Meeste burenruzies in de randstad

Hoe dichter we op elkaar wonen, des te meer last hebben we van elkaar. Het is dan ook niet zo gek dat er vooral in de Randstad veel burenruzies zijn. Het Rechtsbijstandsverzekering Informatie Centrum dook in de aard en omvang van burenruzies en ondervroeg in totaal 2100 Nederlandse inwoners.

Zuid-Holland

Maar liefst 26 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan wel eens ruzie te hebben gehad met de buren, meer dan 1 op de 4 dus. Vooral in Zuid-Holland is het vaak raak, 28 procent van de burenruzies vindt plaats in deze provincie. De meest genoemde reden voor de ruzies hier is in 60 procent van de gevallen muziek.

Overlast van kinderen

Ook in Noord-Holland zijn er betrekkelijk vaak burenruzies, 15 procent van de ruzies vinden hier plaats. In Noord-Holland is overlast van kinderen met 25 procent de voornaamste reden voor de burenruzies. In Gelderland vindt 12 procent van de burenruzies plaats. De meest genoemde reden is hier overhangend groen.

Flevolanders goede buren

In dun bevolkte provincies zoals Flevoland komen burenruzies bijna niet voor. Het gemiddelde in dit soort provincies schommelt tussen de 1 en 2 procent.

Muziek

Als naar alle uitkomsten wordt gekeken, dan blijkt geluidsoverlast door muziek in de meeste gevallen de reden te zijn voor de ruzies. In 51 procent van de gevallen wordt dit als de hoofdreden voor de ruzie gegeven. Erna zijn kinderen voor veel mensen een bron van overlast, dit geldt voor 19 procent van alle deelnemers. Verbouwingen zorgen ook voor veel onderlinge spanningen met de buren. 11 procent van de ruzies vindt plaats tijdens verbouwingswerkzaamheden.

Andere redenen, die minder vaak genoemd worden zijn Recht van overpad, privacyschending, erfscheiding, parkeeroverlast, huisdieren en rook van de barbecue.

Heeft u fijne buren of herkent u de irritatiebronnen hierboven?

(Bron: Rechtsbijstandsverzekering Informatie Centrum)

Geef een reactie