houtkachel

De houtkachel aan? Dit zijn de gevolgen

Het wordt sneller donker en steeds kouder. Heel verleidelijk om het haardvuurtje weer eens op te stoken. Helemaal nu de energieprijzen stijgen, zijn steeds meer mensen geneigd de haard aan te steken en de centrale verwarming uit te laten. Het staat misschien gezellig en is wat goedkoper, maar verantwoord is het niet. Hieronder leest u waarom u het vuur soms beter uit kan laten.

Gevolgen van houtrook

Een haardvuur brengt naast veel warmte ook veel rook met zich mee. In die rook zitten de schadelijke stoffen fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Het RIVM geeft op de website aan dat rook voor iedereen ongezond is, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook. Daarnaast komt er bij verbranding van hout altijd roet, stank, fijn- en stikstof vrij. Ook worden er erg veel bomen gekapt om haardhout te leveren. Het stoken van hout is dus ongezond en niet klimaatneutraal.

Verwarming graad hoger
Lees ook: De verwarming hoger zetten? Dit is wat het kost

Type houtstook

Er zitten grote verschillen in het type van de kachel waarin u stookt. Niet elke kachel is even vervuilend. Zo is de klassieke open haard de meest vervuilende manier om hout te stoken. Bij dit type komt er veel fijnstof in huis terecht. Daarnaast stoot de haard per kilo gestookt hout, bijna net zoveel fijnstof uit als een vrachtwagenrit van 580 kilometer. Niet heel goed voor het milieu dus.

Houtkachel

Hoewel de houtkachel wel wordt aangeprezen als CO2- neutraal, verdient deze kachel ook geen schoonheidsprijs. Dit type stoot, per kilo gestookt hout, ongeveer evenveel uit als een vrachtwagenrit van 350 kilometer. Een stuk minder als de open haard, maar nog wel erg veel. Stook met een houtkachel niet dagelijks en niet langer dan 4 uur per dag. Ook is het belangrijk dat u uw huis goed ventileert tijdens het stoken.

Allesbrander

Stook in een allesbrander alleen schoon en droog hout. De naam is misschien wat misleidend, maar al het andere hout zorgt voor een ongezonde en stinkende lucht.

Palletkachel

De palletkachels zijn van alle kachels het zuinigst. Om te zorgen voor zo min mogelijk vervuiling van rookgassen, kunt u het beste stoken met pellets die een DINplus of een ENplus certificaat hebben. Dat zijn keurmerken die aangeven dat de pellets schoon, onbehandeld en een hoge verbrandingswaarde hebben.

Toch de kachel aan?

Over het algemeen hebben alle soorten kachels dus invloed op de volksgezondheid en het milieu. Wilt u toch de kachel aan? Goed stoken is nog steeds ongezond, maar er komen dan wel minder schadelijke stoffen vrij. Stook daarom zo duurzaam mogelijk met onderstaande tips:

 1. Stook alleen met droog en onbehandeld hout. Laat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd hout liggen, hierbij komen schadelijke metalen vrij. Ook het verbanden van papier en karton is niet toegestaan. Gebruik bijvoorbeeld haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Het hout komt dan uit een verantwoord beheerd bos.
 2. Zorg dat er genoeg wordt geventileerd in de ruimte waar gestookt wordt.
 3. Laat minimaal 1 keer per jaar uw schoorsteen vegen door een vakman.
 4. Zorg voor genoeg luchttoevoer en laat het houtvuur vanzelf uitbranden.
 5. Maak een vuur met klein hout en steek het van bovenaf aan. Dit is de Zwitserse methode. Leg kleine houtjes bovenop de stapel en steek het vuur van bovenaf aan. Begin met dikke blokken onderin en leg deze kruislings op elkaar. Gebruik geen spiritus of andere brandbare vloeistoffen om het vuur aan te steken, dat is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook erg gevaarlijk.

Stook niet bij windstil of mistig weer

Wanneer het niet hard waait en er veel vocht in de lucht zit, blijft de rook langer hangen. De lucht om het huis wordt zo erg ongezond. Op de website Stookwijzer.nu kunt u bekijken wat de luchtomstandigheden zijn in uw omgeving en kunt u controleren of u verantwoord kunt stoken.

haardvuur
Lees ook: De haard aan op windstille dagen? Het RIVM wil dit voorkomen

Stookalert ontvangen?

Als de luchtkwaliteit door bijvoorbeeld smog of fijnstof erg slecht is, verergert de rook van de haardvuren de situatie. In zo’n geval kan het RIVM een stookalert sturen, met de vraag om op dat moment niet te stoken. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website van het RIVM. U krijgt een e-mail wanneer het rijksinstituut besluit tot het uitsturen van zo’n alert. Dit alert is niet alleen voor mensen met een houtkachel of haard; iedereen kan zich aanmelden.

(Stookwijzer.nl, RIVM, milieucentraal, Trouw, RTL)

Geef een reactie

Reacties (12)

 1. dragon says:

  Ik vind het hoogtijd worden dat de burger tegengas geeft.
  Tot nu toe probeert bijna iedereen zuinig te zijn met energie, en milieuvriendelijk te leven.
  Het antwoord van de overheid is “doe de belasting maar flink omhoog” op de energie.
  En als dan de nettogasprijs stijgt, komt er nog veel meer geld binnen,
  Dus is het te snappen dat er nu meer hout gestookt gaat worden, wat natuurlijk ongezond is.
  Nu zijn de wijze heren/dames zich aan het beraden hoe ze de bevolking weer kalm kunnen krijgen.
  Nou zie ik het al voor me, dat er weer allerlei bureaucratische manieren wordt bedacht om diegene
  die het het hardst nodig hebben te compenseren.
  Dus WEER toeslagen, subsidies die WEER allerlei ongelijkheden voortbrengen, afgezien van fraude wat op de loer ligt.
  Hoeveel ambtenaren gaan dit controleren, en uitwerken?
  De volgende toeslagaffaire komt er aan, vrees ik.

