Beter Leven

Dit betekenen de sterren van het Beter Leven-keurmerk

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat het Beter leven-keurmerk door de Dierenbescherming geïntroduceerd is. Het 3-sterrensysteem geeft aan hoe ‘diervriendelijk’ het vlees is, maar wat kunt u per ster verwachten?

Diervriendelijker

De Dierenbescherming heeft het keurmerk in het leven geroepen omdat 95 procent van de Nederlanders vlees eet en de verwachting niet is dat die snel vegetariër zullen worden. De Dierenbescherming kan niet voorkomen dat er dieren worden opgegeten, maar wil zich wel inzetten om de vee-industrie diervriendelijker te maken. Des te meer sterren het vlees heeft, des te diervriendelijker zijn de leefomstandigheden geweest.

1 ster

Met 1 ster Beter Leven zijn de ernstigste problemen uit de vee-industrie aangepakt.

Voor leghennen betekent het dat ze net als gangbaar is met 9 kippen op een vierkante meter zitten, maar ze hebben wel meer ruimte in de vorm van een overdekte uitloop naar buiten. De groepsgrootte is maximaal 6000 hennen. Om verenpikken te voorkomen, wordt in gangbare bedrijven het licht gedimd. Bij het Beter Leven keurmerk is dit niet toegestaan. Ook krijgen de kippen afleiding in de vorm van onder andere vers stro en houtkrullen, zodat de kippen hun natuurlijke gedrag van het scharrelen en zoeken naar voedsel kunnen uitvoeren.

Voor vleeskuikens betekent 1 ster dat zij met 12 dieren per vierkante meter gehouden worden. In de gangbare vleeskuikenshouderij is dit 18 dieren per vierkante meter. Bij 1 ster hebben de kuikens daarnaast een overdekte uitloop. Ook mogen zij niet zo worden gefokt dat ze zo snel mogelijk groeien en in gewicht toenemen (plofkip).

Varkens met 1 ster krijgen iets meer ruimte dan in een gangbare veehouderij, 1 vierkante meter tegenover 0,8 vierkante meter. Verveling is een groot probleem in de varkenshouderij en bij 1 ster krijgen de varkens middelen die dat tegen gaan. Bij varkens met 1 ster is castreren verboden en voor de transportduur is er een maximum ingesteld: 6 uur voor biggen en 8 uur voor varkens. In de gangbare varkenshouderij zijn er geen restricties hiervoor.

In de gangbare veehouderij zijn er geen eisen gesteld aan de ruimte van de stal van runderen en de dieren staan op een roostervloer. Bij 1 ster hebben zij 5,4 vierkante meter ruimte en een zachte ligplaats van rubber of stro. Ook is daglicht verplicht. Onder het Beter Leven keurmerk moeten kalfjes minimaal 3 maanden bij de moeder blijven. In de gangbare veehouderij is dit niet verplicht. In de gangbare rundveehouderij mag er verder onverdoofd gecastreerd worden, bij het Beter Leven keurmerk mogen de dieren alleen op een leeftijd jonger dan 2 maanden gecastreerd worden en dan onder verdoving en met pijnbestrijding achteraf. Voor de slacht geldt bij 1 ster een transportduur van 4 uur. In de gangbare rundveehouderij geldt geen limiet.

In gangbare houderijen en houderijen met het Beter Leven keurmerk met 1 ster hebben kalveren een ruimte van minimaal 1,8 m2 per kalf. Tot een leeftijd van 8 weken mogen de kalveren onder het Beter Leven keurmerk met 1 en 2 sterren alleen gehouden worden, mits ze elkaar kunnen zien en lichamelijk contact mogelijk is. Daarna worden de schotten tussen de kalveren verwijderd en leven ze in groepen. Onder het Beter Leven keurmerk krijgen de kalveren minstens 2 keer zoveel ruwvoer als wettelijk is voorgeschreven, wat problemen met de magen voorkomt. Meer dan de helft van alle Nederlandse kalveren wordt geïmporteerd uit andere Europese landen. In de gangbare kalfsveehouderij geldt geen limiet aan de transporttijd. Voor Beter Leven kalveren met 1 en 2 sterren is transportduur maximaal 8 uur.

