Meer aandacht en minder werkdruk voor kinderen

Een groot deel van de kinderen geeft aan meer aandacht te willen van de mensen om hen heen, zo blijkt uit het onderzoek van de Kinderombudsvrouw onder 2000 kinderen.

Kinderrechtentour

De Kinderombudsman deed met een Kinderrechtentour door Nederland voor het eerst op zo’n grote schaal onderzoek onder kinderen. In het onderzoek werd kinderen onder de 18 jaar gevraagd met welke onderwerpen de Kinderombudsvrouw aan de slag moet. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ging in gesprek met kinderen op scholen, bij jeugdzorginstellingen, een ziekenhuis, bij belangenorganisaties en jongerenraden. Daarnaast vulden ruim 2000 kinderen een vragenlijst in. Zo’n 1400 daarvan werden geheel ingevuld. Uit deze rondgang en de vragenlijst kwam vooral naar voren dat de meeste kinderen meer aandacht en minder werkdruk willen op school.

Een hoog gemiddelde

Daarnaast blijkt uit de enquête dat de meeste kinderen opgroeien in een fijne omgeving en dat ze zich prettig voelen. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,4. Een mooi cijfer, zou u denken, desondanks geeft 1 op de 10 kinderen zijn of haar leven nog een onvoldoende. Hoewel het gemiddelde ruim voldoende is, zijn er nog steeds veel kinderen die hun leven maar net een voldoende geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met problemen thuis, kinderen van ouders die ruzie met elkaar maken omdat ze gaan scheiden of gaan scheiden. Kinderen die met jeugdhulp te maken hebben geven hun leven gemiddeld een 5.9. Kinderen die aangeven dat er thuis wenig geld is te besteden geven hun leven met een 6.6 een lager rapportcijfer dan de meeste andere kinderen.

Hoge werkdruk

Veel kinderen willen dat de Kinderombudsvrouw de situatie op school aanpakt. Ze ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. De Kinderombudsman gaat aan de slag om te kijken hoe ze de situatie het beste kan verbeteren. Ze wil verder onderzoeken waar het probleem van de hoge werkdruk nu precies zit en dit agenderen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs.

Niet-representatief

Het rapport is niet representatief, zo geeft de Kinderombudsman aan. Een woordvoerster: “Veel meer meisjes vulden de vragenlijst in dan jongens. Er deden daarnaast veel meer havo- en vwo-scholieren mee dan vmbo’ers. Maar er is ook niet geprobeerd om volledig representatief te zijn. Het doel was een beeld te krijgen van wat er leeft onder jongeren, en waar we verder onderzoek naar moeten doen.”

Kinderrechtenmonitor

De Kinderombudsvrouw presenteert naast het rapport over de Kinderrechtentour op dinsdag 13 december 2016 ook de 5 Kinderrechtenmonitor. Daarin is in kaart gebracht welke veranderingen er zijn in wetgeving en beleid en in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het internationale Kinderrechtenverdrag.

(Bron: ANP, Kinderomdusman)

Geef een antwoord

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Je zal maar kind zijn in een loonslaven gezin. Van baby leeftijd af naar het kinderdagverblijf, zonder dat je ouders ook maar één moment tijd voor je hebben, totdat je het huis uit gaat om te gaan studeren. Opgevoed door een stagiaire (op het kinderdagverblijf), die zelf zonder aandacht opgegroeid is. Je leven lang aan de rohipnol, omdat je, je energie niet kwijt kunt, met TV kijken, appen op je telefoon en computerspelletjes. Door de psycholoog bestempeld als hyperactief, lastig en onrustig, terwijl je eigenlijk buiten wilt rennen en spelen. Aandacht van ouders, is er niet, die hebben het te druk met werken en hun eigen (relatie)problemen. En als jongvolwassene kamp je met groeistoornissen, omdat je te weinig beweegt en te lang en teveel met een mobieltje aan je oor, computerspelletjes gespeeld hebt.