 2. madeliev says:

  Ik geloof er helemaal niets van dat iedereen probeert energiezuinig te leven. O, ze zullen er echt wel zijn hoor, maar die zijn verre in de minderheid. De meesten moet je nog overtuigen om niet iedere dag te douchen en sowieso qua tijd korter te douchen. Of ’s morgens niet te douchen als je uit je bed komt, want waarom zou je, je bent toch niet smerig?
  En wat de houtkachel betreft, je kunt inderdaad van heinde en ver de stank ruiken en/of de rook zien. Er wordt ook beslist meer verbrand in de houtkachel dan alleen hout. Maar er zijn ook houtkachels die de warmte gebruiken – om het huis middels de cv – te verwarmen [waarbij je een warmtewisselaar moet gebruiken.]
  Jammer dat die niet in het voorgaande besproken is.

 3. Justme58 says:

  Terwijl megavervuilende bedrijven geen energiebelasting hoeven te betalen, wordt het milieuprobleem weer op het bordje van de burger gelegd. Als ze die bedrijven nu eens fors energiebelasting laten betalen kunnen ze het voor de burger veel goedkoper maken.
  En wat slechte lucht betreft. Nog steeds worden er vergunningen afgegeven voor megastallen in het deel van Nederland waar de lucht door de veehouderij toch al slecht is. En dan heb ik het nog niet over de verdelgingsmiddelen die door de landbouw gebruikt wordt, zelfs middelen die in andere landen al lang verboden zijn mogen hier gewoon gebruikt worden (zie de gele en oranje akkers door round-up)
  Het RIVM zou waken over onze gezondheid? Echt niet.
  Ik heb een ingebouwde houtkachel, stook precies volgens de adviezen, dus de Zwitserse methode, laat de schoorsteen ieder jaar vegen (schoorsteenvegers zeden vorige week nog dat ik blijkbaak goed stook want er kwam amper troep uit de schoortsteen) Ik stook niet met mistig en windstil weer. En verder moet het hele RIVM zich maar eens met zaken bemoeien die onze volksgezondheid echt bedreigen, ik heb er een paar genoemd.

  1. Voort says:

   Alleen in het eigen voordeel praten als het te pas komt.
   Hout stoken is vreselijk slecht voor de mensen (voor u zelf ook) en vreselijke slecht voor het milieu.
   Ik ben het met u eens dat de regering de milieu belastende bedrijven meer moet laten betalen voor de uitstoot door het bedrijf in het milieu geblazen. Maar u, en steeds meer mensen met houtkachels, zijn ook zeer vervuilend voor het milieu bezig nog maar te zwijgen over de geheid problemen die de hout stokers veroorzaken. Dat de vervuilende bedrijven lang niet genoeg betalen voor de vervuiling is de oorzaak van het stem gedrag van de Nederlanders, stemmen massaal (en nu weer) VVD en dan blijft alles bij het zelfde. Ik heb hieronder een stuk staan wat over de gevolgen van houtstook gaan, leest u dit is aandachtig;

   Overlast door houtrook
   Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

   Het stoken van hout door particulieren geeft niet altijd overlast, maar in sommige gevallen is er wel sprake van ernstigere stookoverlast. Om de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst meer handvatten te geven over de (vaak beperkte) rol van de GGD en de beschikbare informatie meer te stroomlijnen, is voor die situaties onderstaande ‘vraag en antwoordlijst’ ontwikkeld. De informatie is bedoeld voor de GGD professional die zijn/haar burgers wil informeren over de gezondheidseffecten die gepaard kunnen gaan met het inademen van houtrook in de directe omgeving. Daarnaast worden er enkele tips gegeven om overlast te voorkomen.

   Gezondheidseffecten van houtrook
   Wat zijn de gezondheidseffecten van houtrook?
   Houtrook bevat veel stoffen (o.a. fijn stof en PAK) met effecten op korte en lange termijn. Voor zover bekend is fijn stof afkomstig van houtverbranding niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals het verkeer. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met negatieve gezondheidseffecten zien.

   In het algemeen geldt dat hoe meer luchtverontreiniging er in een bepaald gebied is, hoe meer gezondheidsschade er kan optreden. Op basis van de huidige inzichten blijft het vanuit gezondheidskundig oogpunt raadzaam om emissies van verbranding, van welke bron dan ook, te beperken. (Meer informatie in dossier fijnstof op rivm.nl)

   Wie zijn kwetsbare groepen voor de gezondheidseffecten van houtrook?
   Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

   Kan houtrook leiden tot geurhinder?
   Volgens een jaarlijkse CBS Centraal Bureau voor de Statistiek -enquête (in 2011 voor het laatste afgenomen) zijn open haarden en allesbranders de belangrijkste oorzaak van geuroverlast in de leefomgeving; in 2011 ondervond 10% van de Nederlanders hiervan hinder. Het ervaren van geurhinder hangt af van verschillende factoren, zoals aard van de geur, duur en frequentie, leeftijd, bezorgdheid en eigen gezondheid, en is moeilijk te voorspellen. Het ervaren van geurhinder kan ook leiden tot fysieke gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, vermoeidheid en luchtwegklachten (stressgerelateerde somatische gezondheidsklachten). Het meest voorkomende en beschreven gezondheidseffect van geur is (ernstige) hinder. De beoordeling van geur is subjectief en individueel bepaald. Hoe hinderlijk mensen een geur vinden hangt onder meer af van de aangenaamheid, de duur, frequentie en intensiteit van de geur. Of de hinder ook tot gezondheidsklachten leidt, is persoonsgebonden.

