laatste wil

300 mensen in bezit van ‘laatste wil-poeder’

De Coöperatie Laatse Wil, de organisatie die zegt een legaal zelfdodingsmiddel te hebben gevonden, heeft dit product inmiddels verkocht aan 300 van hun leden. Of dit zelfdodingsmiddel volgens de wet ook legaal is, is een tweede. 

Kritiek op zelfdodingsmiddel

In september 2017 maakt Coöperatie Laatste Wil bekend dat zij op de hoogte zijn van een conserveringsmiddel dat na inname een pijnloze dood als gevolg heeft. De organisatie wil deze informatie graag delen met hun achterban en hen op bepaalde voorwaarden het middel ook verstrekken. Deze berichtgeving zorgt voor commotie, want het is strafbaar om zelfdoding mogelijk of makkelijker te maken voor burgers. Ook zou het middel alles behalve een pijnloze dood veroorzaken, zegt psychiater Boudewijn Chabot.

Verstrekking

Ondanks alle ophef, heeft Coöperatie Laatste Wil het plan doorgezet en hebben zij het middel, waarvan de naam onbekend is, verstrekt aan 300 van haar inmiddels 20.000 leden. Deze mensen zijn allemaal langer dan een half jaar lid en hebben een speciale informatiebijeenkomst bezocht. Ook moeten zij verklaren wilsbekwaam te zijn, maar de coöperatie toetst niet of de leden dit ook daadwerkelijk zijn.

Over Coöperatie Laatste Wil

Coörporatie Laatste Wil is een samenwerkingsorganisatie van ouderen die vinden dat een eigen levenseinde zelf geregisseerd mag worden. Iedereen boven de 18 die deze gedachtegang steunt, kan lid worden.

Euthanasie in Nederland

Wie euthanasie wil in Nederland, wendt zich meestal tot een arts. Hij of zij moet vaststellen of iemand eindeloos lijdt en de patiënt in kwestie moet wilsbekwaam zijn. Als de arts bepaalt dat er sprake is van eindeloos lijden en de patiënt in kwestie zelf kan instemmen met euthanasie, kan het proces in gang worden gezet.

Lees ook:  Toename aantal euthanasiepatiënten


(Bron: NOS, NRC, ANP)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Geachte overledenen, graag zou ik u postuum willen gelukwensen met uw staat van niet meer zijn. Niet dat ik niet meevoel met uw nabestaanden die het allemaal anders zouden hebben gewild. Mijn felicitaties betreffen enkel u. Want u ben toch maar mooi verlost van al wat nog volgt. Zou u nog leven en in de handen vallen van geloofsfanaten – nee, niet de moslims.- die u willen laten voortmodderen en die u afvallen was u mooi de klos geweest. Tot in lengte van dagen in totale ontluistering, in pijn, in de dwingende handen van een omhooggelulde kerkganger of politicus. Aan slangen en infusen? Eenzaam, onzeker en bang? Lijdend te zijn aan tot een groep te behoren die enkel wordt gezien als verdienmodel? Al dat getouwtrek over uw toekomstige betalingen, politieke keuzes, leefomstandigheden en behoeften? Allemaal voorbij! Al uw zorgen over de wereld voor uw kinderen, klein en áchterkleinkinderen? Over! Misbruik, léégtrekkerij en mishandeling door politiek en bedrijf zullen u niet meer raken. Diep verdriet over wat de dieren en de mensen in dit leven allemaal wordt aangedaan? Wég! Het kan zijn dat u zich door mensen als van der Staay, Segers en Buma of anders een geloofsidiote arts, het geweld van een plastic zak om uw hoofd, de sprong van de hoogste verdieping van uw bejaardenfabriek of gewoon die van voor de trein hebt moeten aandoen. Als levende doet mij dat leed. Dat is gewoon verschrikkelijk. U was waarschijnlijk liever lid geweest van “Laatste Wil” opdat u het allemaal wat humaner had kunnen arrangeren. Zonder de gedwongen inbreng van mannen – ’t zijn altijd mannen! – als van der Staay. Ik kan mij niet ontrekken aan de indruk dat nu het “gezag” van meneer pastoor of een andere eminente vertegenwoordiger van de paus – wéér van der Staay.- tanende is, meneer Chabot in stelling wordt gebracht. Notabene in de Trouw. Een christelijk psychiater. Voor mij persoonlijk dus iemand die in wanen leeft en regelmatig wartaal aanhóórt en ook zelf spreekt. Allerlei pijnen en kwalen, zo lezen wij van meneer Chabot, zeer waarschijnlijk ook hel en verdoemenis, wachten degene die zelfstandig, als volwassen persoon, besluit het aardse tranendal te verlaten door “dat middel” te nemen. Het lijkt of door religieuzen en politiek niet wordt gezocht naar genade, veel eerder naar een gelijk. Het gelijk van van der Staay. Dat van Segers. Dat van hen die menen dat hun interpretatie van en de omgang met het leven de enige is die klopt en zij verschillen hierin geen háár van dat andere geloof, u weet wel, dat de secularisatie ook niet erkent. Doodziek van die rechtse, conservatieve, geloofsfanatieke benadering van de democratie. Gátverdamme! Persoonlijk denk ik dat niémand (!) iets te doen heeft met een diepe, persoonlijke wens van een ander om uit deze bouwval, ooit het in aanbouw zijnde koninkrijk van God, te willen verdwijnen. Wat deze wens doet ontstaan is niet eens relevant. Amen!

  Parhesia says:

  Hanneman met respect voor uw omschrijving,de eerste zin begint met de nogal absolute overtuiging “de staat van niet meer zijn” waar haald u die informatie vandaan?Wat we als dood omschrijven is voor veel anders denkende geen finito.Dat bij het leven ook ziekte,sterven,doodgaan -met waardigheid voor deze cyclus -(ook) in verschillende culturen expliciet doorleeft wordt. Daarin word de stap om tot zelfdoding overtegaan niet geprefereerd.
  Vaststellend ervaar ik persoonlijk dat de “verlichting”” in onze cultuur voor veel verschraling/ mentale verloedering heeft geleid.Dat de mens zich o.a. als eigen bezit ervaart mag o.m. daaruit blijken.
  De vrije wil daar mag ‘n ieder zijn besluit meenemen,dat het niet zelden onwenselijke bijwerkingen veroorzaakt,..de gevolgen zullen dat (achteraf) meestal wel duidelijk maken.
  Onze angsten mogen bij dit alles loslaten,ze hoeven geen leidraad te zijn in onze besluitvorming.
  Vr gr, met respect.

  Hanneman says:

  Zo vraag ik me af waar de hoogmoedswaan van die “andersdenkenden” vandaan wordt gehaald om mij op te leggen ontzag te hebben voor nare sprookjes met regels en wetten uit de oudheid. Vooral door mannen bedacht, opgesteld en ten uitvoer gebracht. Alle mij bekende, voornamelijk religieuze culturen menen een soort recht van spreken over de eigenheid van ieder individu te hebben. Met hun pausen en opperpriesters en wat niet al. Zonde dat eenieder er intuint. Maar ja, wat te willen na een levenslange indoctrinatie. Ik ben het wel eens met Hans Teeuwen. “We hebben geen idee waar we vandaan komen, we hebben geen idee van wat dit allemaal is, we hebben geen idee van wat hierna.” Jules de Corte stelde dat geloof voor mensen is die zonder paraplu niet door het leven durven.