gierzwaluwen

Natuurmoment: gierzwaluwen, gierend snel

Srie, srie, de gierzwaluwen zijn er weer! In dorp en stad, overal waar daken, dakpannen en nestkasten zijn, kunt u ze horen. Misschien ook zien, dan moet u vlug zijn.

Alles moet snel bij gierzwaluwen

Gierzwaluwen (geen familie van boeren- en huiszwaluwen) hebben nergens tijd voor, alles moet snel. Slapen doen ze vliegend, met 100 km per uur. De ene hersenhelft rust, de andere gaat op volle snelheid door. Insecten vangen ze met 200 km per uur, duizenden per dag. Mooi voorjaarsgezang? Onzin; srie!, srie! is genoeg. Paren doen ze in 2 seconden, meestal ook in de vlucht. Ho… nu komt de enige periode dat een gierzwaluw niet vliegt. Er moet gebroed worden.

Lange retourvlucht

Na 20 dagen komen de eitjes uit. Binnen 6 weken worden de jongen met veel insecten grootgebracht. Vanaf half juli zijn alle jonkies úit het nest, ín de lucht. Dat is 3 maanden nadat de ouders ons land binnenvlogen. Tijd om te vertrekken! Nog voor onze zomer voorbij is, beginnen de gierzwaluwen aan hun lange retourvlucht, zonder tussenstops, naar tropisch Afrika. Zo’n vogeltje weegt 50 gram, een half ons… Wat een energie, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

(Bron: MAX Magazine – Editie nr. 19 2022. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie