Pensioengebouw

Rogier de Haan: ‘Een pensioengebouw…’

In Den Haag spreekt men dit najaar over een verhuizing van epische proporties. Een verhuizing die miljoenen Nederlanders aangaat. De Tweede Kamer behandelt de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Als die doorgaat, betekent dat een verplaatsing van het astronomische bedrag van 1,5 biljoen (1.500.000.000.000) euro van het huidige naar een nieuw pensioenstelsel.

Pensioengebouw

Stelt u zich het pensioenstelsel voor als een gebouw. Dat gebouw moet onderdak bieden aan iedereen die nu pensioen opbouwt, of al een pensioen ontvangt. En er moet plek zijn voor toekomstige pensioenopbouwers. De Wtp is in feite een heel nieuw pensioengebouw. Als u dat nieuwe gebouw binnenloopt, zult u veel dingen herkennen. Er zijn nog steeds de verplichte pensioenfondsen. Er zijn nog steeds drie soorten pensioen: ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Er wordt nog steeds pensioenpremie betaald. Wat wel nieuw is, is dat die premies hier in individuele potjes terechtkomen. Dat potje neemt u mee als u van baan wisselt.

Beleggingen bepalen uw pensioen

Loopt u het gebouw uit, dan ziet u een belangrijk verschil. Dit nieuwe gebouw staat op onrustige bodem. De groei van uw pensioen is niet langer afhankelijk van de rentestand, maar van de beleggingsopbrengsten. Het idee is dat uw pensioen daardoor sneller kan stijgen. De andere kant van die medaille is dat het ook sneller kan dalen. Het uitzicht is vaag; gaat het pensioen hier wél meegroeien met de inflatie? Dat is net zo moeilijk te voorspellen als de aandelenkoersen. Zeker is wel dat het totale belegde pensioenvermogen dit jaar 350 miljard(!) euro is geslonken. Maar doordat tegelijk de rente stijgt, konden veel pensioenen in het huidige pensioengebouw toch geïndexeerd worden.

Gigantische verhuiskosten

Vraag iemand waarom hij eigenlijk meeverhuist. Hij zal antwoorden dat hem niets is gevraagd; hij móet mee. De verhuizing naar het nieuwe stelsel is straks voor iedereen verplicht. En vraag aan één van de verhuizers wat die hele verhuizing eigenlijk gaat kosten. U zult zich rotschrikken van het antwoord. De verhuiskosten bemoeilijken een volgende indexatie om de torenhoge inflatie op te vangen.

Schrik na berekeningen

En dan de hamvraag: komen alle verhuisdozen op de juiste plek terecht? Heeft u na de verhuizing nog wel evenveel pensioen als daarvoor? Het antwoord daarop is: niemand die het weet. Dit is namelijk nog niet doorgerekend. Kamerlid Pieter Omtzigt is zelf aan het rekenen geslagen, en kwam met een paar schokkende voorbeelden van grote vermindering van het pensioen na verhuizing.

Doe niets overhaast

Uw MAX Ombudsman is niet de architect en niet de opdrachtgever van het nieuwe pensioengebouw. Wij gaan daar niet over. Maar het mag duidelijk zijn dat we punten van grote zorg hebben. En één ding moet als een paal boven water staan. Deze verhuisplannen raken aan de bestaanszekerheid van miljoenen mensen. Zo lang niet duidelijk is of al het pensioengeld op de juiste plekken terechtkomt, moeten we blijven zitten waar we zitten. Nu overhaast en ongeïnformeerd beslissen is een doodzonde.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Rogier de Haan heeft in 2013 samen met Jeanine Janssen MAX Ombudsman opgericht. MAX Ombudsman maakt veel voorkomende klachten en georganiseerd onrecht zichtbaar. Hierover gaan de columns van Rogier de Haan. Lees hier al zijn columns.

(Bron: MAX Magazine. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reacties (3)

  Fretjo says:

  Ik vraag me af waarom ze willen beleggen met ONS geld .
  De lonen van de ministers zijn toch ook niet gekoppelt aan beleggingsfondsen.
  Waarom dan wel de centen van de mensen die altijd gewerkt hebben.zij kunnen makkelijk geld opzij leggen voor hun oude dag maar het gewone werkende volk niet .

  Arie de Gruijter says:

  Na ons de zondvloed.
  Tijdens mijn aanwezigheid bij het debat in de Tweede Kamer over de Wet Toekomst Pensioenen ben ik geschrokken van de houding van de coalitie partijen die rucksichtslos deze wet door de Kamers willen drukken zonder enig besef wat de gevolgen zijn. De “modellen, prognoses en parameters” zijn of niet onderbouwd door feiten en/of cijfers of nog niet beschikbaar. Hoewel geroepen wordt dat we er allemaal op vooruitgaan is niemand, maar dan ook niemand, bereid dit te garanderen. De enige garantie is dat bij het invaren niet meer dan 5% koopkrachtverlies zal optreden. De oppositie heeft wel concrete cijfers paraat: als de nieuwe wet dit jaar al van kracht was geweest zou een verlies van 3,5% het resultaat zijn!
  Pieter Omtzigt besloot zijn heldere betoog met de woorden “Bezint voor ge begint”.
  De door hem voorspelde Parlementaire Enquête over deze wet wordt door vele van de nu gepensioneerden niet meer meegemaakt en vele nieuwe gepensioneerden zullen dan de wrange vruchten van dit casino pensioen plukken.
  De wet beslist over € 1500 miljard (eigendom van werkenden en gepensioneerden) en wordt doorgedrukt door een coalitie die volgens de peilingen al lang niet meer het mandaat van de kiezer heeft.

  xelsa says:

  Crisis op crisis.
  De grote vraag bij mij is. WIE IS DE AANSTICHTER OM ONS HUIDIGE PENSIOENSYSTEEM TE VERANDEREN.

  Pensioen is voor mensen niet ingesteld als spaarpotje noch schadeverzekering noch obligaties noch zegeltjessparen omdat je op je werk de werkuren voltooid hebt.
  NEE HOOR. Ik kreeg mijn loonstrookje per maand . Dat werden de loonlasten ( belastingen ) en pensioenpremie afgetrokken van mijn inkomsten . Dus verdiende loon – belastingen – pensioenpremie = Nettoloon.

  Dit uitgelegd aan de mensen die niet begrijpen dat de pensioenpremies die nu besproken worden in die grote pensioenpot zit.

  Dit uitgelegd aan de mensen die nu zeggenschap willen geven om de pensioenwet op een drastische manier de veranderen.

  De pensioenwet is geen spaarpotje voor de oude dag.
  Noch is de pensioenwet een spaarbank of een overheidsbezit.

  NEE MENSHEID. Het is een zijtak van om als je met pensioen gaat een financiële aanvulling te krijgen omdat alleen een AOW uitkering niet bijdraagt aan een op dat moment minimum loon. Zodat je net niet naar de voedselbank hoeft.
  En daar heb je nou je hele werkende leven zelf voor gezorgd. Voor jezelf.

  En nu is er plotseling iemand opgestaan die in ons pensioenpotje wil roeren.

  Ik kan het niet genoeg zeggen. OMBUDSMAN!!!! Laat ze van ons zuurverdiende geld afblijven. Pensioengeld is van het werkende of gewerkte hebbende volk.

  Of niet soms!!!!!