   Blootstelling aan stoffen
   Welke stoffen kunnen vrijkomen bij houtstook?
   Houtrook bestaat uit een mengsel van zeer veel verschillende stoffen. Het gaat naast koolstofdioxide en water om een complexe mix van gassen en deeltjes. Een greep uit de verscheidenheid aan stoffen die vrij kunnen komen bij (goede) houtverbranding:

   fijn stof (waaronder ultrafijn stof);
   anorganische gassen (zoals koolmonoxide, stikstofoxiden);
   vluchtige organische stoffen (onder meer benzeen, styreen, 1,3-butadieen, n-hexaan);
   polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, waaronder benzo(a)pyreen, dioxines);
   aldehyden, fenolen, levoglucosan en quinonen (zoals respectievelijk formaldehyde, cresol en hydroquinone, guiacol en andere hydroxyfenolen);
   organische zuren (onder meer azijnzuur);
   methoxyfenolen (specifiek bij houtrook).
   Welke stoffen komen vrij bij onvolledige verbranding?
   Het is lastig op voorhand te schatten hoeveel van een bepaalde stof door een kachel wordt uitgestoten. Het hangt vooral af van de volledigheid van de verbranding en van de verbrandingsefficiëntie. Vele factoren hebben hierop invloed zoals het stookgedrag van de stoker, type kachel, brandstoftype, verbrandingsduur, meteorologische omstandigheden, ventilatiecapaciteit van de woning en soort schoorsteen. Onvolledige verbranding treedt op als de verbrandingsomstandigheden niet optimaal zijn. Oudere of slecht onderhouden haarden hebben vaker niet-optimale verbrandingsomstandigheden. Bij onvolledige verbranding is er te weinig zuurstof aanwezig voor de verbranding en zullen producten ontstaan die niet volledig zijn geoxideerd (verbrand). Koolmonoxide, fijn stof, organische stoffen en roet worden meer gevormd bij onvolledige verbranding dan bij een volledige verbranding. Ook komt er bij onvolledige verbranding minder warmte vrij dan bij volledige verbranding.

   Welke invloed heeft het weer op de verspreiding?
   Het weer is van invloed op de verspreiding van houtrook in de omgeving. Zo zal bij lage windsnelheid en mistig weer de concentratie in de directe nabijheid van de bron groter zijn dan bij hoge windsnelheid en droog weer. Daarnaast kan bij bepaalde weersomstandigheden een inversielaag in de lucht ontstaan die ervoor zorgt dat een rookpluim zich minder verticaal kan verspreiden en meer “blijft hangen”. Dit komt voornamelijk voor in de winter en het voorjaar wanneer er heldere avonden en nachten zijn in combinatie met weinig wind. Ook zal er bij een lage omgevingstemperatuur (herfst, winter) meer in kachels gestookt worden. Maar ook in de zomer wordt hout gestookt, echter dan meer in vuurkorven en bbq’s buitenshuis dan in kachels en open haarden binnenshuis.

   Tips om overlast te voorkomen
   Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?
   Door op onderstaande 10 stooktips te letten kunnen overlast en gezondheidsklachten door rook van houtkachels en haarden worden voorkomen en beperkt.

   De 10 stooktips (gebaseerd op deVVM toolkit houtrook door particulieren, hoe voorkom je overlast?)

   Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. In veel gevallen heeft een kachel een te grote capaciteit. Het wordt dan al snel te warm tijdens het stoken, waardoor u het vuur gaat temperen (smoren). Hierdoor komen er veel meer schadelijke stoffen vrij omdat sprake is van onvolledige verbranding. Op internet zijn verschillende sites te vinden met een rekentool of een grafiek waarmee u de benodigde capaciteit kunt berekenen, maar het is beter om hiervoor een specialist in te schakelen. Deze specialist kan uw situatie als geheel beoordelen en u adviseren.
   Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel. Een schoorsteen moet voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het bouwbesluit. Want met een goed afgestemde en geïsoleerde schoorsteen en rookkanaal worden de rookgassen op de juiste manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid en voor het voorkomen van schoorsteenbranden. Laat een installateur bepalen of uw schoorsteen en rookkanaal geschikt is. Een rookkanaal dat te kort is, of dicht in de buurt van omliggende panden is aangebracht, kan een oorzaak zijn van overlast omdat de houtrook zich niet goed kan verspreiden. Ook een regenkap op het rookkanaal kan de uitstroom van de rookgassen belemmeren en een reden zijn voor een slechte verspreiding.
   Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman. Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt problemen, bijvoorbeeld een schoorsteenbrand met gevaar voor stoker en omwonenden.
   Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes. Het vuur aanmaken met brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld spiritus) is uit den boze. Een goede methode is om te beginnen met dik hout op de as, daarop losse houtjes en aanmaakblokjes en dit aan te steken . Dit is de zogenaamde Zwitserse methode. Op internet zijn instructiefilmpjes te vinden. Volg de vulinstructies van de kachelleverancier of fabrikant. Stapel het hout losjes, zodat de lucht er goed bij kan.
   Stook alleen droog, onbehandeld hout. Alleen gekloofd hout, dat minimaal twee jaar buiten onder een afdak te drogen heeft gelegen en niet te dik is (maximaal 7 cm), is geschikt voor uw open haard of houtkachel. U herkent droog hout aan scheuren en loszittende schors. Het vochtpercentage moet kleiner dan 20% zijn en hiervoor zijn eenvoudige meters in de handel. Het stoken van nat hout zorgt voor onvolledige verbranding. Bovendien geeft nat hout veel minder warmte af en leidt het stoken van nat hout eerder tot roetaanslag en schoorsteenbranden. Stook geen hout dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is. Het verbranden van afval is in Nederland wettelijk verboden. Hiertoe behoren materialen zoals sloophout, multiplex en spaanplaat, plastic, papier, karton en textiel; zij zijn niet geschikt. Bij verbranding van dergelijke materialen kunnen (zeer) schadelijke stoffen vrijkomen, zoals chloorverbindingen, PAK’s en zware metalen.
   Stook niet bij windstil of mistig weer. Door gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om het huis hangen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid en voor die van uw buren. Een windkracht van minder dan 2 op de schaal van Beaufort wordt beschouwd als windstil weer.
   Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt. Bij het stoken komen schadelijke stoffen vrij. Bovendien verbruikt een open haard veel zuurstof. Een houtkachel verbruikt veel minder zuurstof dan een open haard. Ventileer de woning extra door een raam of deur op een kier te zetten tijdens het stoken.
   Zorg voor volledige luchttoevoer. Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken. Goede houtkachels zijn voorzien van regelbare kleppen, waarmee de luchttoevoer kan worden geregeld. Zet ook deze kleppen volledig open tijdens het stoken. Als het vuur te heet wordt, voeg dan minder brandstof toe. Verminder dan niet de luchttoevoer. Deze omstandigheden zijn met een open haard niet te realiseren.
   Controleer regelmatig of u goed stookt. U kunt eenvoudig zelf controleren of u goed stookt. Loop even naar buiten om de kleur van de rook uit uw schoorsteen te controleren. Kleurloze rook wijst op een goede verbranding. Gekleurde rook duidt er op dat de verbranding slecht is. De vlam in de houtkachel moet heldergeel zijn en niet onrustig flakkeren. Een oranje, onregelmatige vlam duidt op een onvolledige verbranding. Verbeter bij donkere rook of oranje vlammen de luchttoevoer.
   Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen veel schadelijke stoffen vrij. Laat het vuur daarom vanzelf uitbranden.
   Wat kan ik stoken in een ‘allesbrander’?
   In de praktijk staan houtkachels soms bekend als ‘allesbrander’. Deze naam is misleidend, want in geen enkele kachel mag alles worden gestookt. Resthout, zoals geverfd of geïmpregneerd hout, restjes spaanplaat, triplex of hardboard is niet geschikt voor houtkachels. Bij het verbranden hiervan komen veel schadelijke stoffen vrij, zoals dioxinen, metaalverbindingen, formaldehyde en zoutzuur. Het verbranden van afval is in Nederland wettelijk verboden.

