Loonheffingskorting AOW

Loonheffingskorting op AOW en aanvullend pensioen, hoe werkt het precies?

Het verschil tussen bruto- en netto-inkomen kennen de meesten van ons wel. Ook als u al met pensioen bent, zijn het 2 relevante begrippen. Want hoe hoog dit verschil tussen bruto en netto is, heeft u deels zelf in de hand. Hoe werkt dat precies? Dat ligt eraan hoe u de loonheffingskorting inzet.

Loonheffingskorting en pensioen, hoe zit het precies?

Over uw inkomsten betaalt u belastingen. Maar iedereen heeft recht op algemene heffingskortingen, die u van die belastingen af kunt trekken (waardoor u dus minder belasting hoeft af te dragen). Als u in loondienst bent, betaalt uw werkgever loonheffing, maar komt u tegelijkertijd in aanmerking voor loonheffingskorting.

Ook AOW-gerechtigden krijgen te maken met loonheffing en loonheffingskorting. Het netto AOW-bedrag dat u ontvangt, is namelijk uw bruto AOW minus de loonheffing. Maar als u loonheffingskorting op de juiste manier inzet, kunt u de financiële ‘schade’ voor uzelf beperkt houden. Via de Sociale Verzekeringsbank kunt u zien hoe hoog uw netto AOW-bedragen uitvallen, met of zonder loonheffingskorting.

Scenario 1: u krijgt alleen AOW

Dan hoeft u de keuze niet zelf te maken. De loonheffingskorting wordt automatisch ingezet op uw AOW, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Zorg wel dat u voldoende spaargeld achter de hand heeft om rond te kunnen komen. Want dat kan een uitdaging zijn als u alleen uw AOW heeft om op terug te vallen. En voor elk jaar waarin u ooit in het buitenland heeft gewoond en/of gewerkt, zonder belasting in Nederland af te dragen, ontvangt u 2 procent minder AOW. Dit kunt u voorkomen door uzelf vrijwillig een AOW-verzekering af te sluiten. Als u in het buitenland woont en in Nederland werkt, heeft u meestal wel zo’n verzekering. Wat u verder kunt doen om voor extra inkomsten naast uw AOW-uitkering te zorgen, legt Rijksoverheid in dit artikel uit.

Inkomstenbelasting
Lees ook: Waarom betaal ik meer belasting na pensioen?

Scenario 2: u krijgt AOW en een aanvullend pensioen

In dit geval moet u dezelfde keuze maken als werkenden die meerdere werkgevers hebben. Zij mogen hun loonheffingskorting voor maximaal 1 werkgever inzetten. Als u AOW plus een aanvullend pensioen (van 1 of meerdere pensioenfondsen) ontvangt, moet u dus kiezen. Zet u de loonheffingskorting in op uw AOW of uw aanvullend pensioen? Meestal kunt u het beste kiezen voor het hoogste van de 2 bedragen, omdat u daar de meeste belasting over betaalt (wat u vervolgens dus kunt compenseren met de loonheffingskorting).

Krijgt u de loonheffingskorting op uw AOW en wilt u die wijzigen naar uw aanvullende pensioen? Of andersom? Dat kunt u via Mijn SVB en via uw pensioenfonds doen, met uw DigiD. Let er wel op dat u dit zorgvuldig doet, want u mag niet op meerdere inkomstenbronnen loonheffingskorting toepassen. Doet u dat wel, dan moet u het te veel ontvangen bedrag later alsnog terugbetalen aan de Belastingdienst.

Scenario 3: u krijgt AOW, een aanvullend pensioen en salaris

Als u het nog ziet zitten om (gedeeltelijk) te blijven werken na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan kan dat. Hoeveel salaris u bijverdient met uw werk, heeft geen invloed op de hoogte van uw AOW en aanvullend pensioen. Maar omdat u een hoger inkomen heeft, kan dit er wel voor zorgen dat u meer belasting moet betalen. Let dus ook goed op welke van de 3 inkomstenbronnen u de loonheffingskorting inzet. Al kunt u dat meestal het beste op uw salaris doen.

(Bron: Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Randstad, ABP, Nibud, Rijksoverheid, Nationale Nederlanden. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reacties (16)

  cben53 says:

  Zelfs bij een AOW met een aanvullende pensioenuitkering wordt te weinig belasting ingehouden.
  Dit omdat iedere uitkeerder dezelfde tabel gebruikt en er dan over het begin van de uitkering geen belasting wordt betaald.
  Je zult dus in deze situatie geld opzij moeten leggen om in het volgende jaar de aanslag te kunnen betalen.

   Adrianus Antonius says:

   Als er sprake is van alleen een AOW-uitkering met een aanvullende pensioenuitkering en bij de hoogste uitkering de loonheffingskorting wordt toegepast is de ingehouden belasting zo goed als gelijk aan de te betalen belasting. Je hoeft dus in deze situatie geen geld te reserveren om de aanslag inkomstenbelasting te kunnen betalen. Hiervan kan alleen sprake zijn als er naast de AOW-uitkering en pensioenuitering nog andere inkomsten zijn (geweest).

  jojo says:

  Met aow en pensioen en twee keer de loonheffingskorting niet toegepast, dat kan dus wel, ontvang ik nog teveel. Moet dus ieder jaar terugbetalen.

