merels

Verwachting voor 2022: méér merels

2022 is het Jaar van de Merels. Waarom? Kees Loogman is op onderzoek gegaan en heeft ontdekt dat iedereen een steentje bij kan dragen om 2022 tot een succes te maken voor de vogels.

Laat ik beginnen met mijn eigen tuin: sinds 2017 heeft geen enkel merelpaartje in onze tuin gebroed. Daarvóór mocht Henkie, onze kat, niet zonder een belletje om zijn nek naar buiten om de jonge merels een kans te geven. Maar dat was de laatste jaren niet nodig, er was bij ons geen merel, oud of jong, te zien. En nu het goede nieuws: sinds begin december lopen, hippen en vliegen dagelijks een bruin vrouwtje en een zwart mannetje met oranje-gele snavel door de tuin. We hebben weer een merelpaartje!

Usutu-virus

Dat jaar 2017 blijkt geen toeval te zijn. Onderzoekers hebben sinds 2016 landelijk veel minder merels waargenomen dan de jaren ervoor, een daling van maar liefst 30 procent. Hadden ze last van de droogte in die jaren? Lagen er te veel tegels en was er te weinig gras in onze tuinen? Worden er te veel jonge merels gegrepen door katten, kauwen en kraaien? Gingen ze massaal dood door het Usutu-virus? Dat zou allemaal kunnen, maar – net als in mijn eigen tuin – we zien ook landelijk dat het in 2021 weer een ietsiepietsie beter gaat met de merel. Hoe komt dat?

Jaar van de merel

Al die vragen waren voor de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland reden genoeg om 2022 uit te roepen tot het Jaar van de Merel. “Het is vreemd dat we zo weinig weten over merels, terwijl het zulke ‘gewone’ vogels zijn. Er is al heel veel onderzoek naar ze gedaan, maar toch weten we niet waarom de merelstand bijvoorbeeld in de stad zo achteruitgaat. Dáár moeten we meer over weten, zonder kennis kunnen we geen oplossingen vinden”, aldus Marcel Wortel van Sovon.

Extra aandacht

Ik wil graag weten of merelpaartjes in onze tuin nog een kans maken en of we in het hele land de merelstand weer omhoog kunnen krijgen. “Om daar achter te komen geven wij de merel dit jaar extra aandacht”, antwoordt Marcel. “Omdat de merel bij iedereen bekend is, kunnen we veel mensen bij ons onderzoek betrekken.” Wij kunnen allemaal meewerken aan het merelonderzoek 2022. U hoeft geen kenner te zijn, alleen maar merelliefhebber. Leuk om mee te doen en laten we hopen dat we straks weer elke voorjaarsochtend worden gewekt met een fluitende merel hoog op het dak of in de boom.

Meedoen met de merel

Wat eten de merels in uw tuin, balkon of plantsoen? Noteer wekelijks het aantal dat u ziet én waar ze van eten. Op de website jaarvandemerel.nl staat duidelijk uitgelegd hoe u aan deze belangrijke, landelijke Merel- en Bessentelling mee kunt doen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 2 2022

Geef een antwoord