deeltijd

Worden parttime verpleeghuizen een feit?

Regeringspartijen VVD en D66 willen parttime verpleeghuizen openen. Deze verpleeghuizen zijn bedoeld voor ouderen die thuis willen en kunnen blijven wonen, maar die toch verzorging nodig hebben. Aan deze vorm van wonen kleven meerdere voordelen, zowel voor de oudere in kwestie als voor de mantelzorgers.

Tussenoplossing

Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Pas als het echt niet meer gaat, worden zij gehuisvest in een verzorgingshuis. De stap van volledig thuis wonen naar geheel in een verzorgingshuis is vaak erg groot en brengt soms heftige emoties met zich mee. Door een tussenoplossing als deeltijd in een verzorgingshuis wonen, is een eventuele overgang naar volledig wonen in een dergelijke zorginstelling minder ingrijpend. De persoon in kwestie weet immers al hoe het er hier aan toe gaat.

Mantelzorgers

Ook zorgen deeltijd verpleeghuizen ervoor dat mantelzorgers gedeeltelijk ontlast worden. Dat is belangrijk, omdat mantelzorgers soms zoveel tijd investeren in degene die zij verzorgen dat zij zelf geïsoleerd raken. Zij hebben geen tijd meer voor zichzelf en eenzaamheid ligt dan op de loer. Ruim 43 procent van de mantelzorgers boven de 65 jaar zegt weleens gevoelens van eenzaamheid te ervaren.

Nog niet definitief

Deeltijd verzorgingshuizen hebben op papier meerdere voordelen, maar het is nog niet volledig duidelijk of ze er ook daadwerkelijk komen. De 2 betrokken regeringspartijen gaan het plan eerst voorleggen aan de minister voor Volksgezondheid en hem verzoeken een proef te starten met een deeltijd verpleeghuis. Het doel van de proef is erachter komen of deze vorm van zorg aansluit bij de behoeften van de ouderen en hoe de organisatie van een dergelijke woon-zorginstelling werkt. Ook moet het duidelijk worden wie de kosten betaalt.

Hoewel er dus nog veel onduidelijk is, krijgt het plan al veel bijval. Zo juicht landelijke mantelzorgorganisatie Mezzo het plan toe. Uit een enquête die ouderenbond ANBO onder 700 hulpverleners en 66 ouderen heeft gehouden, blijkt dat zij het plan van D66 en VVD ook steunen. De ANBO zelf ziet parttime verpleeghuizen ook wel zitten. “We zien veel mogelijkheid dat mensen bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week elders verblijven, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan tegen de NOS.

(Bron: NOS, Mezzo)

Geef een reactie

Reactie

    Parhesia says:

    Na de opname in het ziekenhuis, beslist ook een mooie oplossing om er tijdelijk te verblijven.
    Ander alternatief is,..zoals vroeger het buurthuis met inloop voor ouderen weer in ere herstellen, de jongeren met minder perspectief gaan dan ook minder lanterfanten op straat, vinden o.m. zo de mogelijkheid om wat voor ouderen te kunnen betekenen,ook taakstraffen kunnen dan mogelijk een goede bijdragen leveren aan de problemen die de verveling/eenzaamheid/vergrijzing met zich meebrengen.