Tuinvogeltelling

Tuinvogeltelling 2019, heeft de merel zich hersteld?

Hoe staat het met de tuinvogels in ons land? Om daar achter te komen organiseren Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland van vrijdag 25 tot en met zondag 27 januari 2019 voor de 16e keer de Nationale Tuinvogeltelling.

De merel

De laatste jaren voert de huismus de lijst van meest getelde vogels in Nederlandse tuinen aan. Ook in 2018 wordt de vogel door de 65.000 deelnemers aan de telling het meest gezien. De merel is toen vanwege het Usutuvirus veel minder waargenomen. Hoe staat het er dit jaar voor met de merel? Tot 2017 is de merel in de meeste tuinen waargenomen. In 2018 is de merel voor het eerst sinds de start van de Tuinvogeltelling uit de top-3 gekelderd en op plek 5 beland. Naast het Usutu-virus komt dat vermoedelijk ook deels door klimaatveranderingen. Doordat onze winters langzaam zachter worden, hebben merels uit Noordwest-Europa de laatste jaren waarschijnlijk wat minder behoefte om naar het zuiden te trekken.

De huismus

Ook al wordt de huismus in minder dan de helft van de Nederlandse tuinen waargenomen, als ze worden waargenomen zijn ze wel meteen in groten getale aanwezig. Vandaar de hoogste positie op de lijst. Volgens de Vogelbescherming bestaan de groepen mussen in tuinen in 2018 uit gemiddeld 8 exemplaren. In totaal worden er 166.000 stuks geteld.

tuinvogeltelling

De halsbandparkiet

De halsbandparkiet, die sinds de jaren 60 van de vorige eeuw in ons land leeft (afstammend van ontsnapte en vrijgelaten exemplaren), rukt steeds verder op in de Randstad. In Den Haag, Amsterdam, Leiden en Haarlem staan ze de afgelopen jaren zelfs in de top-10 van meest getelde soorten.

Telt u mee?

In de winter zoeken vogels beschutting en eten ze in de tuinen. Dan ziet u de vogels makkelijker dan in het voorjaar of najaar. Vandaar dat de telling in de winter plaatsvindt. Als u wilt meedoen, tel dan op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag 27 januari een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Dan tellen ze niet mee. Zitten er veel vogels tegelijk in uw tuin, maak dan een foto, zodat u ze vervolgens rustig kunt tellen. Uw telling kunt u via de website of speciale app van de vogeltelling doorgeven. Via de site is het dit jaar ook mogelijk een foto mee te sturen. Het telformulier staat tot maandag 29 januari 12.00 uur ’s middags online.

Vogels herkennen

Kunt u de vogels niet helemaal uit elkaar houden? De 25 vogels die het meest in tuinen voorkomen zijn op een rijtje gezet op de website van de vogeltelling.

Lees ook: zo krijgt u meer volgens en minder muizen in uw tuin.

(Bron: tuinvogeltelling.nl, ANP)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Ik vind het vreemd dat de huismus de meest getelde vogel is, in Nederland. Ik zie zelden een mus in mijn omgeving. In Spanje stikt het van de mussen, dat komt waarschijnlijk door het aangename klimaat. Als ik een mus was, zou ik ook naar Spanje vliegen. In Belgie (waar ik een tweede woning heb) is de vink de meest getelde vogel, terwijl die in Nederland ook zeer zeldzaam is. De merel is in mijn omgeving (Nederland) nog steeds heel weinig aanwezig. Vroeger hoorde ik de merel elke ochtend als eerste zijn lied zingen, nu nooit meer. Elke tuin was wel een territorium voor een merel. In Belgie hoor ik hem nog wel ’s ochtends vroeg. Ik heb ergens gelezen dat de merel getroffen is door een virusziekte en massaal gestorven is. In zijn algemeenheid zijn er veel minder vogels als 50 jaar geleden. Ik kan me nog herinneren, dat in onze tuin allerlei soorten te zien waren, zoals: gewone vinken, goudvinken, appelvinken, distelvinken (putters) groenvinken (groenling) en sijsjes. Kom daar nog maar eens om.