Gierzwaluw

Natuurmoment: gierzwaluwen zijn mensenvogels

U komt ze vast ergens tegen, want juist in deze periode zijn er heel veel zwaluwen in ons land. Als ik door de duinen loop, zie ik de gierzwaluwen duikvluchten maken over een meertje dat tussen wat duintoppen ligt. Ze vliegen rakelings langs me heen: Opzij, opzij, múggen willen we vangen!

Snerpend geluid

Wanneer ik een wandeling maak over het platteland, dan vliegen de ouders heen en weer. Telkens zie ik ze met een noodvaart en een bek vol muggen of andere insecten richting een boerenschuur gaan: Hup, naar ons zelf gemetselde nestje van klei, kindertjes voeren en weer dóór. In de stad hoor ik overal het hoge, snerpende geluid van gierzwaluwen. (Ja, ik weet het: officieel behoren deze vogels niet tot de familie van de zwaluwen. Maar toch hebben ook gierzwaluwen zo’n opvallend gespleten staart, waaraan je een zwaluw in de lucht herkent.)

Gierzwaluw en de mens

Wij mopperen vaak dat ‘de mensen’ slecht omgaan met de natuur, maar er zijn veel vogels die heel goed met ons kunnen samenleven. Boeren-, huis- en gierzwaluwen bijvoorbeeld. Zij zien onze huizen, boerderijen en schuren als elementen in het landschap waarin je veilige nesten voor de jongen kunt maken. Juist nu, in juni.

Natuurspecialist en wandelaar Kees Loogman schrijft voor MAX Magazine over zijn wandelingen in de natuur. Bekijk zijn overige natuurmomenten

(Bron: MAX Magazine – Editie nr. 23 2023. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie