Bruggen op de schop

Bruggen en tunnels op de schop

Zo’n 80 bruggen, tunnels en sluizen worden de komende 10 jaar aangepakt. Het gaan om bruggen die aangelegd zijn in de jaren 50 en 60. De inmiddels ‘hoge’ leeftijd van deze bruggen, tunnels en sluizen zorgt mogelijk voor storingen en defecten waardoor de betrouwbaarheid niet kan worden gegarandeerd. Met deze grootscheepse onderhoudsreparatie zal de bestaande infrastructuur vernieuwen en verduurzamen. 

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid

Het onderhoud is nodig om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de (vaar)wegen te garanderen. Door de enorme verkeersdrukte van de afgelopen jaren, hebben de bruggen, tunnels en sluizen behoorlijk geleden. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is de aanleg van nieuwe wegen en deze renovatie noodzakelijk. “We gaan de infrastructuur verjongen”, aldus de minister.

Vanaf 2020 trekt minister Van Nieuwenhuizen jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de renovaties in plaats van de huidige 150 miljoen euro per jaar. Eventuele maatschappelijke schade die ontstaat als een brug of tunnel dicht moet zoveel mogelijk beperkt worden. Daarvoor is nauw overleg tussen de provincie, de gemeenten, netwerkbeheerders en private partijen noodzakelijk.

Nieuwste technieken

Naast het verlengen van de levensduur van bruggen, tunnels en sluizen, worden ook de nieuwste technieken toegepast om storingen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. De Wantijbrug bij Dordrecht in de Randweg N3 krijgt als eerste een nieuw besturings- en bewakingssysteem. Daarnaast worden constructies en installaties zodanig vernieuwd dat zij toekomstbestendig zijn.

Start in Zuid-Holland

De renovatie gaat in Zuid-Holland van start. In deze provincie worden 13 bruggen, 8 tunnels en 10 wegen aangepakt. Het gaat onder andere om de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug. De werkzaamheden vinden tot 2030 plaats en moeten in de toekomst zorgen voor een vlotte en veilige doorstroom van het verkeer.

Houd voor de actuele ontwikkelingen op de (vaar)wegen de website van Rijkswaterstaat in de gaten. Hier wordt het Programma Vervanging en Renovatie in de komende jaren uitgelegd.

(Bron: NOS/Rijkswaterstaat)

Geef een antwoord