Lelystad Airport

CU: stel opening Lelystad Airport uit

Het definitieve besluit over de opening van Lelystad Airport wordt in februari 2018 genomen, maar de kans is aanzienlijk dat regeringspartij ChristenUnie in de Tweede Kamer voor uitstel van de opening van het vliegveld in 2019 stemt.

Herindeling luchtruim

In het AD zegt kamerlid Eppo Bruins dat uitstel voor de hand ligt. Regeringspartij ChristenUnie vindt dat de overheid eerst het vertrouwen van burgers en regionale bestuurders terug moet winnen. “Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum”, aldus Bruins. Zijn fractie hakt in februari de knoop door. Dan moet meer duidelijk zijn over het minimale aantal vluchten dat nodig is om Lelystad Airport te kunnen openen en over de hinder van lage aanvliegroutes. Bruins vindt de herindeling van het luchtruim die in 2023 klaar moet zijn erg belangrijk. Tussen 2019 en 2021 moet duidelijk worden hoe die nieuwe indeling eruit komt te zien. “Dan pas kunnen berekeningen over de eindsituatie gemaakt worden en wordt écht duidelijk wat de gevolgen voor milieu en geluidshinder zijn. In een zorgvuldig proces, moet je dat mee laten wegen.”

Schiphol ontlasten

ChristenUnie is de eerste regeringspartij die zo duidelijk zinspeelt op uitstel. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft in december nog benadrukt bij opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te blijven. Vliegveld Lelystad wordt uitgebreid om Schiphol te ontlasten. In de omliggende provincies is echter veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast en verschillende natuurpartijen maken zich zorgen over de invloed op het milieu. Zo wordt gevreesd voor talrijke vogelbotsingen.

10 keer vaker botsingen dan bij Schiphol

In De Stentor geeft vogeldeskundige Luit Buurma aan dat vliegtuigen bij Lelystad Airport mogelijk 10 keer vaker in botsing zullen komen met zwermen vogels dan vliegtuigen in de omgeving van Schiphol. Hij pleit voor een monitoringssysteem van trekvogels op de Lelystad-routes. De Nederlandse Luchtmacht maakt al jaren gebruik van een ‘vogelwaarschuwingssysteem’, zodat militairen precies weten in welk luchtvak er een grote vogeldichtheid is, zodat zij dit kunnen mijden. Daardoor is het aantal botsingen bij Defensie de afgelopen 20 jaar met 90 procent gedaald. Buma vindt het onbegrijpelijk dat er in de burgerluchtvaart nog geen gebruik van wordt gemaakt. In het geval van Lelystad Airport zullen de vliegtuigen ook nog eens relatief laag vliegen, op zo’n 1800 meter. Precies de laag waarin veel trekvogels zitten. “Als je dan door een groep vogels vliegt, belanden ze misschien in beide motoren”, zegt hij.

(Bron: ANP, AD, De Stentor)

Geef een reactie

Reacties (2)