   Big Dipper says:

   Maar je hebt ook nog dat je met 2 of 3 uitkeringen in een hogere loonheffingsgroep komt. Daar houd ook niemand rekening mee. Dat zou je moeten kunnen opgeven aan een of meerdere betalende partijen vind ik.

   Adrianus Antonius says:

   Als er sprake is van een AOW-uitkering en een (aanvullende) pensioenuitkering en bij allebei niet de loonheffingskorting is toegepast is er sprake van teveel ingehouden loonheffing. Dit wordt rechtgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting en de daaruit voortkomende aanslag inkomstenbelasting. Er is dan sprake van een teruggave en geen betaling. Er is wel sprake van een (terug)betaling als er (per ongeluk?) bij allebei de uitkeringen de loonheffingskorting is toegepast. Er is dan te weinig loonheffing ingehouden dat bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting alsnog betaald dient te worden.

  kdenijs says:

  Loonheffingskorting ooit op aanvullend pensioen laten toepassen. Einde jaar: bijna idem bedrag moeten terugbetalen via belasting. Dus vinkje maar snel weggehaald.

   Adrianus Antonius says:

   Waarschijnlijk is hier de loonheffingskorting op de AOW-uitkering en op de pensioenuitkering toegepast. De loonheffingskorting mag echter slechts éénmaal toegepast worden.

  javl says:

  Niet doen. Het levert niks op. Net 5 euro per uur.
  Albert Hein betaald beter. Bullshit verhaal hierboven omdat in de jaren van kok en andere collega’s de schatkist van de pension fonds gestolen. En uitgegeven aan onzinnige projecten.

   Heer Bommel says:

   Bullshit reactie.
   De Nederlandse Staat kon alleen maar aan de pensioenfondsen komen waar zij werkgever waren. Ik ben het met u eens dat dat niet in orde was.
   Maar uw suggestie dat het om”de pensioenfondsen” ging, is dus misleidend. Geen ander pensioenfonds heeft er last van gehad.

  gerrit35 says:

  Bij bovenstaand verhaal hoort ook een opmerking over dat loonheffing toepassen als je pensioen en AOW krijgt in niet alle gevallen lonend is. Je kunt te veel belasting terugkrijgen en die moet je dan later weer terug betalen.

  annasbirze says:

  Het verhaal klopt niet helemaal ,Ik woon in het buitenland, ontvang AOW maar kan geen gebruik maken van de heffingskorting,ik moet natuurlijk mijn aanvullend pensioen in mijn woonland belasten, ondanks het uit Nederland afkomstig is, waardoor mijn inkomen in mijn woonland te hoog is om recht te hebben op heffings kortingen, ondanks dat het aanvullend pensioen wel verkregen is met behulp van de Nederlandse belastingdienst.
  Dus gewoon gelegaliseerde diefstal. Ik kan begrijpen dat Nederland geld te kort komt, als je de belasting weggeeft aan een ander land

   Heer Bommel says:

   In welk buitenland woont u dan?
   Met veel landen heeft Nederland belastingverdragen die erop gericht zijn het dubbel betalen van belastingen te voorkomen.
   Ik woon in Duitsland en moet daar weliswaar óók aangifte doen maar hoef nooit iets te betalen omdat ik al genoeg afdraag aan de Nederlandse belastingdienst b

  Mikske says:

  Waarom moet u soms toch belasting bijbetalen?
  Ook als u maar 1 uitkeringsinstantie rekening laat houden met de loonheffingskorting, betaalt u via de loonheffing soms toch te weinig belasting. Dat komt omdat ons belastingstelsel een oplopend tarief heeft. Daardoor betaalt u meer belasting als uw inkomen hoger is. Een uitkeringsinstantie houdt alleen belasting in over het bedrag dat zij aan u uitkeert. Zij doet dat volgens het tarief dat geldt voor dat bedrag. Maar het is mogelijk dat het totale jaarinkomen van uw AOW en andere uitkeringen zo hoog is dat u volgens een hoger tarief belasting zou moeten betalen. In dat geval moet u belasting bijbetalen. U moet dan aangifte doen.

  Gerald35 says:

  Is die loonheffingskorting niets meer of minder dan een voorheffing? Maakt het wel of niet toepassen ervan wat uit na de belastingaangifte?

  Hetties says:

  Wat is verstandig om te doen als ik AOW, een aanvullend pensioen en 2 weduwepensioenen krijgt op mijn AOW gerechtigde leeftijd?

  benoost says:

  Interessant artikel maar er is 1 groep Nederlander vergeten doe gewoon ook belasting betalen in Nederland maar niet gebruik kunnen maken van heffingskorting omdat ze buiten Nederland wonen .