   Wat kunt u doen als u overlast ervaart?
   In gesprek gaan

   Ervaart u overlast door houtrook? Probeer er eerst samen met diegene die overlast veroorzaakt uit te komen. Soms zijn een goed gesprek en een paar eenvoudige afspraken voldoende om de hinder te voorkomen. Eventueel kan hierbij buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling.

   Milieu- en gezondheidsklachten melden
   Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw gezondheidsklachten melden bij de gemeente of GGD. Als de veroorzaker in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder aanspreken op overlast.

   Gezondheidsklachten kunt u ook melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Verder heeft Milieu Centraal op haar website informatie over het onderwerp overlast van hout stoken.

   Gemeente
   Enkele gemeenten geven via hun website informatie en adviezen over het stoken van hout. Verder kan de gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, nagaan of er sprake is van een bouwtechnisch probleem, zoals een verkeerd aangelegd rookkanaal. En zij kan optreden op basis van de hinderbepaling die staat in het Bouwbesluit 2012. In artikel 7.22 van het Bouwbesluit staat dat het verboden is hinderlijke rook, roet, walm of stank te verspreiden. U kunt de gemeente schriftelijk verzoeken handhavend op te treden. Tegen een afwijzing kunt u in beroep gaan, eerst bij de gemeente en dan eventueel bij de Raad van State. In de VVM toolkit houtstook staat beschreven wat u van gemeenten kunt verwachten.

   GGD
   Wanneer u overlast of gezondheidsklachten ervaart door open haarden, inzethaarden of vrijstaande kachels, kunt u uw klacht ook melden bij de GGD. De GGD kan met u meedenken over een mogelijke aanpak van het probleem, maar kan weinig doen tegen het gebruik van houtkachels. De GGD kan u van gerichte informatie en voorlichting voorzien. De GGD kan u ook in contact brengen met de gemeente indien een gesprek tussen u en de stoker(s) niet tot het gewenste resultaat leidt. De GGD kan geen maatregelen afdwingen richting stoker(s) of gemeente. Ook voert de GGD geen metingen uit. Er zijn wel enkele (advies)bureaus die (fijn stof) metingen kunnen uitvoeren, maar dit leidt zelden tot nooit tot oplossing van het conflict en de kosten hiervan kunnen vrij hoog zijn.

   Juridische aanpak
   Ten slotte is er de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen wegens een onrechtmatige daad (burenrecht in Burgerlijk Rechtboek). U kunt voor advies en informatie naar een Juridisch Loket, de Rechtswinkel of Stichting Houtrookvrij stappen. Dit is een tijdrovende en vaak ook kostbare weg. De uitkomsten hiervan zijn zeer onzeker. De GGD heeft geen rol in juridische conflicten.

   Ondanks een zorgvuldige behandeling van een klacht lukt het niet altijd om een bevredigende oplossing te vinden. Dit komt mede omdat de mogelijkheden om ongewenste situaties aan te pakken gering zijn en zich vooral beperken tot vrijwillige maatregelen. Zowel lokale als nationale wetgeving bieden nauwelijks handvatten om uitstoot van houtrook door particulieren te beperken en daarop te handhaven.

   Meer informatie
   Gezondheidseffecten
   Hagens W, van Overveld A, Fischer P. Gerlofs-Nijland M. Cassee F (2011) Gezondheidseffecten van houtrook: Een literatuurstudie, RIVM Rapport 609300027
   Longfonds: longfonds.nl/astma/prikkels/rook
   WHO-rapport: Residential heating with wood and coal:health impacts and policy options in Europe and North America
   GGD-onderzoek
   ggd.groningen.nl/app/uploads/2018/02/Eindrapport-Overlast-door-houtrook.pdf

   Regelgeving en rechtspraak
   Meruma en Mineur: Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak. Habitat 27 juli 2010.
   habitatadvocatenkantoor.nl/omgevingsrecht/wp-content/uploads/2014/05/Advies-recht-en-jurisprudentie-overlast-houtstook-MGM-definitief.pdf (geraadpleegd december 2015)
   Stooktips
   Milieu Centraal: milieucentraal.nl/wonen/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-van-hout-stoken/
   Stappenplannen bij overlast
   VVM toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast? Versie 1.1 is te downloaden via: vvm.info/bestanden/toolkit-houtstook.pdf
   Koolmonoxide
   Toolkit over koolmonoxide: rivm.nl/binnenmilieu/voorlichtingsmateriaal

 4. AnnemieMH says:

  Wij branden heerlijk onze houtkachel, hij is nieuw, dus verbrand alles goed, het hout is droog, de schoorsteen wordt elke maand geweest en is goed voor onze portemonnee.

