De Veluwe herbergt veel zeldzame dieren en planten

De biodiversiteit in Nationaal Park De Hoge Veluwe blijkt vele malen hoger dan verwacht. Allerlei zeldzame dieren en planten zoals de aaskever, de granietuil, het gentiaanblauwtje en de wrattenbijter zijn er volop aanwezig.

Rode lijst

Planten- en diersoorten die wereldwijd op de rode lijst staan, doen het juist in het Nederlandse park goed. Reden is dat de Veluwe relatief veel landschapsvormen kent en die worden ook nog eens intensief beheerd. Boswachter Henk Ruseler laat weten dat er zelfs soorten worden gevonden waarvan gedacht werd dat die niet meer in ons land voorkwamen. “De sinaasappelspin staat als zeer zeldzaam te boek, maar werd bij een laatste telling op diverse plekken gevonden.” Bij de jaarlijkse telling door vrijwilligers werden ook reptielen, vlinders en bijzondere mossen aangetroffen.

Gevarieerd gebied

Toen het park in 1935 opende was het de opdracht van het echtpaar Kröller-Müller dat er een gevarieerd gebied kwam. “Wij hebben hier heidegebieden, stuifzand, dennen- en loofbos”, zegt de boswachter. “Aanvankelijk was De Hoge Veluwe een bosgebied, waar later flink is huisgehouden door het kappen van bomen. Dat verdween in ovens om er houtskool van te maken. Zodoende werd het een kaal stuifzandgebied. Toen het Nationaal Park ontstond, is er weer van alles aangeplant.” Nog steeds is er nergens horizonvervuiling met windmolens of elektriciteitsmasten.

Dichtgroeien

“Feitelijk zijn wij continu hier aan het tuinieren”, zegt Ruseler. “Als we niet ingrijpen, zou dit heidegebied helemaal dichtgroeien met bomen. Dan zou bijvoorbeeld de lentevuurspin snel verdwijnen. De natuur gaat hier zijn gang wel, maar het beheer is intensief. Het is allemaal man-made.”

550.000 bezoekers

Het park is zeer populair onder bezoekers. In 2015 werden er maar liefst 550.000 geteld. Die vormen vooralsnog geen bedreiging voor de biodiversiteit. Een kwestie van ‘zonering’, noemt Ruseler het. “We hebben gebieden waar weinig tot geen wandelpaden liggen, zodat bijzondere reptielen en vlinders er ongestoord kunnen leven. Maar we hebben ook edelherten die je tot op 10 meter kunt naderen, of die rondlopen in het deel van het park waar juist veel bezoekers fietsen of wandelen.”

(Bron: NOS)

Geef een antwoord