Afsluitdijk

Afsluitdijk populaire bestemming voor dagje uit

De Afsluitdijk is naast een handige verbinding tussen Noord-Holland en Friesland, ook een heuse trekpleister voor dagjesmensen geworden. De waterkering trekt in 2018 700.000 bezoekers, 2 keer meer dan in 2014. 

Grootste trekkers

De cijfers zijn afkomstig van De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerkingsverband tussen de provincies Friesland en Noord-Holland en een aantal gemeenten uit de omliggende regio’s. Volgens De Nieuwe Afsluitdijk dankt de waterkering de groeiende populariteit vooral aan het feit dat Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is, maar ook de komst van het Afsluitdijk Wadden Center heeft er aan bijgedragen. Dat is een educatief centrum over de geschiedenis en de toekomst van het Afsluitdijk. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het Friese kenniscentrum Steden dat ook het weidse uitzicht vanaf de dijk veel mensen aantrekt.

Goed nieuws voor provincies

De 2 Afsluitdijk-provincies zijn blij met de grote belangstelling voor het bekende bouwwerk. “Meer toeristen betekent meer kansen voor ondernemers in Noord-Holland en Friesland. Straks met het fietspad langs de Waddenzee, de vismigratierivier en het vernieuwde monument zijn er nog meer mogelijkheden voor verdere groei”, aldus gedeputeerde Klaas Kielstra van Friesland tegen de NOS.

Geschiedenis

De Afsluitdijk is een van de belangrijkste waterkeringen van Nederland en ontstaat op de tekentafel van de bekende ingenieur Cornelis Lely. Lely is lid van de in 1886 opgerichte Zuiderzeevereniging en krijgt in die hoedanigheid de opdracht om inpoldering van de Zuiderzee te onderzoeken. Dit inpolderen moet gebeuren omdat het water een steeds grotere bedreiging vormt voor Nederland. Lely bedenkt een aantal deelprojecten: een nieuw provincie middenin de Zuiderzee én de Afsluitdijk. In 1891 maakt hij het eerste ontwerp voor de dijk, maar de daadwerkelijke aanleg ervan begint pas in 1927. In 1932 is de dijk af. Sinds die tijd geldt het als hét schoolvoorbeeld op het gebied van watermanagement en wordt het gezien als een topprestatie op bouwkundig gebied. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Chinese kinderen op school 2 bouwwerken vanuit de ruimte leren herkennen: de Chinese muur en de Afsluitdijk.

Renoveren

Een beroemd bouwwerk, die Afsluitdijk, maar inmiddels ook toe aan de nodige renovaties. Volgens Rijkswaterstaat moet de dijk voorbereid worden op de toekomstige stijging van de zeespiegel en zware stormen. Dit gebeurt onder meer door de huidige sluizen te versterken en er komen 2 pompgemalen bij die meer water naar de Waddenzee moeten afvoeren. Ook wordt de dijk zelf versterkt en verhoogd. Eind 2018 zijn de renovatiewerkzaamheden gestart en de hele klus is vermoedelijk in 2022 klaar.

Werkzaamheden

Omdat het ingrijpende werkzaamheden betreft, zal het verkeer er hinder van ondervinden. Waarschijnlijk zal de dijk vaak gedeeltelijk afgesloten zijn, maar er blijft altijd 1 rijstrook open. Meer weten over de werkzaamheden en de verkeershinder die dit met zich meebrengt? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat.

(Bron: Archief, NRC Next, NOS, ANP)

Geef een reactie