  Jee wat een gezeur weer, je mag dit niet, je mag dat niet doen, houd eens op met al die domme regels, we staan als bevolking onder curatele, belachelijk gewoon en maar doordrammen met die milieu maffia praktijken. En waarom. In Duitsland gaan de kolenmijnen weer open, ook in China en Zuid Afrika etc. En wij Nederlanders moeten de wereld gaan redden ? Wat een grote onzin

  1. Voort says:

   U bent zeker zo iemand die zegt dat de buren lastig zijn als ze klagen over uw milieu vervuilende en de gezondheid van uw buren er onder lijden. Niet naar iemand wijzen (zoals altijd als de mensen weten dat ze fout bezig zijn) maar naar uw zelf kijken wat uw gezellige bezigheden te weeg brengen. Leest u onderstaande eens aandachtig wat uw houtstook teweeg brengt voor mens en milieu;

   Overlast door houtrook
   Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

   Het stoken van hout door particulieren geeft niet altijd overlast, maar in sommige gevallen is er wel sprake van ernstigere stookoverlast. Om de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst meer handvatten te geven over de (vaak beperkte) rol van de GGD en de beschikbare informatie meer te stroomlijnen, is voor die situaties onderstaande ‘vraag en antwoordlijst’ ontwikkeld. De informatie is bedoeld voor de GGD professional die zijn/haar burgers wil informeren over de gezondheidseffecten die gepaard kunnen gaan met het inademen van houtrook in de directe omgeving. Daarnaast worden er enkele tips gegeven om overlast te voorkomen.

   Gezondheidseffecten van houtrook
   Wat zijn de gezondheidseffecten van houtrook?
   Houtrook bevat veel stoffen (o.a. fijn stof en PAK) met effecten op korte en lange termijn. Voor zover bekend is fijn stof afkomstig van houtverbranding niet duidelijk meer of minder schadelijk dan fijn stof afkomstig van andere (verbrandings)bronnen, zoals het verkeer. Blootstelling aan houtrook wordt in sommige studies geassocieerd met meer (ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten en een verslechterde longfunctie. Andere studies laten geen relatie met negatieve gezondheidseffecten zien.

   In het algemeen geldt dat hoe meer luchtverontreiniging er in een bepaald gebied is, hoe meer gezondheidsschade er kan optreden. Op basis van de huidige inzichten blijft het vanuit gezondheidskundig oogpunt raadzaam om emissies van verbranding, van welke bron dan ook, te beperken. (Meer informatie in dossier fijnstof op rivm.nl)

   Wie zijn kwetsbare groepen voor de gezondheidseffecten van houtrook?
   Mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

   Kan houtrook leiden tot geurhinder?
   Volgens een jaarlijkse CBS Centraal Bureau voor de Statistiek -enquête (in 2011 voor het laatste afgenomen) zijn open haarden en allesbranders de belangrijkste oorzaak van geuroverlast in de leefomgeving; in 2011 ondervond 10% van de Nederlanders hiervan hinder. Het ervaren van geurhinder hangt af van verschillende factoren, zoals aard van de geur, duur en frequentie, leeftijd, bezorgdheid en eigen gezondheid, en is moeilijk te voorspellen. Het ervaren van geurhinder kan ook leiden tot fysieke gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, vermoeidheid en luchtwegklachten (stressgerelateerde somatische gezondheidsklachten). Het meest voorkomende en beschreven gezondheidseffect van geur is (ernstige) hinder. De beoordeling van geur is subjectief en individueel bepaald. Hoe hinderlijk mensen een geur vinden hangt onder meer af van de aangenaamheid, de duur, frequentie en intensiteit van de geur. Of de hinder ook tot gezondheidsklachten leidt, is persoonsgebonden.

   Blootstelling aan stoffen
   Welke stoffen kunnen vrijkomen bij houtstook?
   Houtrook bestaat uit een mengsel van zeer veel verschillende stoffen. Het gaat naast koolstofdioxide en water om een complexe mix van gassen en deeltjes. Een greep uit de verscheidenheid aan stoffen die vrij kunnen komen bij (goede) houtverbranding:

   fijn stof (waaronder ultrafijn stof);
   anorganische gassen (zoals koolmonoxide, stikstofoxiden);
   vluchtige organische stoffen (onder meer benzeen, styreen, 1,3-butadieen, n-hexaan);
   polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, waaronder benzo(a)pyreen, dioxines);
   aldehyden, fenolen, levoglucosan en quinonen (zoals respectievelijk formaldehyde, cresol en hydroquinone, guiacol en andere hydroxyfenolen);
   organische zuren (onder meer azijnzuur);
   methoxyfenolen (specifiek bij houtrook).
   Welke stoffen komen vrij bij onvolledige verbranding?
   Het is lastig op voorhand te schatten hoeveel van een bepaalde stof door een kachel wordt uitgestoten. Het hangt vooral af van de volledigheid van de verbranding en van de verbrandingsefficiëntie. Vele factoren hebben hierop invloed zoals het stookgedrag van de stoker, type kachel, brandstoftype, verbrandingsduur, meteorologische omstandigheden, ventilatiecapaciteit van de woning en soort schoorsteen. Onvolledige verbranding treedt op als de verbrandingsomstandigheden niet optimaal zijn. Oudere of slecht onderhouden haarden hebben vaker niet-optimale verbrandingsomstandigheden. Bij onvolledige verbranding is er te weinig zuurstof aanwezig voor de verbranding en zullen producten ontstaan die niet volledig zijn geoxideerd (verbrand). Koolmonoxide, fijn stof, organische stoffen en roet worden meer gevormd bij onvolledige verbranding dan bij een volledige verbranding. Ook komt er bij onvolledige verbranding minder warmte vrij dan bij volledige verbranding.

