nitraatrijk

Vis en spinazie een giftige combi of veilig om te eten? En hoe nitraatrijk is sla?

U zult vast wel eens gehoord of gelezen hebben dat het niet gezond is om bij een maaltijd nitraatrijke groenten als spinazie, andijvie, bietjes en sla te combineren met vis. En dat u de groenten sowieso niet te vaak mag consumeren. Is dat echter wel zo?

Nitraat, nitriet en nitrosamines

Bij het eten van nitraatrijke groenten kan nitraat omgezet worden in nitriet. Nitriet is heel lang als een toxische stof beschouwd. Ook kunnen er nitrosamines worden gevormd en dat is met name het geval in combinatie met vis of schelpdieren. Nitrosamines worden door het door International Agency for Research on Cancer (IARC) ingedeeld als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’. Eerder is het advies dan ook deze combinatie zoveel mogelijk te vermijden.

Gezondheidsrisico’s te verwaarlozen

Uit recenter onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) uit 2014 blijkt echter dat de gezondheidsrisico’s van nitraatrijke groenten, ook in combinatie met vis, verwaarloosbaar klein zijn. Zelfs als er veel van wordt gegeten. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft geconcludeerd dat er geen acuut en langetermijnrisico op kanker optreedt bij het eten van nitraatrijke groente in combinatie met vis. Het advies is daarmee komen te vervallen.

2 uitzonderingen

Er zijn wel 2 uitzonderingen. Voor het aanmaken van flessenvoeding wordt afgeraden gebruik te maken van water uit privébronnen. Dat water kan namelijk verhoogde concentraties nitraat bevatten en dat is juist voor baby’s nadelig. Ten tweede wordt het dagelijks gebruik van nitraatrijke (sport)supplementen als bietensap of bietensapconcentraat afgeraden. Dergelijke drankjes bevatten een hoge dosis nitraat en in combinatie met de dagelijkse hoeveelheid nitraat die mensen binnen krijgen, kan dit zorgen voor een toename van nitrosaminevorming.

Meerdere keren vis en nitraatrijke groente geen probleem

De aanvaardbare dagelijkse inname van nitraat is gesteld op 259 mg nitraat per dag voor een volwassene van 70 kilo. Voor nitriet is een limiet gesteld van 4,2 mg per dag voor een volwassene van 70 kilo. Het Voedingscentrum stelt dat u met dat advies prima meerdere keren per week groente als spinazie of sla kunt combineren met vis of schaaldieren, zoals mosselen. Ook voor nitraatrijke groente zelf geldt niet langer dat u het slechts in zeer beperkte mate mag consumeren. Meerdere keren sla, spinazie of andijvie per week is geen probleem. Van alle nitraat die consumenten in Nederland binnenkrijgen, komt 50 tot 85 procent uit groente en 7 tot 9 procent is afkomstig uit drinkwater. Zomergroenten bevatten overigens minder nitraat dan wintergroenten.

(Bron: Voedingscentrum, Gezondheidsnet)

Geef een antwoord