verlichting op snelwegen

Snelwegen ’s avonds en ’s nachts weer verlicht

De verlichting langs snelwegen gaat ’s avonds en ’s nachts weer aan. Nu gaat op sommige snelwegen het licht na 21.00 uur of 23.00 uur uit. Dat gaat veranderen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Er is wel een voorwaarde. Het aandoen van de lichten mag niet leiden tot verstoring van beschermde diersoorten. 

’s Avonds en ’s nachts donker

Op sommige snelwegen wordt sinds 2013 ’s avonds na 21.00 uur of 23.00 uur het licht uit gedaan. Het licht blijft dan alleen daar branden waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt. In totaal gebeurt dit op zo’n 550 kilometer snelweg.

Verlichting op snelwegen vergroot verkeersveiligheid en beleving

Deze maatregel is destijds ingevoerd ter bescherming van verschillende diersoorten. In het regeerakkoord is al opgenomen dat de maatregel wordt teruggedraaid zodra de verkeersveiligheid er baat bij heeft dat de verlichting ’s avonds en ’s nachts wel blijft branden. Uit nieuw onderzoek is naar voren gekomen dat automobilisten de voorkeur geven aan rijden met de snelwegverlichting aan. Daarnaast is ook de verkeersveiligheid gebaat bij de lichten aan. Voor minister Van Nieuwenhuizen is dit reden genoeg om de lampen weer te laten branden.

Wet natuurbescherming

Bij het terugdraaien van de maatregel moet wel rekening gehouden worden met de Wet natuurbescherming. Die wet verbiedt activiteiten die leiden tot het opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten. Voor de lichten daadwerkelijk aangaan moet eerst in kaart worden gebracht welke diersoorten zich waar bevinden en of er sprake is van een verstoring die niet geoorloofd is. Dit onderzoek neemt ongeveer een half jaar in beslag. Mochten hier knelpunten uit voortvloeien, dan is er aanvullend onderzoek nodig. Mogelijk moeten er dan eerst aanvullende maatregelen getroffen worden om hinder voor dieren te voorkomen.

(Bron: AD/RTL Nieuws)

Geef een reactie

Reacties (2)

  AnnemieMH says:

  Wat een onzin weer weer, gewoon dat licht aan, de maatregel om licht te doven was eendom idee. De natuur is gewoon erg sterk, en de dieren kunnen zich echt aanpassen, beter dan de mensen. Dus licht aan.

   AnnemarieIsDom says:

   Annemarie/annemie

   Mensen zoals jij (die bang zijn om te gaan rijden in het donker) kunnen beter gewoon niet rijden.
   Scheelt files op de weg