   Welke invloed heeft het weer op de verspreiding?
   Het weer is van invloed op de verspreiding van houtrook in de omgeving. Zo zal bij lage windsnelheid en mistig weer de concentratie in de directe nabijheid van de bron groter zijn dan bij hoge windsnelheid en droog weer. Daarnaast kan bij bepaalde weersomstandigheden een inversielaag in de lucht ontstaan die ervoor zorgt dat een rookpluim zich minder verticaal kan verspreiden en meer “blijft hangen”. Dit komt voornamelijk voor in de winter en het voorjaar wanneer er heldere avonden en nachten zijn in combinatie met weinig wind. Ook zal er bij een lage omgevingstemperatuur (herfst, winter) meer in kachels gestookt worden. Maar ook in de zomer wordt hout gestookt, echter dan meer in vuurkorven en bbq’s buitenshuis dan in kachels en open haarden binnenshuis.

   Tips om overlast te voorkomen
   Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?
   Door op onderstaande 10 stooktips te letten kunnen overlast en gezondheidsklachten door rook van houtkachels en haarden worden voorkomen en beperkt.

   De 10 stooktips (gebaseerd op deVVM toolkit houtrook door particulieren, hoe voorkom je overlast?)

   Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen. In veel gevallen heeft een kachel een te grote capaciteit. Het wordt dan al snel te warm tijdens het stoken, waardoor u het vuur gaat temperen (smoren). Hierdoor komen er veel meer schadelijke stoffen vrij omdat sprake is van onvolledige verbranding. Op internet zijn verschillende sites te vinden met een rekentool of een grafiek waarmee u de benodigde capaciteit kunt berekenen, maar het is beter om hiervoor een specialist in te schakelen. Deze specialist kan uw situatie als geheel beoordelen en u adviseren.
   Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel. Een schoorsteen moet voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het bouwbesluit. Want met een goed afgestemde en geïsoleerde schoorsteen en rookkanaal worden de rookgassen op de juiste manier afgevoerd. Dit is belangrijk voor uw eigen gezondheid en voor het voorkomen van schoorsteenbranden. Laat een installateur bepalen of uw schoorsteen en rookkanaal geschikt is. Een rookkanaal dat te kort is, of dicht in de buurt van omliggende panden is aangebracht, kan een oorzaak zijn van overlast omdat de houtrook zich niet goed kan verspreiden. Ook een regenkap op het rookkanaal kan de uitstroom van de rookgassen belemmeren en een reden zijn voor een slechte verspreiding.
   Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman. Regelmatig uw schoorsteen laten vegen voorkomt problemen, bijvoorbeeld een schoorsteenbrand met gevaar voor stoker en omwonenden.
   Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes. Het vuur aanmaken met brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld spiritus) is uit den boze. Een goede methode is om te beginnen met dik hout op de as, daarop losse houtjes en aanmaakblokjes en dit aan te steken . Dit is de zogenaamde Zwitserse methode. Op internet zijn instructiefilmpjes te vinden. Volg de vulinstructies van de kachelleverancier of fabrikant. Stapel het hout losjes, zodat de lucht er goed bij kan.
   Stook alleen droog, onbehandeld hout. Alleen gekloofd hout, dat minimaal twee jaar buiten onder een afdak te drogen heeft gelegen en niet te dik is (maximaal 7 cm), is geschikt voor uw open haard of houtkachel. U herkent droog hout aan scheuren en loszittende schors. Het vochtpercentage moet kleiner dan 20% zijn en hiervoor zijn eenvoudige meters in de handel. Het stoken van nat hout zorgt voor onvolledige verbranding. Bovendien geeft nat hout veel minder warmte af en leidt het stoken van nat hout eerder tot roetaanslag en schoorsteenbranden. Stook geen hout dat geverfd, gebeitst of geïmpregneerd is. Het verbranden van afval is in Nederland wettelijk verboden. Hiertoe behoren materialen zoals sloophout, multiplex en spaanplaat, plastic, papier, karton en textiel; zij zijn niet geschikt. Bij verbranding van dergelijke materialen kunnen (zeer) schadelijke stoffen vrijkomen, zoals chloorverbindingen, PAK’s en zware metalen.
   Stook niet bij windstil of mistig weer. Door gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om het huis hangen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid en voor die van uw buren. Een windkracht van minder dan 2 op de schaal van Beaufort wordt beschouwd als windstil weer.
   Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt. Bij het stoken komen schadelijke stoffen vrij. Bovendien verbruikt een open haard veel zuurstof. Een houtkachel verbruikt veel minder zuurstof dan een open haard. Ventileer de woning extra door een raam of deur op een kier te zetten tijdens het stoken.
   Zorg voor volledige luchttoevoer. Zet de uitlaatklep naar de schoorsteen volledig open als u begint met stoken. Goede houtkachels zijn voorzien van regelbare kleppen, waarmee de luchttoevoer kan worden geregeld. Zet ook deze kleppen volledig open tijdens het stoken. Als het vuur te heet wordt, voeg dan minder brandstof toe. Verminder dan niet de luchttoevoer. Deze omstandigheden zijn met een open haard niet te realiseren.
   Controleer regelmatig of u goed stookt. U kunt eenvoudig zelf controleren of u goed stookt. Loop even naar buiten om de kleur van de rook uit uw schoorsteen te controleren. Kleurloze rook wijst op een goede verbranding. Gekleurde rook duidt er op dat de verbranding slecht is. De vlam in de houtkachel moet heldergeel zijn en niet onrustig flakkeren. Een oranje, onregelmatige vlam duidt op een onvolledige verbranding. Verbeter bij donkere rook of oranje vlammen de luchttoevoer.
   Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. Als u een houtvuur tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen veel schadelijke stoffen vrij. Laat het vuur daarom vanzelf uitbranden.
   Wat kan ik stoken in een ‘allesbrander’?
   In de praktijk staan houtkachels soms bekend als ‘allesbrander’. Deze naam is misleidend, want in geen enkele kachel mag alles worden gestookt. Resthout, zoals geverfd of geïmpregneerd hout, restjes spaanplaat, triplex of hardboard is niet geschikt voor houtkachels. Bij het verbranden hiervan komen veel schadelijke stoffen vrij, zoals dioxinen, metaalverbindingen, formaldehyde en zoutzuur. Het verbranden van afval is in Nederland wettelijk verboden.

