Afsluitdijk

Renovatie Afsluitdijk van start

De komende 4 jaar wordt de Afsluitdijk uitgebreid gerenoveerd. De werkzaamheden zijn volgens Rijkswaterstaat nodig om de dijk voor te bereiden op de toekomst. Gisteren, 10 september 2018, zijn de werkzaamheden van start gegaan. De klus moet eind 2022 geklaard zijn. 

Waterkering

De Afsluitdijk, de waterkering die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee, wordt ingrijpend vernieuwd. Met de aanleg van de dijk is in 1927 begonnen en is in 1933 wordt hij opengesteld voor verkeer. Nu 85 jaar later moet de dijk bestand worden gemaakt tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen.

Klaar voor de toekomst

Een van de dingen die gaat gebeuren is het bekleden van de waterkering. Hiervoor zijn maar liefst 75.000 betonblokken van zo’n 6500 kilo per stuk. Die blokken worden in een speciale fabriek in Harlingen gemaakt. De werkzaamheden vormen de grootste en meest ingrijpende sinds de aanleg van de Afsluitdijk. Volgens Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden nodig om de dijk klaar te maken voor de toekomst. Naast het opnieuw bekleden van de waterkering wordt de dijk versterkt en verhoogd.

Nieuwe sluizen en gemalen

Ook de huidige sluizen worden versterkt en er komt een nieuwe stormvloedkering. Bij Den Oever worden nieuwe sluizen gebouwd en er komen 2 pompgemalen bij om meer water af te kunnen voeren naar de Waddenzee. Als alle werkzaamheden achter de rug zijn, is de dijk tot en met 2050 bestand tegen de stijgende zeespiegel en tegen zware stormen. De totale kosten van het project worden geschat op zo’n 550 miljoen euro.

Overlast

Het verkeer moet de komende jaren rekening houden met overlast. De dijk is weliswaar 32 kilometer lang, het werkvlak voor dit project is vrij smal. De weg zal vaak gedeeltelijk zijn afgesloten. Te beginnen met de komende 2 weken, dus tot en met 23 september 2018. Dan is de A7 aan de kant van Den Oever afgesloten. Het asfalt wordt geïnspecteerd en er wordt bekeken of de grond sterk genoeg is voor de bouw van de nieuwe spuicomplexen. Daarna sluit de weg aan de Friese kant, bij Kornwerderzand. De Afsluitdijk gaat niet helemaal dicht, er blijft altijd 1 rijstrook beschikbaar. Lees alles over dit project op de website van Rijkswaterstaat.

Geef een reactie

Reactie

    Romke en Klas says:

    Bredere sluizen en betere bruggen of aquaducten zijn noodzakelijk voor de ontsluiting van weg- en vaarverbindingen.