 1. Hanneman says:

  Vanmiddag opende het journaal fantastisch! Eurlings pakt zijn biezen. Dat wordt dan genoemd de eer aan jezelf houden maar in dit geval vraag ik me af van welke eer hier sprake kan zijn. Deze CDA grootheid met VVD signatuur steekt me al jaren, zeker sinds het beruchte CDA congres waar hij haast wel in tranen uitbarstend zijn geloof in deze partij voordroeg. Het is als burger eigenlijk niet te verkroppen dat dit soort figuren in eervolle functies worden benoemd en het is eigenlijk al helemaal van de gekke dat dit soort “kerels” tot de ons vertegenwoordigende politici behoren. En gaat u er maar gerust vanuit dat er nog diverse Camiels en Camilla’s actief zijn. Maar goed, daar ging het niet over. Direct na het item over Eurlings kwam een gedurfde stellingname van Eppo Bruins aan de orde. Als lid van de CU in de tweede kamer stelt Eppo dat er moet worden gedacht aan uitstel. Uitstel van de start van Lelystad airport. Vooral om reden van het steeds verder afbrokkelen van het vertrouwen van de burger in de regeerder. Een van de actiegroepen spreekt van een eerste stap in het proces van herstel van dat vertrouwen. Dat zou kunnen. Alleen denk ik dat om dat vertrouwen van de misbruikte kiezers in regerende politiek terug te krijgen, nog vele generaties op die weg zal moeten worden doorgewandeld. Het is politiek al decennia mis! Direct na Eppo kwam er een weldoorvoede, onaangenaam verrastte vertegenwoordiger van Corendon aan het woord. Hij sprak ook over een dreigende beschaming van vertrouwen maar in dit geval dat van het bedrijfsleven in de gevestigde politieke orde. Ik vond het wel een aangenaam beeld. Een dure Bobo die het nooit had kunnen bedenken dat onder VVD bewind door een coalitiegenoot van het VVD kabinet eerstens wordt gedacht aan de burger. Eerlijkheidshalve; ik zou ook nooit hebben durven denken dat – notabene – de CU, dit zou lanceren. Veel meer voor de hand ligt dat ze met zo veel mogelijk akkoord zouden gaan omwille van behoud van regeringsverantwoordelijkheid. Wát is hier in vredesnaam aan de hand? Rentmeesterschap? Gewetensnood? Is er een sluw spel in gang gezet? Maar alléé, zo min ik verwachtte dat Eurlings zou wijken, ’t is toch gebeurt. Zou het? Zouden economische belangen voor weinigen wijken voor leefbaarheid voor zeer velen? Voor milieu? Voor dieren en mensen? Kan het niet geloven. Mejuffrouw Nieuwenhuyzen kan aan de gang. Of is ze dat al? Mijn idee is dat dit een raar verhaal is. En dat Eppo een kort leven als politicus beschoren zal zijn. Waarom? Nou, Schiphol neemt al vele jaren een wereldstad in de maling met rekenmodellen en “studies” die aantonen dat het aantal vluchten in de komende jaren probleemloos kan worden verdubbeld. Geen grap! Talloos is men van mening dat de luchthaven uit zijn voegen is gegroeid en dat er een einde aan verdere uitbreiding moet. Maar ondertussen zijn de plannen om alsnog uit te breiden al gemaakt en eigenlijk ook al in gang gezet. Heel miniem, maar toch. Men zou liever snel willen, maar vanwege de weerstand mag het ook heel langzaam. Kapitaalkrachtigen hebben immers alle tijd. Eppo’s bevindingen zullen moeten wijken voor het bedrijfsleven. En, ik geloof dat het de Burgemeester van Lelystad was, het bedrijfsleven zou zich roeren. Ook hij sprak van een verloren vertrouwen in de politiek. Ik bedoel hier het Corendonfilosofie vertrouwen. Bedrijven hadden geinvesteerd en die lopen nu van alles mis. Het was me toch wat! Maar, edelachtbare, geen nood. Met wie er nu in Den Haag lopen is hij of zij zo gevonden. De nieuwe Eurlings. Komt goed. 1 april 2019. Let maar op.

 2. oosterwijck says:

  Om te beginnen met het gevaar van vogelbotsingen, het volgende: Die vogels op de Veluwe zijn gewoon een kwestie van uitroeien, zoals eerder ook bij Schiphol is gebeurd (daar leefden in het verleden ook veel meer vogels). Dan kan met verschillende manieren, 1e – door de schrik verdwijnen vogels al uit henzelf, op termijn (maar dat kan ongelukken met zich meebrengen). 2e – inzetten van roofvogels. 3e – inzetten van jagers met knallende geweren.

  Dan het andere probleem: het liegen van politici en het misleiden van burgers. Dat zal voortduren tot in het eind der tijden. Politici hebben nu eenmaal die eigenschap. We moeten dit echter inperken door strafbaar stellen van liegen en bedriegen.

  Dan het groeien van de luchtvaart. Daar is maar één oplossing voor, stoppen met groeien en uitbreiden. Wat voor de aarde geldt, is ook ban toepassing op Schiphol: Het is nu eenmaal niet groter. Je kunt Nederland niet groter maken als het is.

  Lelystad moet niet misbruikt worden, om Schiphol te ontlasten. Daar komen alleen maar ongelukken van. En zeker als (veiligheid) onderzoeken en rapporten worden gemanipuleerd en vervalst.

  Allang duidelijk is, dat de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van mensen, ondergeschikt is aan de heilige Euro (of dollar, zo je wil).

  Er moet een einde komen aan het corrupt denken van politici op laste van gevangenisstraf.