   Wat kunt u doen als u overlast ervaart?
   In gesprek gaan

   Ervaart u overlast door houtrook? Probeer er eerst samen met diegene die overlast veroorzaakt uit te komen. Soms zijn een goed gesprek en een paar eenvoudige afspraken voldoende om de hinder te voorkomen. Eventueel kan hierbij buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling.

   Milieu- en gezondheidsklachten melden
   Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw gezondheidsklachten melden bij de gemeente of GGD. Als de veroorzaker in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder aanspreken op overlast.

   Gezondheidsklachten kunt u ook melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Verder heeft Milieu Centraal op haar website informatie over het onderwerp overlast van hout stoken.

   Gemeente
   Enkele gemeenten geven via hun website informatie en adviezen over het stoken van hout. Verder kan de gemeente, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, nagaan of er sprake is van een bouwtechnisch probleem, zoals een verkeerd aangelegd rookkanaal. En zij kan optreden op basis van de hinderbepaling die staat in het Bouwbesluit 2012. In artikel 7.22 van het Bouwbesluit staat dat het verboden is hinderlijke rook, roet, walm of stank te verspreiden. U kunt de gemeente schriftelijk verzoeken handhavend op te treden. Tegen een afwijzing kunt u in beroep gaan, eerst bij de gemeente en dan eventueel bij de Raad van State. In de VVM toolkit houtstook staat beschreven wat u van gemeenten kunt verwachten.

   GGD
   Wanneer u overlast of gezondheidsklachten ervaart door open haarden, inzethaarden of vrijstaande kachels, kunt u uw klacht ook melden bij de GGD. De GGD kan met u meedenken over een mogelijke aanpak van het probleem, maar kan weinig doen tegen het gebruik van houtkachels. De GGD kan u van gerichte informatie en voorlichting voorzien. De GGD kan u ook in contact brengen met de gemeente indien een gesprek tussen u en de stoker(s) niet tot het gewenste resultaat leidt. De GGD kan geen maatregelen afdwingen richting stoker(s) of gemeente. Ook voert de GGD geen metingen uit. Er zijn wel enkele (advies)bureaus die (fijn stof) metingen kunnen uitvoeren, maar dit leidt zelden tot nooit tot oplossing van het conflict en de kosten hiervan kunnen vrij hoog zijn.

   Juridische aanpak
   Ten slotte is er de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen wegens een onrechtmatige daad (burenrecht in Burgerlijk Rechtboek). U kunt voor advies en informatie naar een Juridisch Loket, de Rechtswinkel of Stichting Houtrookvrij stappen. Dit is een tijdrovende en vaak ook kostbare weg. De uitkomsten hiervan zijn zeer onzeker. De GGD heeft geen rol in juridische conflicten.

   Ondanks een zorgvuldige behandeling van een klacht lukt het niet altijd om een bevredigende oplossing te vinden. Dit komt mede omdat de mogelijkheden om ongewenste situaties aan te pakken gering zijn en zich vooral beperken tot vrijwillige maatregelen. Zowel lokale als nationale wetgeving bieden nauwelijks handvatten om uitstoot van houtrook door particulieren te beperken en daarop te handhaven.

   Meer informatie
   Gezondheidseffecten
   Hagens W, van Overveld A, Fischer P. Gerlofs-Nijland M. Cassee F (2011) Gezondheidseffecten van houtrook: Een literatuurstudie, RIVM Rapport 609300027
   Longfonds: longfonds.nl/astma/prikkels/rook
   WHO-rapport: Residential heating with wood and coal:health impacts and policy options in Europe and North America
   GGD-onderzoek
   ggd.groningen.nl/app/uploads/2018/02/Eindrapport-Overlast-door-houtrook.pdf

   Regelgeving en rechtspraak
   Meruma en Mineur: Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak. Habitat 27 juli 2010.
   habitatadvocatenkantoor.nl/omgevingsrecht/wp-content/uploads/2014/05/Advies-recht-en-jurisprudentie-overlast-houtstook-MGM-definitief.pdf (geraadpleegd december 2015)
   Stooktips
   Milieu Centraal: milieucentraal.nl/wonen/gezonde-leefomgeving/gezond-in-en-om-huis/overlast-van-hout-stoken/
   Stappenplannen bij overlast
   VVM toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast? Versie 1.1 is te downloaden via: .vvm.info/bestanden/toolkit-houtstook.pdf
   Koolmonoxide
   Toolkit over koolmonoxide: rivm.nl/binnenmilieu/voorlichtingsmateriaal

 5. betty1 says:

  Verschrikkelijk!!! Slaat op je keel, ogen en neus. Kan vaak ’s avonds mijn slaapkamerdeur niet openzetten, door de rook en vieze lucht. Met anderen wordt vaak geen rekening gehouden ” als ik het maar naar de zin heb, dan kunnen anderen het heen wen weer genieten”.

  1. Loods says:

   Ik lees in meerdere reacties dat houtstook (en ik quote een reactie hierboven) “vreselijke slecht voor het milieu” is. Maar wat is nu precies die milieu schade? Kan iemand vertellen welke schade er precies optreed? Of is het gewoon iets wat lekker bekt. Let wel: milieu-schade, dat de uitstoot (en dat geld voor elke uitstoot van welke verbranding dan ook) niet goed is voor de gezondheid staat vast, maar welke milieu-schade optreed heb ik nog nergens kunnen vinden.

