rijbewijsverlenging, keuring

Een jaar langer doorrijden zonder keuring

Er komt misschien even wat lucht voor vele CBR-gedupeerden. Minister Cora van Nieuwenhuizen overweegt gezonde automobilisten van 75 jaar  en ouder een jaar door te laten rijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijs.  Dat heeft zij dinsdagavond 18 juni 2019 aan de Tweede Kamer gemeld.

Opgelopen wachttijden

De minister van Infrastructuur en Waterstaat laat deze mogelijkheid onderzoeken, omdat de wachttijden voor keuringen en verlengingen enorm zijn opgelopen. Het CBR komt hierdoor niet toe aan ander werk dat belangrijker is, zo blijkt uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Administratieve verlenging

Zo blijven aanvragen, voor medische keuringen van mensen die zichzelf melden, liggen. Zij melden zich omdat zij twijfelen aan hun rijvaardigheid of omdat zij op doktersadvies een herkeuring nodig hebben. Volgens de minister zouden deze aanvragen vanwege de verkeersveiligheid hogere prioriteit moeten krijgen. 75-plussers die gezond zijn zonder medische achtergrond krijgen dan een administratieve verlenging van maximaal een jaar. Het CBR stuurt hen hierover een brief.

Het Verbond van Verzekeraars verwacht geen problemen bij deze maatregel. Ook de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) steunt het plan en hoopt dat dit een opmaat is voor een beter systeem.

Aanpassing in proces keuring

Nu moet iedereen van 75 jaar gekeurd worden, ongeacht de medische situatie. De minister laat onderzoeken of het mogelijk is over te stappen op een systeem waarbij gekeken wordt naar gezondheidsrisico’s. Niet iedereen van boven de 75 wordt dan nog gekeurd, maar alleen zij met gezondheidsproblemen die een risico vormen voor de rijvaardigheid.

Klachten op forum Meldpunt

Op het forum van Meldpunt wordt al maanden actief gecommuniceerd over de CBR-ellende. Zo meldt ‘Kingp’ dat hij een reis naar Corsica moet annuleren, omdat hij nog geen rijbewijs heeft. ‘Waar kan ik de kosten daarvan verhalen?’, vraagt hij zich af. En Jopina vertelt dat in de chaos van herkeuringen allerlei formulieren kwijtraken.

Marjolein Lieuwes mailde Meldpunt dat haar vader al vijf maanden heeft gewacht op z’n rijbewijs. ‘Dan heb ik het nog maar niet over een vakantie die geannuleerd moet worden, een verzekering die voor de kat zijn viool betaald wordt, kosten voor de garage omdat de auto tijden stilstaat met alle gevolgen van dien, het abonnement voor de sportschool waar geen gebruik van gemaakt kan worden en het meest erge van alles; het persoonlijk leed wat deze mensen aangedaan wordt’, aldus Lieuwes. Na vele telefoontjes is de aanvraag van haar vader met spoed behandeld en mag hij sinds een week weer rijden.

Maatregel direct in laten gaan

De minister heeft het CBR opgedragen voor het zomerreces met een plan van aanpak te komen. Vanwege de hoge urgentie onderzoekt zij of haar voorgestelde maatregel meteen kan ingaan, nog voordat het Reglement rijbewijzen is aangepast.

Lees ook: Toch geen coulanceregeling voor ouderen zonder rijbewijs, Coulanceregeling voor ouderen die door problemen bij het CBR zonder rijbewijs zitten, Problemen met rijbewijsverlenging en Wanneer keuring voor rijbewijs nodig?

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    De wereld op zijn kop. Mensen moeten gekeurd worden voor de verkeersveiligheid, totdat de bureaucratie en ondeskundigheid van het CBR opspeelt, dan is de verkeersveiligheid onderschikt aan het falen van deze instelling. Of is het zo, dat de verkeersveiligheid misbruikt wordt als werkgelegenheid voor het CBR, totdat deze instelling volledig benut is. Dus een soort quotum politiek.