natuur

De natuur in? Zo houdt u het netjes

De Nederlandse natuur is populair. Al jaren trekt het vele dagjesmensen en in coronatijd is een uitstapje naar het bos, hei of strand helemaal een uitkomst. Dit is niet zonder gevolgen. Zo wordt er meer afval gedumpt, gaan mensen van de paden af en worden stiltegebieden toch betreden. Door de volgende natuuretiquette in acht te nemen zorgt u er in elk geval voor dat u het de natuur niet extra moeilijk maakt.

Lees de toegangsregels

Vrijwel elk natuurgebied heeft bepaalde toegangsregels die op borden bij de verschillende ingangen worden beschreven.  Deze regels zijn er natuurlijk niet voor niets, maar lang niet iedereen houdt zich eraan. Uiteraard is het verstandig om dit wel te doen, want zo voorkomt u schade aan de natuur en geeft u de dieren die er leven ook de ruimte.

Als u een bezoek brengt aan één van de 145 natuurgebieden van Staatsbosbeheer kan u deze regels tegenkomen omtrent fietsen en wandelen:

  • ‘Vrij wandelen op wegen en paden’ betekent dat er alleen gewandeld mag worden en dus niet gefietst.
  • ‘Vrij wandelen en fietsen op wegen en paden’ betekent dat er in het hele gebied ook gefietst mag worden.
  • Als er in op een deel van de paden gefietst mag worden, staat er als hoofdregel ‘Vrij wandelen op wegen en paden’ met als toevoeging ‘Geen toegang: – met fietsen buiten de daarvoor aangegeven route’.

In het geval van fietsen en wandelen geldt wel dat dit alleen toegestaan is op de verharde paden. Dwars door de natuur fietsen of wandelen mag niet, ook al lijkt het alsof er een padje ligt. Dit kan ‘gemaakt’ zijn door mensen die eerder de regels hebben overtreden en is dus niet altijd een officieel pad.

Regels voor honden

Ook voor honden zijn specifieke regels. Op de website van Staatsbosbeheer staat het volgende geschreven: “De algemene regel is: honden zijn welkom, maar wel aan de lijn. Er gelden een aantal uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld gebieden waar grazers lopen; daar zijn honden niet toegestaan. Maar er zijn ook routes en plekken waar honden los mogen. En met ‘los’ bedoelen we dan ‘zonder riem’, maar wel onder appèl; de baas moet elk moment kunnen ingrijpen.”

Regels voor wildplukken

Daarnaast wordt er ook over wildplukken iets gezegd in de algemene reglementen Dat is in principe toegestaan, maar wel op eigen risico. Bovendien is het niet de bedoeling dat u van de paden af gaat tijdens het wildplukken.

Houd rekening met afwijkende regels

Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder van Nederland, waardoor deze basisregels in veel natuurgebieden van toepassing zijn. Toch hebben sommige gebieden extra regels die alleen hier gelden. Ook die kunt u terugvinden op de al eerder genoemde toegangsborden bij de ingangen.

Barbecueën of mountainbiken? Lees de regels

Gebiedspecifieke regels kunnen bijvoorbeeld gaan over barbecueën. Dit mag lang niet overal, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer. En als het wel mag, mag het alleen op aangewezen locaties.

Ook voor mountainbikers kunnen afwijkende regels gelden. “In sommige gebieden zijn er onverharde paden waar zij terecht kunnen, maar die zijn er niet overal”, laat de woordvoerder weten. Als zulke paden aanwezig zijn, zijn zij vaak niet de hele dag toegankelijk. In de Noord-Hollands Duinreservaat zijn mountainbikers bijvoorbeeld tot 10.30 uur ’s ochtends welkom.

Houd rekening met seizoensgebonden regels

Naast de standaard en gebiedspecifieke regels, zijn er op sommige plekken ook seizoensgeboden regels. Die gelden bijvoorbeeld rond het broedseizoen of de bronstijd. De beheerder van het natuurgebied kan er dan voor kiezen om bepaalde gebieden af te sluiten zodat de dieren niet gestoord worden. Het is erg belangrijk om deze tijdelijke verboden te respecteren.

Dump geen afval

Dit lijkt misschien een open deur, maar dump geen afval in de natuur. Dit is al jaren een probleem, maar sinds de coronacrisis loopt het soms de spuigaten uit. “Wij horen dat er sinds de coronacrisis hier en daar meer afvaldumpingen zijn. Mensen willen niet wachten in de rij bij de afvalbrengstation en besluiten daarom hun oude matrassen of koelkast maar in de natuur te dumpen”, aldus de woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Ook klein afval moet u natuurlijk niet laten slingeren in de natuur. Er staan in alle natuurgebieden genoeg afvalbakken.

Houd u aan de coronaregels

De toegangsregels naleven en geen afval dumpen: op die manier hebben planten en dieren zo min mogelijk last van menselijk bezoek. Om ervoor te zorgen dat bezoekers onderling geen last krijgen van elkaar moet iedereen de in Nederland geldende coronaregels toepassen. Dat betekent onder andere dat u altijd 1,5 meter afstand moet houden. Hoe u dat doet als u fietst door de natuur?  Wij leggen het u uit.

(Bron: EenVandaag, ANP, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, website Noord-Hollands Duinreservaat, website Hooge Veluwe)

Geef een reactie