merels

Virus eist levens van merels

De Nederlandse merelpopulatie heeft het niet makkelijk anno 2017. In 2016 sterven er veel vogels door een uitbraak van het usutuvirus en in 2017 lijkt dit weer het geval te zijn. Uit surveillance van het het Vogeltrekstation van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) blijkt dat er opnieuw een toename is van het aantal dode merels ten gevolge van het virus.

Wat doet het usutuvirus?

Het usutuvirus lijkt even weg te zijn, maar de symptomen van de ziekte worden de laatste weken weer vaker waargenomen bij merels. Vogels die besmet zijn, kunt u herkennen aan de volgende verschijnselen: algehele malaise, sloomheid, ‘bol’ zitten, niet meer drinken, naar adem happen, spierzwakte (niet meer opvliegen/ alleen nog maar laag blijven en meteen weer gaan zitten), vleugels / kop laten hangen en evenwichtsstoornissen. Volgens het Volgeltrekstation van de NIOO-KNAW vertonen niet alle besmette vogels deze symptomen; dit hangt af van het orgaan dat is aangetast. Ook zijn er meer vogelziektes waarbij merels zich zo gedragen. Mocht u een vogel vinden die ziek is, dan kunt u het diertje het best laten liggen en in de gaten houden. Het Vogelstrekstation adviseert om het diertje niet beet te pakken. Zoals al gezegd kan het zomaar zijn dat het diertjes iets relatief onschuldigs onder de leden heeft en vanzelf weer beter wordt.

Help mee de ziekte te bestrijden

Ziet u een dode merel? Dan kunt u dit online doorgeven. Zodoende kan de verspreiding van het usutuvirus goed in de gaten gehouden worden.

(Bron: Nature Today,  woordvoerder NIOO-KNAW, Vogelbescherming Nederland)

Geef een reactie