2 sterren

Voor legkippen betekent dit dat ze nog steeds met 9 kippen op een vierkante meter zitten, maar daarnaast kunnen ze minstens 8 uur per dag naar buiten in een overdekte uitloop én zij hebben een vrije uitloop naar buiten. Omdat de kippen uit verveling of de grote groepsgrootte toch nog wel het gedragsprobleem verenpikken kunnen vertonen worden de snavels van de kippen gekapt, maar minder ver dan bij gangbare pluimveebedrijven.

Vleeskippen met 2 sterren zitten met gemiddeld 13 kippen per vierkante meter. Naast een overdekte uitloop hebben ze ook nog 1 vierkante meter vrije uitloop naar buiten. Ook zijn er regels voor de slachtleeftijd. Kippen in de gangbare houderij gaan na 35 á 42 dagen naar de slacht en het vervoer mag tot 24 uur in beslag nemen. Voor vleeskippen met 2 sterren bedraagt die leeftijd 56 dagen en het transport mag maximaal 3 uur duren.

Bij vleesvarkens zijn de stallen bij 2 sterren weer iets groter, namelijk 1,1 vierkante meter. Ook hebben ze een overdekte uitloop naar buiten. Zeugen die in het kraamhok staan, mogen van 5 dagen loslopen in het kraamhok, in plaats van tussen de stangen, zoals in gangbare stallen. De varkens krijgen als afleidingsmateriaal stro dat tevens de bodem bedekt. Het couperen van staarten is bij 2 sterren verboden.

Runderen hebben bij 2 sterren 6,6 vierkante meter in de stal tot hun beschikking. Het transport naar de boerderij mag onder het Beter Leven keurmerk met 2 sterren niet langer dan 10 uur duren. In de gangbare veehouderij geldt een tijd van 19 uur (kalveren ) tot 29 uur voor volwassen dieren.

Kalveren met 2 sterren hebben minimaal 2 vierkante meter ruimte per kalf. Bij de meeste gangbare kalverhouderijen hebben de kalveren alleen een hardhouten roostervloer, maar deze kalfjes hebben een zacht ligbed, bestaande uit een rubber mat of stro. Ook hebben zij een (verharde) uitloop naar buiten. De dieren gaan op wat latere leeftijd op transport naar de slacht: bij 8 -10 maanden tegen 6 maanden in de gangbare houderij en bij 1 ster.

3 sterren

Beter Leven 3 sterren staat gelijk aan biologisch of net zo diervriendelijk.

In het geval van legkippen mogen ze met maximaal 6,7 hennen per vierkante meter zitten. Ze hebben een overdekte en een vrije uitloop naar buiten. Daarnaast is navelkappen onder 3 sterren Beter Leven verboden. Bij het Beter Leven keurmerk wordt verenpikken zo veel mogelijk voorkomen met behulp van extra afleidingsmateriaal, meer bewegingsvrijheid, frisse lucht in de vrije uitloop en een natuurlijk dag- en nachtritme.

Biologische vleeskuikens krijgen automatisch 3 sterren. Zij zitten met gemiddeld 10 kippen per vierkante meter. Naast een overdekte uitloop hebben zij ook een vrije uitloop naar buiten van 4 vierkante meter. De leeftijd waarmee zij naar de slacht gaan is 70 dagen.

Varkens die op biologische wijze worden gehouden, krijgen automatisch 3 sterren. Zij hebben 1,3 vierkante meter ruimte in de stal. Daarnaast hebben ze meer ruimte in het kraamhok en de biggenopfokruimte. Drachtige zeugen mogen in het weiland en de overige dieren hebben een overdekte uitloop. Biggen blijven minimaal 42 dagen bij de moeder, wat 2 keer zo lang is als in de gangbare varkenshouderij.

Biologisch gehouden runderen krijgen 3 sterren van het Beter Leven keurmerk. Ze hebben met 8,6 vierkante meter de meeste ruimte in de stal. Net als bij 1 en 2 sterren blijven kalfjes minimaal 3 maanden bij hun moeder en zijn doorgefokte rassen waarbij keizersnedes noodszakelijk zijn verboden.

Bij 3 sterren hebben kalveren 2,5 a 4 vierkante meter de ruimte. Ze gaan overdag naar buiten en krijgen goed voer, dat voorkomt dat zij bloedarmoede krijgen of problemen met hun magen.

Lees ook: Aantal dieren met Beter leven-keurmerk sterk gestegen.

(Bron: Beter Leven, nu.nl)

Geef een reactie