   Ja er komen fijnstof en PAK’s en andere stoffen bij vrij, maar is dat meer dan bij b.v. een auto of CV? Ik ben helemaal voor het beperken/verbieden van houtstook in b.v. woonwijken, alles zit daar zo dicht op elkaar. En als er dan 1 zijn kachel stook met slecht (vochtig) hout, of er gewoon alles maar in zijn kachel mikt dan heb je al snel overlast. Een vriend van had zo’n malloot in de straat wonen die zijn houtkachel stookte met stukken spoorbiels. Na veel ruzie en ellende heeft de gemeente uiteindelijk (zeer terecht) ingegrepen.
   Maar dit zijn excessen die niet als standaard moeten worden genomen. Net zo min als mijn situatie: ik woon in een gebied met veel, heel veel ruimte. Al mijn buren hebben houtkachels en stoken die met name met hout uit de regio en vaak zelfs van eigen terrein. Ik heb in de 8 jaar dat ik hier woon 2 of 3 keer een kachel van 1 van mijn buren geroken toen ik in mijn tuin stond, let wel: geroken, dat is geen last van. Maar ik denk dat er onevenredige nadruk op de houtkachel wordt gelegd.

   Het RIVM kwam b.v. in februari 2021 met cijfers dat houtkachels verantwoordelijk zijn voor 23% van het fijnstof. Dat bekt natuurlijk wel lekker, “bijna 25% van het fijnstof veroorzaakt door open haarden”, mooie kop in de krant. Maar als je wat verder zoekt blijkt het wat genuanceerder te liggen: De rekenmethode van het RIVM is aangepast EN er werd gemeten in de tijd dat er veel minder auto’s op de weg waren, er veel minder vliegtuigen vlogen etc. Dan verschuiven de verhoudingen wel natuurlijk.

   Er wordt sowieso handig geschoven met metingen en bereken methodes, met het berekenen van de stikstof vervuiling wordt bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof door vliegtuigen vliegend hoger dan 300 meter gerekend onder de kop “afkomstig uit het buitenland”.

   Fijnstof is sowieso een leuke: een jaar of 3-4 geleden was het verkeer de grote boosdoener van fijnstof in huizen, het was fijnstof voor en na, huizen langs (snel)wegen zouden moeten worden aangepast etc etc. Tot er precies onderzocht werd waar het fijnstof in woningen nu met eigenlijk vandaan kwam. Toen bleek dat het grootste deel van het fijnstof in de huizen zelf werd geproduceerd: met name bij koken (zeker op gas) en was name het bakken de grootste boosdoener… En weg was de aandacht voor fijnstof in huizen.

   Het fijnstof door stoken van hout in energie-centrales wordt door het RIVM onder het kopje “industrie” geschoven.
   Die biomassa-centrales zijn sowieso een interessante: als iemand met hout uit zijn eigen tuin dmv een houtkachel zijn huis verwarmt dan veroorzaakt milieu-schade. Maar als we de bossen in de VS, Canada en Estland omzagen, via bulk-schepen (zware stookolie levert kennelijk geen vervuiling en fijnstof) naar Nederland halen en daar als bio-massa verstoken dan is het in eens “groen”. De uitstoot valt dan onder “industrie”.

   Kortom: net als met veel andere dingen is er ook voor houtkachels een tijd een plaats. De plaats is wat mij betreft absoluut niet in een woonwijk. Maar de hetze die nu tegen houtkachels wordt gevoerd gaat mij wat te ver. Er schijnen in NL ruim 1 miljoen open haarden en houtkachels zijn. De meeste daarvan zullen in woonwijken, staan, en dat “past” gewoon niet goed, dat wringt.

 6. Riny6 says:

  Wat een geklets of die houtkachels de wereld kunnen redden.Kijk hoeveel bossen er dit jaar verbrand zijn.Kijk hoeveel bomen er in Nederland gekapt worden om in Geertruidenberg verstookt te worden in een energie centrale.
  Daar hoor je niets over,maar wel die houtkachel in het verdomhoekje plaatsen.

  1. Voort says:

   ????

 7. Hyacinthe says:

  Vieze stank lucht, tranende ogen droge keel, veel hoesten ,snachts ramen weer dicht.
  Voor de gezelligheid!!!??? Heb ik niet nodig.

 8. Loods says:

  “Dit type stoot, per kilo gestookt hout, ongeveer evenveel uit als een vrachtwagenrit van 350 kilometer” En voor een openhaard is het zelf een vrachtwagenrit van 580 kilometer

  Deze cijfers heb ik al vaak gehoord, en ze worden eigenlijk zonder er eens goed naar te kijken steeds nagepraat. Wat is een vrachtwagen? welke afmetingen, met lading, zonder lading etc, het bekt wel lekker, maar er ontbreken wat feiten.
  Wat zoeken levert mij dat een vrachtwagen 30 tot 40 liter diesel per 100km verbruikt. Gaan we uit van het zuinigste 30 liter per 100 km, dus voor de rit van 350 km dus 3,5* 30 = 105 liter diesel.
  1 liter diesel stoot aan CO2 2640 gram uit, dus 105 liter levert 105*2640 = 277200 gram wat dus 277,2 kilo CO2 is
  Verbranden van 1 kilo hout stoot 1,6 kg CO2 uit
  En dan is de CO2 uit hout niet afkomstig van fossiele brandstoffen dus voegt geen nieuwe CO2 toe aan de atmosfeer.
  Qua fijnstof is het lastiger, houtstook veroorzaakt zonder meer fijnstof en andere uitstoot. Maar ik betwijfel toch ten zeerste dat het verstoken van 1 kg hout meer fijnstof oplevert dan het verstoken van 105 liter diesel.