digitalisering

‘De digitalisering van het onderwijs moet beter’

De digitalisering van onze samenleving is in volle gang, maar kinderen worden hier op school onvoldoende op voorbereid. Dit zegt de Onderwijsraad in hun meest recente publicatie Doordacht digitaal.

Betere samenwerking

Volgens de raad is het nu te vaak zo dat scholen het digitaal leersysteem dat voor handen is, ongeschikt vinden, en er daarom niet mee werken. Dit geldt zowel voor basis- en middelbare scholen als alle onderwijsniveaus die daarna volgen. Om dit te veranderen, moeten opleidingsinstanties en uitgevers van digitale lesmiddelen beter samenwerken. “Het is tijd voor nieuwe vormen van samenwerking tussen het onderwijsveld, de uitgeverijen en distributeurs”, aldus de Onderwijsraad in het onderzoek.

Overheid

Niet alleen de scholen en de uitgevers moeten zich inzetten om de digitalisering van het onderwijssysteem soepel te laten verlopen. Ook voor de overheid is er een rol weggelegd. Zij moet de ontwikkeling vooral ondersteunen. Dit kan volgens het adviesorgaan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het financieel tegemoet komen van de instanties die dit soort lesmateriaal maken.

Gevaren

Opvallend aan de publicatie is dat de Onderwijsraad niet alleen maar wijst op het belang van digitalisering van het onderwijs, maar juist ook op de gevaren ervan. Volgens het adviesorgaan is te veel internetten schadelijk voor kinderen. Zo kan het bij jongvolwassenen zorgen door disconnectiestress. Dat wil zeggen dat zij bang zijn iets te missen als zij niet online zijn. Ook kan veel internetgebruik bij jongeren een tabletnek veroorzaken. Dat is nekpijn die ontstaat als iemand te lang het hoofd gebogen houdt.

(Bron: Nu.nl, de Onderwijsraad, Algemeen dagblad)

Geef een reactie