Steeds meer 65 plussers shoppen online

Bijna drie kwart van de inwoners van Nederland zegt in 2016 wel eens online aankopen te hebben gedaan voor privé-doeleinden. Een toename van 9 procent vergeleken met vier jaar eerder. Het aandeel e-shoppers van 65 jaar of ouder is het meest gestegen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

11 miljoen online shoppers

73 procent van de personen van 12 jaar of ouder heeft online wel eens iets gekocht. Dat komt overeen met ongeveer 11 miljoen mensen. Vooral consumenten in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar kopen online. Het aandeel e-shoppers van 65 jaar of ouder is de afgelopen jaren echter het meest toegenomen, sinds 2012 steeg dit aantal met 46 procent.

Grootste groei online aankoop levensmiddelen en medicijnen

Net als in voorgaande jaren worden online vooral kleren, reizen en vakanties of kaartjes voor evenementen aangeschaft. Hoewel deze goederen het populairst blijven, zijn het vooral de online aankopen van levensmiddelen en medicijnen die het hardst gestegen zijn. Vergeleken met 2012 zijn die aankopen meer dan verdubbeld. Bijna 1 op de 5 ondervraagde personen geeft aan online levensmiddelen gekocht te hebben. Zeven procent kocht online medicijnen. Jongeren schaffen iets vaker dan gemiddeld concertkaartjes, hard- of software aan. 25- tot 65-jarigen kopen iets vaker dan jongeren en ouderen huishoudelijke apparaten online, en 65-plussers zijn vaker online te vinden voor de aankoop van boeken of tijdschriften.

Ruim een kwart sluit verzekeringen online af

Het internet is ook steeds meer een platform voor het aanbieden en kopen van financiële diensten en producten. Van de ondervraagde personen in 2016 geeft 27 procent aan online een nieuwe verzekering te hebben afgesloten of bestaande verzekeringen te hebben gewijzigd. 40 procent geeft aan (bijna) altijd eerst op zoek te gaan naar informatie over aanbieders. Verder zegt 35 procent product- of prijsvergelijkingswebsites of apps bekeken te hebben of recensies en beoordelingen van andere klanten te hebben gelezen. 5 procent heeft wel eens goederen of diensten gekocht of besteld zonder zich vooraf te informeren, door direct op een advertentie te klikken op een social media website of app, zoals Facebook of Twitter.

(Bron: CBS)

Geef een reactie