CBR Coulanceregeling

Toch geen coulanceregeling voor ouderen zonder rijbewijs

In tegenstelling tot een eerdere belofte, komt er toch geen coulanceregeling voor ouderen die door problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zonder rijbewijs zijn komen te zitten. 

Juridische houdbaarheid

De Kamer heeft begin maart 2019 aan minister Cora van Nieuwenhuizen gevraagd of het mogelijk is om ouderen toch door te laten rijden met een verlopen rijbewijs, mits zij een medische verklaring kunnen overleggen en een bewijs dat zij tijdig de verlenging hebben aangevraagd. De minister stuit op handhavingsproblemen en twijfelt over de juridische houdbaarheid van het voorstel. Daarnaast vindt zij een eventuele regeling een signaal waardoor meer mensen zouden blijven rijden met een ongeldig rijbewijs. “Dat is onwenselijk vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid”, aldus de minister.

Vergoeding extra kosten

Om het ‘leed’ wat te verzachten heeft de minister afgesproken dat ouderen wel kunnen rekenen op een vergoeding voor de extra kosten voor een spoedprocedure. Deze kosten worden vergoed door het CBR. Deze regeling geldt tot eind van dit jaar.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

    Weerhier says:

    Ik begrijp de moeilijkheid. Mijn vrouw heeft tot voor 3 maanden de auto bestuurd, maar deze ingeruild voor een scooter. Achteruitgang ziensvermogen. Maar haar rijbewijs nog niet verlopen.
    Wat is er tegen, om dit, wanneer het gevraagd wordt, nog niet als legitimatie te gebruiken ?
    Gelukkig heeft zij haar pas nog, dus wanneer dat rijbewijs verlopen raakt, kan zij zich nog altijd wettelijk legitimeren.