogenoemde samenlooptoeslagen van Rail & OV. Wij vermoedden dat veel gepensioneerden deze pensioenverhoging vaak al jaren misliepen. Dat vermoeden blijkt nu te kloppen.

Rondom onze publiciteitsactie ontving het pensioenfonds meer dan 1.000 toeslagaanvragen. De meerderheid van die aanvragen leidt inderdaad tot een hoger pensioen, en een vaak forse nabetaling.

Hoe zit het ook alweer

Rail & OV is een fusie van de pensioenfondsen voor buspersoneel SPOV en treinpersoneel SPF. Deelnemers van deze fondsen hebben in het verleden vaak te weinig pensioen opgebouwd, als ze een partner hebben die gelijktijdig met hen ook pensioen opbouwde. De samenlooptoeslag is een compensatie voor dit pensioentekort. Die toeslag moet worden aangevraagd. Probleem is alleen dat veel gepensioneerden nog nooit van de samenlooptoeslag hebben gehoord. Of ze hebben de toeslag wel aangevraagd, maar het pensioenfonds heeft er niets mee gedaan, of de aanvraag ten onrechte afgewezen. Daardoor krijgen zij een te laag pensioen. Vaak al jarenlang.

Toeslag alsnog aanvragen

Bij ons meldden zich tot nu toe een kleine 200 gepensioneerden die menen in aanmerking te komen voor de toeslag. Wij helpen ze op weg de toeslag alsnog aan te vragen. Dit leidt tot een inmiddels flink aanzwellende stroom van goede berichten: pensioenverhogingen van soms enkele duizenden euro’s per jaar en nabetalingen van duizenden tot tienduizenden euro’s.

Intussen zijn we ook in gesprek geraakt met Rail & OV. Het pensioenfonds geeft aan dat de totale omvang met meer dan duizend aanvragen nog een stuk groter is dan wat wij konden zien. Ze geven aan blij te zijn dat zo veel mensen alsnog de weg naar de toeslag weten te vinden. Zelf geven ze hier nu ook meer informatie over. Een speciaal team handelt alle aanvragen af.

Ook nog wettelijke rente

Belangrijke vraag is wel hoe het kan dat zo veel gepensioneerden deze toeslag misliepen. Het pensioenfonds erkent desgevraagd dat het hierin zelf ook steken heeft laten vallen. Dit onderzoekt het fonds per individueel geval. Lag de fout bij het fonds, dan betaalt het naast de nabetaling ook wettelijke rente uit.

Goed controleren

Gepensioneerden die een afwijzing van een toeslagaanvraag krijgen, doen er verstandig aan goed te controleren of de afwijzing wel terecht is. Wij zien namelijk regelmatig nog fouten in de beoordeling van aanvragen. Gepensioneerden die een nabetaling krijgen, adviseren we om standaard zelf wettelijke rente aan te vragen. Mocht u dit inderdaad vergoed krijgen, hou dan ook in de gaten of u belasting- of toeslagenschade lijdt door de nabetaling. Rail & OV is in dat geval namelijk verplicht deze te vergoeden. Het fonds heeft ons toegezegd dit ook te zullen doen.

Via ons spreekuur krijgt u alle informatie van ons over de toeslagen, over het aanvragen van wettelijke rente, over eventuele schade en wat u daar ook zelf tegen kunt doen.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

(Bron: MAX Magazine. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie