Pensioenwet overgangsfase 2028

Nieuwe pensioenwet op komst: waarom is hij zo omstreden?

Ons vertrouwde pensioenstelsel gaat hoogstwaarschijnlijk op de schop. De Eerste Kamer zal er op dinsdag 30 mei 2023 over stemmen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want het gaat tot minstens 2028 duren voordat de nieuwe pensioenwet daadwerkelijk van kracht is. Waarom duurt deze overgangsfase zo lang?

Hoe ziet de nieuwe pensioenwet eruit?

De pensioenwet is al ruim 15 jaar in ontwikkeling en heeft voor veel discussies gezorgd. Kort samengevat moet de collectieve pensioenpot – waar momenteel zo’n 1.500 miljard euro in zit – plaatsmaken voor miljoenen individuele pensioenpotjes. Op die manier sluit het pensioenstelsel beter aan bij de huidige flexibele arbeidsmarkt, is de gedachte hierachter. Want mensen wisselen tijdens hun maatschappelijke carrière steeds vaker van baan en bouwen bij meerdere fondsen hun pensioen op. Daarnaast zijn er steeds meer zzp’ers. Het is de bedoeling dat zij in het nieuwe stelsel gemakkelijker pensioen op kunnen bouwen.

Wel hebben beleggingsresultaten van de fondsen meer invloed op de hoogte van de pensioenen. Bij gunstige resultaten kan dit dus zorgen voor meevallers. Zeker als u bedenkt dat de pensioenen in de afgelopen jaren nauwelijks mee zijn gestegen met de inflatie. Maar tegelijkertijd kunnen tegenvallende beleggingsresultaten een groot risico zijn, zeker in tijden van economische tegenwind, zoals de energiecrisis van 2022. In dit artikel geven we meer uitleg over de nieuwe pensioenwet en ook de bezwaren hiertegen. Daarnaast legt politiek commentator Kees Boonman in dit Tijd voor MAX-item uit 2022 kort de belangrijkste veranderingen uit.

Vervroegd pensioen
Lees ook: Vervroegd pensioen, met welke zaken moet u rekening houden?

Wanneer gaat de nieuwe pensioenwet in?

De Tweede Kamer heeft, na een aanloop van 15 jaar, al voor gestemd, nu is de Eerste Kamer aan de beurt. De stemming staat voorlopig gepland voor dinsdag 30 mei 2023. Maar mocht de pensioenwet definitief aangenomen worden, dan begint in feite deel 2 van de voorbereiding. Want 1 januari 2028 is de streefdatum voor het ingaan van de nieuwe pensioenwet. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) mikt aanvankelijk op 2027, maar geeft de pensioenfondsen 1 jaar extra voorbereidingstijd. Dat doet ze op advies van een aantal fracties in de Eerste Kamer.

Andere fracties pleiten zelfs voor een nóg langere overgangsfase, tot 2029 of zelfs 2030. Haastige spoed is namelijk zelden goed, zeker als het gaat om een nieuwe pensioenwet en de herverdeling van 1.500 miljard euro. “Het gaat om de pensioenen van 9 miljoen mensen”, vertelt parlementair verslaggever Joost Vullings in Jan-Willem Start Op (NPO Radio 2). “Dat moet natuurlijk wel goed gaan. Dat gaat om het inkomen en toekomstig inkomen van mensen.” Want als u al een paar jaar met pensioen bent, gaat u ook onder dit nieuwe stelsel vallen.

Tweede hans: de Pensioenpodcast
Lees ook: Tweede Hans: de pensioenpodcast #5: De pensionado als verdienmodel

Waarom kost deze overgangsfase zoveel tijd?

De overgang naar de nieuwe pensioenwet is één van de grootste naoorlogse sociale hervormingen. Daardoor kunnen de pensioenfondsen wel wat meer tijd gebruiken, om de overstap te maken. Deze overgang is vooral in technisch opzicht een grote operatie. “Er is nu al een tekort aan IT-specialisten. En al die pensioengelden van al die Nederlanders moeten allemaal omgerekend worden”, vertelt politiek commentator Boonman in mei 2023 bij Tijd voor MAX. “Dat is een operatie die ongekend is. En er zijn nu al te weinig mensen.”

Daardoor sluit Boonman niet uit dat 2029 uiteindelijk de nieuwe ingangsdatum wordt, in plaats van 2028. “Er zijn ook kleine pensioenfondsen, die hebben daar ook veel te weinig middelen voor. Die hele operatie kost – het is niet dat we iets extra’s krijgen – miljarden.” Daarnaast is de pensioenwet volgens critici te complex. “De conclusie van dit alles is eigenlijk dat er nu een stelsel is opgetuigd, een wet in elkaar is getimmerd, waar geen touw aan vast te knopen is”, vindt ook Boonman. “Niets is afgedekt en veel is onduidelijk nu.” Eerste Kamerlid Martin van Rooijen (50PLUS) vreest bovendien voor problemen in de uitvoering, als alle fondsen tegelijk over moeten stappen. “De eerste ijsschotsen dienen zich al aan, maar de Titanic vaart rustig verder”, citeert De Volkskrant hem.

Doorwerken na pensioen
Lees ook: Blijven werken na uw pensioen: wat komt erbij kijken?

Is deze nieuwe pensioenwet een vooruitgang?

Omroepvereniging MAX heeft hier ook vraagtekens bij en ondertekent een oproep (bekijk hier de oproep, PDF) met meerdere partijen, waaronder de vakbonden en de ouderenbonden. Zij vragen de Eerste Kamerleden om alsnog niet in te stemmen met de nieuwe pensioenwet. De initiatiefnemers van deze oproep vinden de wet namelijk te ingewikkeld en te risicovol. ‘Gokken doe je in een casino, maar niet met het geld van (toekomstig) gepensioneerden’, staat in de verklaring. ‘Zo wordt ook de laatste solidariteit in ons sociale stelsel opgeofferd aan de commercie. 3 keer raden wie daar beter van worden. De grote verzekeringsmaatschappijen, beleggers, consultants en advocaten. Zeker niet de werknemers en de gepensioneerden.’

Daarnaast delen zij de zorgen van Eerste Kamerlid Van Rooijen, over de herverdeling van de totale pensioenpot. ‘Wie gelooft dat zoiets zonder ongelukken gaat gebeuren, leeft onder een steen. Nederland stevent af op een financiële chaos. Rechters waarschuwen voor duizenden rechtszaken. Pensioendeskundigen voorspellen een administratieve chaos. Kijk naar wat er is gebeurd bij de toeslagenaffaire. Een ramp tekent zich af.’

(Bron: Archief, MAX Meldpunt, Tijd voor MAX, ANP, NOS, De Volkskrant, NPO Radio 2, Algemeen Dagblad, PDN Pensioen. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reacties (26)

  kasteelfr says:

  De nieuwe pensioenregeling moet er zeker niet komen. De reden, voor mensen die met pensioen gaan of al pensioen ontvangen is een zekerheid van inkomsten. Geef je dit uithanden dan is het voor de graaicultuur een feest zonder de eventuele negatieve gevolgen hiervan te voelen en draaien de gewone mensen hiervoor op. Mocht het toch doorgaan dan zou ik graag mijn pensioen potje in zijn geheel willen ontvangen maar dat wordt niet genoemd onder het rijtje mogelijkheden, ra ra waarom zou dat zijn.

  Ap Jansen says:

  Hoe is het mogelijk dat er na 15 jaar onderzoek nog zoveel onduidelijkheid is? Dat geeft wel aan dat het (nog) niet moet worden ingevoerd. In het verleden zijn gas, elektra en de zorg geprivatiseerd hebben we daar niet genoeg van geleerd?

  J -P says:

  Het zou beter zijn dat wat de regering de al 2 x uit de pensioenpot heeft gestolen eens er terug ging storten, want het is wel geld van de gepensioneerden, maar daar hoor je niemand meer over. Het resultaat zal zijn dat het net zo gaat worden als bij de toeslagen, maar dan is het heel de bevolking die wordt geraakt. Laat het zo zoals het is, en zorg dat het niet verdwijnt naar alle mensen die er nooit voor hebben gewerkt ( nieuw komers e.d.) of te wel de gelukzoekers. Iedereen die voor dit pensioen stelsel werkt wordt hier ook uit betaald en dat is niet eerlijk. Dus houdt het weer in de gepensioneerden zijn altijd de LUL. De regering gaat straks ook weer bij tekortkomingen, hier ook weer een greep uit doen, daar kun je van op aan, want zeggen ze dan: er zit toch genoeg in.!!!!!!!!!!! MAAR HET IS WEL VAN DE GEPENSIONEERDEN

  UZDD says:

  Gokken doe je in een casino, maar niet met het geld van (toekomstig) gepensioneerden’, staat in de verklaring. ‘Zo wordt ook de laatste solidariteit in ons sociale stelsel opgeofferd aan de commercie. 3 keer raden wie daar beter van worden. De grote verzekeringsmaatschappijen, beleggers, consultants en advocaten. Zeker niet de werknemers en de gepensioneerden.’
  Kopie uit het artikel waar wij volledig achter staan. Het pensioengeld wordt verkwanseld en vergokt.

  Marinus Romers says:

  Het is een regelrechte schande dat deze regering met, nota bene, steun van de zogenaamde arbeiderspartij aan de pensioengelden van de Nederlandse bevolking durft te komen. Eigen, verplicht, gespaard geld waarvoor men hard gewerkt heeft. Om op de oude dag verzekerd te zijn van een zeker en fatsoenlijk inkomen.
  Na alle voorgaande fiasco’s zoals de privatisering van NS, PTT etc etc. Gaan de in incompetentie uitblinkende dames en heren in Den Haag gewoon verder met de uitvoering van de overtreffende trap aangaande historische blunders.
  Zelf wetende dat deze nieuwe Pensioenwet een ondoordacht gedrocht is, proberen zij hem, voor de zetel-wisseling van de Eerste Kamer op 13 juni, nog snel even op 30 mei er doorheen te drukken. Om te kotsen.

  Ik mag hopen dat de huidig zittende senatoren beseffen dat bij doorgang van deze wet zij allen in de geschiedenisboeken beschreven zullen worden als de grootste domoren aller tijden, die verantwoordelijk zijn voor het afschaffen van het beste pensioenstelsel ter wereld.

  Martinnnn says:

  Er wordt al 15 jaar aan deze wet gewerkt, en heeft miljarden gekost, betaald uit de pensioenpot (van 2300 mlrd is nog maar 1500 mlrd over !).
  Dus nu al 8 mlrd aan advocaten, overheden, en banken, terwijl NIEMAND kan uitleggen anders dan dat nieuwe pensioenwet een casino- pensioen wordt.
  Wat voor boodschap geef je dan af aan de jeugd, de toekomst ? We zullen worden overgeleverd aan beleggers, hoe kan dit garantie geven, en hoe lang ?
  Garantie tot om de hoek !
  Niet aannemen, dus ! Om van de komende 1000-en rechtzaken nog maar te zwijgen.
  Er zullen aanslagen op politici , fondsen, en rechters volgen, etc.
  Gewoon dom plan !

  Stell says:

  Ik ben ook bang dat het een groot fiasco wordt. Van de week een toelichting gehoord van Lans Bovenberg (CDA!!) bij Sven op1 en daar werd ik nog droeviger van dan ik al was. Ik vraag mij ook af wat gebeurd er met MIJN pensioenpot als ik vroegtijdig overlijd? Erven mijn partner/kinderen de pot, denk het niet. Het is wel MIJN pot(je), mijn huis etc erven de nabestaanden toch ook (en de belastingsdienst).

  Adriaan K says:

  En toch elke keer lekker op de partijen blijven stemmen die ons alle ellende (privatisering, toeslagenwet etc.) gebracht hebben! Hoe dom zijn we met z’n allen?!

  Holiday420 says:

  Ons pensioen wordt nu ook al belegd en met 1500 miljard kan je aandelen behoorlijk beïnvloeden, dus er moeten meer haken en ogen zitten aan deze operatie.
  Ze willen een gedeelte van het geld reserveren voor mogelijke tegenvallers en natuurlijk gaan de kosten flink omhoog omdat het veel intensiever wordt met al die losse potjes.
  Daardoor zullen er vele miljarden uit de pot genomen worden waar moeilijk zicht op is en waar de regering gebruik van kan maken om hun tekorten op te vullen..
  Wat is er mis aan het huidige stelsel, ik vang al 10 jaar pensioen en als ze gewoon de wettelijke verhogingen door zouden voeren dan is dit toch prima zo.
  Het gevaar zit er ook in dat de regering straks de AOW gaat afschaffen omdat iedereen zijn pensioenpotje krijgt en zo van een minimale voorziening gewaarborgd is de overheid alleen nog maar hoeft bij te springen bij de mensen die vallen onder de minima.

   verontrust says:

   Klopt! 15 jaar geleden brainstormden wij over datvde Aow wel eens zou kunnen gaan verdwijnen ! Want de overheid moet nu al miljarden bijleggen op die wet! Immers in de beginfase werkten 6 mensen t.o.v straks 1 op 1 ( 2050) dus onhoudbaar,de voortschrijdend inzicht ambtenaren hebben bedacht als we de pensioen wet veranderen en dus de vraag zal zijn in 2030( example) hoeveel pensioen heeft u.? Dan krijgt u … Aow erbij. Het is gechargeerd ,maar vergeet niet dat tegen die tijd wel 1 miljoen immigranten die dus niet hebben meebetaald aan de Aow ook Aow gaan krijgen!
   Let op u saek ,

   KaatjeMax says:

   Het lijkt mij ook dat het onderhoud van miljoenen pensioenpotjes meer gaat kosten dan dat van één grote pot. Erg benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt. Pensioen is uitgesteld loon. Ik prijs me gelukkig dat ik straks naast mijn AOW ook pensioen krijg. Er zijn genoeg mensen die niet op lucratieve wijze aan deze luxe voorziening konden deelnemen. Denk aan theaterwereld bijvoorbeeld.

  Jacobi70 says:

  Wat ik mij afvraag: hebben de gepensioneerden niets over hun eigen geld te vertellen.
  Waarom worden zij niet betrokken in de plannen.
  Als men een leven hard gewerkte heeft , gepensioneerd wordt, gaat men geen zorgeloze oude dag in.
  Continue je blijven afvragen hoe je financiële plaatje er uit gaat zien.
  Kortom: volledige onzekerheid over je eigen geld .

  Arbor says:

  Er wordt niet gesproken over de hoge kosten en extreme beloningen van vermogensbeheerders, verkeerde beleggingen, afgedekte fouten en fraude,
  etc, etc.
  De complexiteit neemt toe niet af.
  Deze wet moet er niet komen en zeker niet nu bekend is dat onze regeringsleiders niet meegaan en in het oude stelsel blijven!
  Het vertrouwen in deze regering kon eigenlijk niet minder, nu dit ook nog!

  wilmavz says:

  De nieuwe pensioenwet zou voor iedereen moeten gelden, maar in de kleine lettertjes staat, dat er een uitzondering gemaakt wordt voor de regeringsleiders. Zij blijven gewoon onder de oude pensioenwet vallen. Onrechtvaardigheid tot en met. Daar zou later een nieuwe wet voor gemaakt worden om dit op te heffen, maar wie gelooft dat? Ik niet in elk geval.

  Hairos II says:

  We weten dat deze wet er al een jaar of 15 a 20 zit aan te komen. En al die jaren is er op partijen gestemd die vóór deze wet zijn, n.l. VVD, CDA, D66, CU, SGP, PvdA en Groen Links, en nog een paar éénmansfracties.
  De meeste Nederlanders zijn dus zelf verantwoordelijk voor deze nieuwe wet.

  Diamant says:

  De wet is door deskundigen haast niet uit te leggen. Het lijkt meer een prestigeobject te zijn van de regering. Dan vind ik dat de regering ook garant moet staan, wanneer het helemaal fout gaat. Want het is makkelijk beslissen over ingelegd geld van een ander. Laten ze dan beter, een nieuwe start maken met dit nieuwe stelsel vanaf de jonge generatie, bijvoorbeeld vanaf 30 jaar.

  Bizzel says:

  Waarom een zo onbetrouwbare, nieuwe pensioenwet? Is dit nodig? Wie wordt hier wijzer van? Niet de mensen die er jaren voor hebben betaald en geen vertrouwen hadden in beleggen, het casino of iets dergelijks, anders hadden ze daar zelf wel voor gekozen. Het zijn anderen die van de huidige pensioenpot wijzer worden. De huidige pensionada’s willen zekerheid. De wereld is toch al zo onbestendig en onzeker. Men is hierover al 15 jaar aan het bakeleien, dat zegt genoeg. Als we straks het nakijken hebben op ons betaalde pernsioengeld door de invoering van deze nieuwe wet en vervolgens op een houtje kunnen bijten door zo’n wankel, onbetrouwbaar, nieuw ondoorzichtig idee, wat ze een nieuwe pensioenwet noemen, toep ik iedereen op: Teken niet!

  Maroin26 says:

  Ik zie geen rekenvoorbeelden en heb hierdoor een voorgevoel dat ik mijn goed opgebouwde pensioen ga verliezen.
  Ik begrijp niet dat de politici hiervan niet de urgentie inzien. Er heerst korte termijn denken in de regering omdat er maar vier jaar vooruit kan worden gekeken tot de volgende verkiezingen. Ronduit schandalig en je voelt je machteloos.
  Als blijkt dat mijn pensioen lager wordt dan ben ik ook genoodzaakt een rechtszaak aan te spannen!

