rijbewijs

Wanneer keuring voor rijbewijs nodig?

In januari 2014 zijn de regels voor oudere rijbewijsbezitters aangepast. De keuringsleeftijd is toen verhoogd van 70 naar 75 jaar. In ons spreekuur ontvangen we hier nog regelmatig vragen over. Daarom zetten wij de belangrijkste regels voor u op een rij.

Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste verjaardag en u wilt blijven rijden, dan moet u ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen dat u volgens de wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Vanaf uw 75ste moet u daarom bij iedere rijbewijsverlenging (met uitzondering van het brommerrijbewijs) worden gekeurd.

De algemene regels zijn als volgt:
• Jonger dan 60 jaar. Een rijbewijs verlengd voor uw 60ste is 10 jaar geldig en u hoeft niet te worden gekeurd.
• Tussen 60 en 65 jaar. Bij verlenging is dit rijbewijs 10 jaar geldig; medische keuring is niet nodig.
• Tussen 65 en 70 jaar. Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar; medische keuring is niet nodig.
• Tussen 70 en 75 jaar. Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig; medische keuring is nodig als het
oude rijbewijs verloopt op uw 75ste verjaardag of daarna.
• 75 jaar of ouder. Het rijbewijs is maximaal 5 jaar geldig; medische keuring is verplicht.

De Eigen Verklaring

Om uw rijgeschiktheid te beoordelen, stelt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan vermeld op het formulier ‘Eigen verklaring met geneeskundig verslag’. Een deel van dit formulier moet u zelf invullen en een deel moet door een arts worden ingevuld. U mag zelf bepalen naar welke arts u gaat. Iedere arts kan namelijk een rijbewijskeuring doen. Het kan zijn dat uw eigen huisarts dit niet wil doen vanwege de vertrouwensrelatie. Als het formulier volledig is ingevuld, stuurt u dit op naar het CBR. In sommige situaties heeft het CBR meer informatie nodig, bijvoorbeeld als er sprake is van bepaalde gezondheidsproblemen, zoals epilepsie. Een bezoek aan een medisch specialist en/of een rijstest kan dan onderdeel uitmaken van de keuring. Mocht dit nodig zijn, dan zal het CBR u hierover informeren.

Vervolgens zal het CBR een besluit nemen. Er zijn 4 mogelijkheden:
1. U bent rijgeschikt
2. U bent rijgeschikt onder voorwaarden (bijvoorbeeld na technische aanpassing van de auto)
3. U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor 3 jaar)
4. U bent niet rijgeschikt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u een herkeuring aanvragen of bezwaar maken. Dit kan overigens niet tegelijk. Voor bezwaar geldt een termijn van 6 weken vanaf datum besluit.

Tip: De beoordeling van uw rijgeschiktheid kan 4 maanden duren, dus vul op tijd uw ‘Eigen
verklaring’ in, anders loopt u het risico zonder rijbewijs te zitten. Zie voor meer informatie www.cbr.nl.

Geef een reactie