euthanasie

Toename aantal euthanasiepatiënten

Euthanasie is toegankelijker aan het worden. Dit blijkt uit het artikel van 3 Nederlandse wetenschappers in het Amerikaanse vakblad The New England Journal of Medicine. In 1990 overlijden 1,7 procent van alle doden door euthanasie. In 2015 is dat al 4,5 procent.

Onderzoek

Deze cijfers zijn gebaseerd op 25 jaar onderzoek. Tijdens het onderzoek hebben artsen vragenlijsten ingevuld over de doodsoorzaak van de patiënten. Daaruit blijkt dat op meer mensen euthanasie wordt toegepast. Meer dan 33 procent van de euthanasiepatiënten is ouder dan 80 jaar.

Ondraagbaar of uitzichtloos lijden

Uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) blijkt dat 83 procent van de euthanasiegevallen lijden aan terminale vormen van kanker, hart- en vaatziekte, een zenuwaandoening of een longaandoening. Een veel kleiner aantal heeft een psychische stoornis of een vroeg stadium van dementie. Bij alle patiënten moet sprake zijn van ondraagbaar of uitzichtloos lijden.

Toegekende aanvragen

In 2002 is in Nederland euthanasie gelegaliseerd. Sindsdien wordt meer dan de helft van de aanvragen toegekend. De aanvraag wordt gedaan door de patiënt bij de arts die vervolgens moet beoordelen of er sprake is van ondraagbaar of uitzichtloos lijden. Vervolgens kan een aanvraag worden toegekend.
In het laatste jaarverslag van de RTE blijkt dat het aantal euthanasiepatiënten sindsdien met 10 procent is gestegen.

Verklaring

Een verklaring voor de toename is de vergrijzing en de hogere leeftijdsverwachting. Daarnaast is de drempel door de legalisering verlaagd. Zowel voor de patiënt als voor de arts is het makkelijker om een verzoek tot levensbeëindiging bespreekbaar te maken. Volgens het RTE zijn artsen tegenwoordig sneller bereid een verzoek tot levensbeëindiging in te willigen dan vroeger.

Geef een reactie