  Lero says:

  Voldoende voer voor complotdenkers. Het huidige pensioenstelsel is ook heel ingewikkeld, ingelegd geld wordt ook nu voor een groot deel belegd, hoogte van de pensioenuitkering staat nu ook niet 100% vast, indexatie is al helemáál onzeker zo is gebleken, en de medezeggenschap is ook nu al getrapt en beperkt. Maar tot nu stond niemand daar echt bij stil.

   Jojo52 says:

   Blijft u alstublieft van ons pensioen af! Er zijn tegenwoordig al zo weinig zekerheden. Het enige dat we nog zeker weten is dat we dood gaan. Laat ons de laatste jaren van ons leven genieten van het vaste pensioen waar we hard voor gewerkt en gespaard hebben. Het is uitgesteld loon. Afblijven dus!

   Holiday420 says:

   Als je het ergens niet mee eens bent, ben je meteen een complotdenker, jij zal wel die koe zijn die achter de kudde aanloopt, zo door naar de slachtbank.
   Dat wij al die jaren geen indexatie hebben gekregen, komt omdat ze met die nieuwe wet bezig waren en zoveel mogelijk geld in huis wilde houden. Daarom was die rekeningrente zo hoog gesteld.
   Wat ze nu willen, is een vast percentage voor de onkosten als reserve gebruiken, waar wij gepensioneerden geen recht meer over hebben en dat geld kunnen ze dan voor van alles gebruiken, onkosten maar ook voor tekortkomingen van de staatspot.
   Dan heb je het wel over miljarden die gewoon kunnen verdwijnen.

  Paul Padberg says:

  Niet doen. We hadden de beste pensioenregeling in de wereld, dan hoef je dat niet te veranderen. Uitvoering bij deze overheid lukt voor geen meter, zie toeslagen debacel < Groningen afhandeling enz .enz.
  Wel werken aan minder pensioenfondsen met daarnaast effectievere organisaties om de uit de hand gelopen kosten drastisch te verminderen.

  Theano says:

  We zijn van allerlei kanten geadviseerd om de pensioenwet niet door te laten gaan.
  De huidige wet voldoet prima. Het wordt een miskleun van de hoogste orde. De zoveelste en ook dit gaat ons heel veel geld kosten. Ik heb de aanvraag voor een rechterlijke procedure al klaar liggen. Alles wordt in Nederland om zeep geholpen. Een prachtig bedrijf als werkspoor de rijtuigen die toen gemaakt zijn rijden nu nog. De scheepsbouw , de zorg , de PTT en de nutsbedrijven. Moest allemaal commercieel. Wat een ramp allemaal . Zo slordig wordt er gewerkt , heel veel fouten worden er gemaakt . Dit kost ons heel veel geld.
  Blijf af van ons pensioen . Neem de waarschuwingen en adviezen in beraad en wees eindelijk eens verstandig.

  een MAX lid says:

  Er is nog erg veel onduidelijk voor mij in het kader van de nieuwe pensioenwet. Hoe zit het in de nieuwe pensioenwet bijvoorbeeld met inflatiecorrectie? Hoe verhoudt zich dat met de investeringswinsten en verliezen die nu op de pensionado worden afgewenteld? Hoe dient dit gezien te worden in het kader van ingrijpen door de regering bij financiële noodsituaties? Het druist tegen mijn rechtsgevoel in dat een overheid een overeenkomst tussen particulieren (de werknemer en het pensioenfonds) ondermijnt door het stellen van wettelijke verplichtingen. In het overeenkomsten/zakenrecht geldt nog altijd het adagium ‘pacta sunt servanda’.

  pro 10 says:

  Het is heel eenvoudig dit wordt een groot fiasco.
  Vertel mij eens wat ze in Den Haag goed doen.
  Groningen
  Kinderopvang
  Privatiseringen
  Ziektekosten
  en ga maar door.
  Ze hebben ons al vanaf 2008 belazerd met de pensioenen
  De “hoogleraren” die aangesloten zijn bij een politieke partij zijn voor.
  De “hoogleraren” die onafhankelijk zijn zijn tegen

  spab says:

  Wel opvallend dat de politiek specifiek is uitgesloten van deze verandering omdat daarvoor 2/3 meerderheid van stemmen nodig is en deze niet verwacht wordt. Dus met andere woorden het wordt alleen maar slechter. En als het moet, dan iedereen gelijk behandelen vind ik. Wachtgeld nadat je zelf je baan opzegt is ook al iets alleen voor onze heren en dames politici.