hoogspanningsstations

Aanpassen maaibeleid honderden hoogspanningsstations zorgt voor enorme toename insecten- en plantensoorten

De 462 hoogspanningsstations in Nederland en Duitsland van netbeheerder TenneT worden ingezet voor meer biodiversiteit. Dit gebeurt na spectaculaire resultaten van een pilot op 3 hoogspanningsstations in Nederland. Daaruit blijkt dat natuurvriendelijk onderhoud van het terrein van deze stations leidt tot instandhouding van de insectenpopulatie tot wel 72 procent.

Biodiversiteit flink toegenomen

Door op een andere manier het omringende gras te maaien wordt grote winst in biodiversiteit behaald. Normaal wordt vrijwel altijd 4 keer per jaar gemaaid, waardoor bloemen en insecten weinig kans krijgen. TenneT heeft in 2018 echter samen met De Vlinderstichting proeven gedaan op 3 hoogspanningsstations in Nederland. Daarbij is onder andere overgegaan op slingerend maaien. Daarbij worden er steeds andere gedeeltes gemaaid, waardoor de stukken land minder vaak of zelfs helemaal onaangeroerd blijven. Zo zijn er altijd bloemrijke en dus voedselrijke delen over, waar insecten overleven. Die nieuwe manier heeft geleid tot een instandhouding van de insectenfauna van 58 tot 72 procent.

Keurmerk voor goed maaibeheer

“TenneT laat zien dat er met relatief kleine maatregelen op honderden stations een groot effect bereikt kan worden”, zegt ecoloog Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting. Het programma dat de netbeheerder nu begint, moet er toe leiden dat biodiversiteit-vriendelijk beheer in 2025 de standaard is. Ook binnen gemeenten wordt er af en toe al ‘gefaseerd maaien’ toegepast, waarbij niet al het groen in 1 keer gemaaid wordt. Omdat het maaibeheer vaak al voor meerdere jaren is uitbesteed is dit nog niet overal te realiseren. De Vlinderstichting werkt daarom samen met Stichting Groenkeur aan een keurmerk voor goed (maai)beheer.

(Bron: ANP, Vlinderstichting)

Geef een reactie

Reactie

    Costnix says:

    Dat aangepast maaien kan toch meteen dit jaar worden ingevoerd. Dit hoeft echt niet 6 jaar later te gebeuren.