basisonderwijs

Staking in basisonderwijs ophanden

Zitten uw kleinkinderen op de basisschool? dan is de kans groot dat zij op 27 juni 1 uur later naar school gaan. De basisschoolleraren staken op die dag om lagere werkdruk en meer salaris af te dwingen. Dit maakt leraar Thijs Roovers van de belangengroep PO in Actie bekend in het praatprogramma Jinek.

Waarom?

Volgens Roovers wordt er te veel gevraagd van de leraren in het basisonderwijs. Bovendien zegt hij dat er te weinig docenten zijn, waardoor de werkdruk erg hoog is, en krijgen de meesters en juffen weinig betaalt. Mede door dit lage salaris is het beroep niet aantrekkelijk.

Tekort

Omdat er weinig docenten zijn die na hun studie voor het basisonderwijs kiezen, is er een lerarentekort ontstaan. Als er niets verandert, zal dit tekort alleen maar oplopen, onderstreept Roovers in de uitzending: “We hebben het over 6.000 leerkrachten die we straks missen in 2020 en 16.000 in 2025.” Het gevolg is dat klassen noodgedwongen naar huis worden gestuurd.

Invalkrachten

Niet alleen de vaste leerkrachten in het primair onderwijs hebben een probleem. Ook voor de invalkrachten ziet het er niet goed uit. Door de nieuwe Wet werk en zekerheid, die op 1 juli 2016 in is gegaan, mogen scholen een invalkracht minder tijdelijke contracten geven voordat zij hem of haar in vaste dienst moeten nemen. Omdat veel scholen geen geld hebben om iemand in dienst te nemen, kunnen zij minder vaak worden ingezet. Zodoende is er op scholen soms geen vervanging als een juf of meester ziek is.

Studenten en 65-plussers

Om het lerarentekort enigszins op te vangen, staan er steeds meer niet afgestudeerde en dus onbevoegde PABO-studenten voor de klas. Een onwenselijke situatie, volgens de PABO-opleidingen. Zij geven aan dat dit onder andere voor studievertraging van hun studenten zorgt. Naast studenten, wordt er ook steeds vaker aan gepensioneerde docenten gevraagd of zij weer voor de klas willen staan.

De staking van 27 juni 2017 is in principe landelijk, maar er is niet bekend of alle scholen ook daadwerkelijk meedoen.

(Bron: NOS, ANP, Jinek)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    De salarissen in het onderwijs zijn te laag en de werkbelasting van de leerkrachten is te hoog. Dit is een verschijnsel dat zich overal, in elke branche, voordoet. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, is dit misdrijf gaande. De loonslaaf wordt uitgebuit als nooit te voren. De voorbije 30 jaar is er voortdurend bezuinigd op het loon van de werkende klasse, ten voordeel van de vermogende klasse. In veel branches kun je al niet meer rondkomen van één baan, steeds meer mensen moeten er een bijbaan bijnemen of zijn afhankelijk van toeslagen en subsidies. Daartegenover staat, dat mensen aan de top, in het bijzonder de financiele wereld, hun salaris hebben vertienvoudigd, in de afgelopen tien jaar (waarvan er acht jaar tijdens de crisis). In commerciele bedrijven worden mensen op de werkvloer uitgeperst, ten voordele van de aandeelhouders. En doordat er een steeds groter tekort ontstaat aan commerciele bedrijven, worden nutsbedrijven en dienstverlenende instellingen, vercommercialiseerd. Allemaal ten voordele van de uitverkorenen, die steeds meer winstuitkeringen en onkostenvergoedingen ontvangen, om exorbitant rijk te worden. Zoveel zelfs dat ze hun geld, offshore moeten onderbrengen in een belastingparadijs (kaymaneilanden en Panama). Dat tuig betaald ook niet eens belasting over hun gestolen inkomen. Sportclubs worden vercommercialiseerd, waardoor deze ook leeggezogen kunnen worden door aandeelhouders (investeerders). Stel je eens voor dat de salarissen in het onderwijs in de afgelopen tien jaar waren vertienvoudigd, dan had een onderwijzer nu een jaarsalaris van €300.000. Denk daar maar eens over na, voordat je ook nog maar je bed uitkomt, om dat uitverkoren tuig, nog rijker te maken. Terwijl je zelf, niet eens je vaste lasten en je studieschuld kunt terugbetalen, van de fooi die jouw toegeworpen wordt.